28 ngày Từ ngày 23 tháng 2 năm 2023

Tìm số năm, tháng, tuần và ngày giữa các ngày. Nhấp vào "Cài đặt" để xác định ngày lễ

Cài đặt ngày lễ

Kiểm tra hoặc xác định ngày lễ dưới đây


Nếu không có trong danh sách trên, hãy xác định ngày nghỉ

Tên kỳ nghỉThángNgày


Thêm vào hoặc trừ đi từ một ngày

Ngày bắt đầu

Cài đặt ngày làm việc


Nếu không có trong danh sách trên, hãy xác định ngày nghỉ

Tên kỳ nghỉThángNgày


Máy tính thời gian liên quan. máy tính tuổi

Lịch sử của Lịch Gregorian

Lịch Gregorian là loại lịch được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Trong lịch này, một năm tiêu chuẩn bao gồm 365 ngày với một ngày nhuận được đưa vào tháng Hai trong một năm nhuận. Các tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày, các tháng còn lại có 31 ngày, trừ tháng 2 có 28 ngày trong năm thường và 29 trong năm nhuận

Lịch Gregorian là một phiên bản cải cách của lịch Julian, bản thân nó là một sửa đổi của lịch La Mã cổ đại. Lịch La Mã cổ đại được cho là lịch âm quan sát, dựa trên các chu kỳ của các giai đoạn của mặt trăng. Người La Mã sau đó được cho là đã áp dụng lịch 10 tháng với 304 ngày, để lại khoảng 50 ngày còn lại là mùa đông không có tổ chức. Lịch này cho phép các tháng mùa hè và mùa đông bị đặt nhầm vị trí hoàn toàn, dẫn đến việc áp dụng các lịch chính xác hơn

Lịch Cộng hòa sau này được La Mã sử ​​dụng theo lịch Hy Lạp với giả định là 29. 5 ngày trong một chu kỳ mặt trăng và 12. 5 tháng đồng bộ trong một năm dương lịch, sắp xếp vào mỗi năm thứ tư dựa trên việc bổ sung các tháng xen kẽ của tháng Giêng và tháng Hai. Từ thời điểm này, nhiều nỗ lực đã được thực hiện để điều chỉnh lịch của Đảng Cộng hòa với năm dương lịch, bao gồm cả việc bổ sung thêm một tháng vào một số năm nhất định để thay thế việc thiếu ngày trong một năm cụ thể. Vào năm 46 trước Công nguyên, lịch đã được Julius Caesar cải tiến thêm, giới thiệu một thuật toán loại bỏ sự phụ thuộc của lịch vào việc quan sát mặt trăng mới. Để thực hiện điều này, Caesar đã chèn thêm 10 ngày vào lịch của Đảng Cộng hòa, làm cho tổng số ngày trong một năm là 365. Ông cũng thêm vào sự xen kẽ của một ngày nhuận vào mỗi năm thứ tư, tất cả nhằm nỗ lực đồng bộ hóa hơn nữa lịch La Mã với năm mặt trời.

Bất chấp mọi nỗ lực, lịch Julian vẫn cần cải cách hơn nữa, vì lịch trôi theo điểm phân và điểm chí khoảng 11 phút mỗi năm. Đến năm 1582, điều này dẫn đến sự khác biệt 10 ngày so với dự kiến. Giáo hoàng Grêgôriô XIII đã giải quyết vấn đề này bằng cách bỏ qua 10 ngày trong ngày, biến ngày sau ngày 4 tháng 10 năm 1582 thành ngày 15 tháng 10. Một sự điều chỉnh cũng đã được thực hiện đối với thuật toán của lịch Julian đã thay đổi những năm thuộc thế kỷ nào sẽ được coi là năm nhuận. Theo lịch Gregorian, những năm thế kỷ không chia hết cho 400 sẽ không phải là năm nhuận. Những thay đổi này đã giảm sai số từ 1 ngày trong 128 năm xuống còn 1 ngày trong 3.030 năm đối với giá trị hiện tại của năm dương lịch trung bình

Việc áp dụng lịch Gregorian diễn ra chậm chạp trong khoảng thời gian hàng thế kỷ và mặc dù có nhiều đề xuất cải cách lịch hơn nữa, Lịch Gregorian vẫn chiếm ưu thế như một hệ thống tính ngày được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới

Ngày lễ

Ngày lễ là một ngày, theo phong tục hoặc theo luật, được dành riêng để các hoạt động thông thường như đi làm hoặc đi học bị đình chỉ hoặc ít nhất là giảm bớt. Thuật ngữ "kỳ nghỉ" có thể được hiểu khác nhau, tùy thuộc vào khu vực. trong U. S. , ngày nghỉ có lương thường được gọi là "kỳ nghỉ", trong khi những ngày nghỉ theo quốc gia, tôn giáo hoặc văn hóa được gọi riêng là "kỳ nghỉ. " Tuy nhiên, ở một số vùng, chẳng hạn như Vương quốc Anh hoặc các thuộc địa cũ của Anh, thuật ngữ kỳ nghỉ cũng có thể đề cập đến nghỉ phép có lương

Nói chung, các ngày lễ nhằm kỷ niệm một số sự kiện, người hoặc nhóm có ý nghĩa văn hóa hoặc tôn giáo. Mặc dù một số ngày lễ nhất định, chẳng hạn như Giáng sinh và Ngày đầu năm mới, được tổ chức rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng hầu hết các quốc gia đều có các ngày lễ riêng dành riêng cho quốc gia và thậm chí các ngày lễ giống nhau có thể được quan sát khác nhau giữa các quốc gia. một số có thể bị đình chỉ hoàn toàn các hoạt động thông thường hàng ngày, trong khi những người khác chỉ có thể được nghỉ một phần ngày. Một số quốc gia có những ngày nghỉ về cơ bản đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp. Ví dụ: ở Brazil, Carnaval do Brasil kéo dài gần một tuần, trong đó chỉ có hoạt động sản xuất công nghiệp, cơ sở bán lẻ hoặc các doanh nghiệp liên quan đến lễ hội.

Máy tính này chủ yếu hướng tới U. S. ngày lễ, nhưng ngày lễ cụ thể cho một quốc gia nhất định có thể được nhập bằng tay. Một số ngày lễ cũng có thể được loại trừ. Đối với một mức độ cụ thể hơn nữa, các ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ. S. tham khảo các ngày lễ đã được U công nhận. S. chính phủ; . Tuy nhiên, điều này không nhất thiết đúng trong khu vực tư nhân và những ngày lễ liên bang mà nhân viên khu vực tư nhân nhận được phần lớn phụ thuộc vào quyết định của công ty. Trong một số trường hợp, một nhân viên được yêu cầu làm việc vào ngày lễ liên bang có thể nhận được khoản bồi thường dưới hình thức tiền lương ngày lễ ngoài tiền lương thông thường của họ

Một số ngày lễ như Ngày đầu năm mới được gọi là "ngày lễ cố định" vì chúng rơi vào cùng một ngày hàng năm. Những người khác, chẳng hạn như ngày sinh của Martin Luther King, Jr. , không có ngày cố định, vì chúng diễn ra vào "thứ Hai nổi"; . Một kỳ nghỉ khác được quan sát rộng rãi ở Hoa Kỳ. S. , Lễ tạ ơn, diễn ra vào một "thứ Năm trôi nổi", thứ Năm thứ tư trong tháng 11, do đó ngày của những ngày lễ này thay đổi theo năm. Dưới đây là hai bảng hiển thị ngày nghỉ lễ liên bang ở Hoa Kỳ. S. cho năm 2023 và 2024

Tháng 2 năm 2023 có 28 ngày không?

Tháng hai có bao nhiêu ngày? . Cứ sau bốn năm là một năm nhuận có thêm một ngày vào tháng Hai, tạo nên tổng số 29. Năm nay không phải là năm nhuận, nghĩa là 2023 có 28 .

Tháng 2 năm 2023 28 hay 29 có bao nhiêu ngày?

Do đó, số ngày của tháng 2 năm 2023 là 28 .

Nó sẽ là gì trong 28 ngày?

Tính từ hôm nay, Thứ Sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023 còn 28 ngày nữa tính từ bây giờ theo lịch hiện tại của chúng tôi.