5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Giáo dục Tư vấn

Show

QUIZZ

 • Thứ sáu, 1/3/2019 18:29 (GMT+7)
 • 18:29 1/3/2019

Khi các chữ số được mã hóa theo quy luật nhất định, bạn phải tìm ra số không thuộc nhóm đó hoặc căn cứ vị trí của chúng trên bảng chữ cái để đưa ra câu trả lời đúng.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 1: Điền hai chữ cái tiếp theo vào dãy: WE  SG  PJ  LN ?

 • HS
 • IT
 • IS
 • HT

Ở chữ cái đầu tiên của mỗi nhóm, từ W đến S lùi 4 chữ cái, từ S đến P lùi 3 chữ cái, từ P đến L lại lùi 4 chữ cái. Do đó, chữ cái đầu tiên của nhóm cần điền vào sẽ lùi 3 chữ cái so với L, là I. Chữ cái thứ hai của mỗi nhóm tăng dần từ 2, 3, 4 đến 5. Nhóm chữ cái cần tìm là IS.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 2: Nếu A được thay thế bằng 4, B bằng 3, C bằng 2, D bằng 4, E bằng 3 và F bằng 2, tổng giá trị của từ "SICK" bằng bao nhiêu?

 • 11
 • 12
 • 10
 • 9

Theo quy luật nhóm 3 số thành một với giá trị giảm dần từ 4 đến 2, giá trị từng chữ cái của "SICK" lần lượt là 4, 2, 2, 3. Tổng 4 + 2 + 2 + 3 = 11.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 3: Ba trong bốn các số 52, 70, 48, 68 thuộc về một nhóm theo quy luật riêng. Số nào không nằm trong nhóm đó?

 • 52
 • 70
 • 48
 • 68

Các số 52, 48, 68 đều chia hết cho 4. Số còn lại, 70, nằm ngoài nhóm.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 4: Nếu U được thay thế bằng 7, M bằng 2, I bằng 5, O bằng 1, K bằng 8 và J bằng 4. Phiên bản số của từ "MOUJIK" đảo ngược là gì?

 • 217458
 • 845712
 • 854712
 • 857412

Dãy số thay thế cho "MOUJIK" là 217458, đảo ngược lại là 854712.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 5: Nếu sắp xếp lại các chữ cái trong từ "FAINTS" theo thứ tự bảng chữ cái, bao nhiêu chữ cái vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu?

 • 2
 • 1
 • 3
 • 0

Theo thứ tự bảng chữ cái, "FAINTS" sẽ thành "AFINST". Có chữ cái I và N giữ nguyên vị trí.


5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 6: Theo một cách mã hóa, "GARNISH" được viết thành "RGAINHS". Như vậy, "GENIOUS" được viết thành từ nào?

 • NEGOISU
 • NGEOISU
 • NGESUOI
 • NEGSUOI

Thực ra, cách mã hóa này chỉ là đổi thứ tự các chữ cái theo quy luật chữ thứ nhất đổi sang vị trí thứ 2, chữ thứ 2 sang vị trí thứ 3, chữ thứ 3 sang vị trí thứ nhất, chữ thứ 4 sang vị trí thứ 5, chữ thứ 5 sang vị trí thứ 4, chữ thứ 6 sang vị trí thứ 7 và chữ thứ 7 về vị trí thứ 6.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 7: Có bao nhiêu cặp chữ cái trong từ "MISPLACE" cách nhau hai chữ cái theo bảng chữ cái tiếng Anh?

 • 1
 • 0
 • 2
 • 3

Hai cặp chữ cái cách nhau hai chữ cái là M-P và I-L.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 8: Theo một cách mã hóa, "INKER" được viết thành "GLLGT", "GLIDE" thành "EJJFG". Vậy từ "JINKS" được viết thành chữ nào?

 • GFOMU
 • HGMMU
 • HGOGH
 • HGOMU

Quy luật đổi chữ ở đây là lùi 2, lùi 2, tăng 1, tăng 2, tăng 2.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 9: Nếu "AND" được viết thành "EQF", "THE" thành "XKG", "COM" sẽ được viết thành gì?

 • HRO
 • GQO
 • GRO
 • GRN

Quy luật ở đây là các chữ cái trong dãy mã hóa tăng so với từ ban đầu lần lượt 4, 3, 2 vị trí.

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Câu 10: Ba trong bốn nhóm hai chữ cái UQ, KG, SO, QL thuộc về một nhóm theo quy luật nhất định dựa trên vị trí của chúng trong bảng chữ cái tiếng Anh. Nhóm chữ nào không tuân theo quy luật chung?

 • UQ
 • KG
 • SO
 • QL

Hai chữ cái cách nhau 3 chữ cái ở giữa. Riêng QL cách 4 chữ cái.

97% người giải sai câu đố tìm mật mã để thoát khỏi phòng kín Riddle Channel giới thiệu câu đố tìm mật mã để thoát khỏi phòng kín và đánh giá đây là một trong những bài toán khó, chỉ 3% người tham gia giải đưa ra câu trả lời đúng.

Hà Linh

Bài toán hại não câu đố hóc búa câu đố hại não câu đố chỉ dành cho thiên tài toán đố

Bạn có thể quan tâm

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Ảnh chụp màn hình của hướng dẫn trò chơi chuyên nghiệp

Trò chơi Word có & nbsp; đã tồn tại trong một thời gian & nbsp; và bây giờ đặc biệt phổ biến. Một trò chơi cụ thể đã đánh cắp ánh đèn sân khấu: & nbsp; Wordle. Trò chơi từ hàng ngày này có thể tạo ra người chơi, vì họ chỉ có & nbsp; sáu lần thử & nbsp; để đoán & nbsp; từ năm chữ cái trong ngày. Mỗi dự đoán cho phép họ loại bỏ các câu trả lời có thể, mặc dù việc tìm kiếm câu trả lời có thể khó khăn nếu nó chứa các chữ cái chung.Wordle. This daily word game can stump players, as they only have six attempts to guess the five-letter word of the day. Each guess allows them to eliminate possible answers, though finding the answer can be difficult if it contains common letters.

Không có nhiều từ mà & nbsp; có một chữ cái thứ hai và cũng kết thúc bằng -le. Đây là một sự bất thường lớn trong câu trả lời của Wordle, vì vậy nếu người chơi đã tìm ra những lá thư này, họ đang trên đường hoàn thành câu đố Wordle ngày nay. Chỉ có một vài từ để lựa chọn là một vấn đề rất hay, vì nó có thể sẽ dẫn đến một giải pháp nhanh chóng sẽ giúp điểm số của người chơi. Nó cũng có thể đánh vần sự diệt vong cho người chơi có nhiều chữ cái vẫn còn chơi, vì vậy hãy làm cho dự đoán của bạn một cách khôn ngoan.have A as the second letter and also end with -LE. This is a large abnormality in Wordle answers, so if players have figured out these letters, they are well on their way to completing today's Wordle puzzle. Having only a few words to choose from is a very nice problem, as it will likely lead to a speedy solution that will help the player's Wordle score. It can also spell doom for players with many letters still in play, so make your guesses wisely.

chim ưngCây phongBàn
EasleLò nồiFable
CarleHayleCáp
MaileSalleMarle
PadleHABLEđầu hồi ngôi nhà
ParleFARLEWanle
RayleBayleMacle
RAILEHaoleĐen
CapleDalleFagle
Kayle

Liên quan: Antiwordle là gì? Chiến lược và cách chơi: What is Antiwordle? Strategies and How to Play

Trò chơi đã thử nghiệm những từ này để đảm bảo rằng Wordle chấp nhận chúng. Để chơi trò chơi, người chơi cần phải nghĩ ra một từ, nhập nó và nhấn & nbsp; Enter & nbsp; để thực hiện một nỗ lực. Nếu chúng tôi bỏ lỡ một từ hoặc bạn nhận thấy rằng một từ không phù hợp với bạn, hãy cho chúng tôi biết trong các bình luận. Ngoài ra, hãy thoải mái chia sẻ điểm số của bạn dưới đây!ENTER to make an attempt. If we missed a word or you notice that a word doesn't work for you, let us know in the comments. Also, feel free to share your Wordle score down below!

Bạn vẫn bị mắc kẹt sau khi sử dụng danh sách này? Nếu vậy, chúng tôi có câu trả lời cho bạn! Hãy đến & nbsp; tất cả các câu trả lời của Wordle vào năm 2022 (cập nhật hàng ngày) & nbsp; trên hướng dẫn trò chơi chuyên nghiệp!!

Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook để cập nhật các trò chơi yêu thích của bạn!

5 chữ cái có a ở vị trí thứ 2 năm 2022

Ảnh chụp màn hình của hướng dẫn trò chơi chuyên nghiệp

Trò chơi chữ luôn luôn ở xung quanh và đặc biệt phổ biến. Một trò chơi cụ thể đã đánh cắp ánh đèn sân khấu: & nbsp; Wordle. Trò chơi từ hàng ngày này có thể tạo ra người chơi, vì họ chỉ có & nbsp; sáu lần thử & nbsp; để đoán & nbsp; từ năm chữ cái trong ngày. Mỗi dự đoán cho phép họ loại bỏ các câu trả lời có thể, mặc dù việc tìm kiếm câu trả lời có thể khó khăn nếu nó chứa các chữ cái chung.

Các từ có ở vị trí thứ hai - Danh sách Wordle

Người chơi có một vài lựa chọn cho & nbsp; từ năm chữ cái với chữ cái thứ hai. Những người tìm cách thu hẹp dự đoán tiếp theo của họ có thể tiếp tục đọc để tìm một danh sách & nbsp; các từ bên dưới.

Thịt lợn muối xông khóiLôngPasty
Huy hiệuMột nửa
TệTiện dụngSân hiên
BagelVui mừngPatsy
Rộng thùng thìnhHardyPatty
thợ làm bánhHarpyTạm ngừng
Tầm thườngThô rápNgười được trả tiền
BanjoSự vội vàngNgười trả tiền
Sà lanVội vàngRabbi
Nam tướcNởĐiên cuồng
Cơ bảnGhétTay đua
Nền tảngÁm ảnhRadar
Húng quếHauteĐài
lòng chảotrú ẩnNhiều mưa
Nền tảngSự tàn pháNuôi
Hương vịcây phỉTập hợp
Lô hàngĐi chơiRamen
TắmJazzyTrang trại
BatonKappaRandy
BayouNghiệp chướngPhạm vi
Âm mưuChèo xuồngNhanh
CabinNhãn mácHiếm hơn
CápNhân côngMánh khóe
CacaoĐầyTỉ lệ
Bộ nhớ cacheLò nồiRATTY
Caddycây thươngRaven
CADETLàngDao cạo
LồngVe áoThật đáng buồn
CairnTrôi điAn toàn hơn
Con lạc đàLớnThánh
CameoẤu trùngRau xà lách
con kênhdây cột ngựaTiệm
Cục kẹoChốt cửađiệu Salsa
Khôn ngoanSauMặn
XuồngMáy tiệnSALVE
CanonLatteCát
CaperCườiSaner
CaputLớpSAPPY
Hàng hóaMacawHỗn láo
CarolBậc nam nhiSatin
MangVĩ môNước xốt
Khắc chạmThưa bàXấc xược
Đẳng cấpĐiên cuồngPhòng tắm hơi
Chụp lấyXã hội đenÁp chảo
Phục vụẢo thuậtHương thơm
Caulkdung nhamSavoy
Gây raBắpHiểu
CavilChínhTabby
BốNhà sản xuấtBàn
Hằng ngàyMamboĐiều cấm kỵ
Sản phẩm bơ sữaMammaNgấm ngầm
DaisyTruyệnKhó khăn
DallyMangeTaffy
NhảyXoàiTAINT
TháiMangyLấy
Mốc thời gianHưng cảmNgười nhận
DauntPhấn khíchKiếm điểm
Hăng háiĐàn ôngTalon
chim ưngTrang viênTamer
SớmCây phongTango
Trái đấtBước đềuRối
Giá vẽKết hônCôn
ĂnĐầm lầyChậm trễ
Người ănMasonTarot
FableMASSENếm thử
MặtCuộc thi đấuNgon
Mờ nhạtMaoveTatty
Nàng tiênChâm ngônChế nhạo
Sự tin tưởngCó lẽTAWNY
SaiThị trưởngMơ hồ
MếnNgây thơValet
FannyBảo mẫuCó giá trị
Trò hềMũiGiá trị
Gây tử vongBẩn thỉuGiá trị
BéoTự nhiênVan nước
LỗiHải quânHOÀN HẢO
Động vậtLỗ rốnHơi
Ủng hộLúaHầm
Lỗi lầmPaganVuant
GailySơnKỳ quặc
Game thủBảng điều khiểnWafer
GammaHoảng loạnCuộc đánh cá
Âm giaiPansyToa xe
GassyGiáo hoàngThắt lưng
Xa hoaGiấyTừ bỏ
Thước đoParkaWaltz
Hốc hácParryChất thải
GaiPhân tích cú phápĐồng hồ
GawkyBữa tiệcNước uống
GazerMỳ ốngLung lay
Thói quenDánThuyền buồm

Liên quan: & nbsp; Cloudle là gì? Một trò chơi Weather Wordle: What is Cloudle? A weather Wordle game

Tất cả những từ này đã được thử nghiệm trong trò chơi để đảm bảo rằng Wordle chấp nhận chúng. Để chơi trò chơi, người chơi cần phải nghĩ ra một từ, nhập nó và nhấn & nbsp; Enter & nbsp; để thực hiện một nỗ lực. Nếu chúng tôi bỏ lỡ một từ hoặc bạn nhận thấy rằng một từ không phù hợp với bạn, hãy cho chúng tôi biết trong các bình luận. Ngoài ra, hãy thoải mái chia sẻ điểm số của bạn dưới đây!ENTER to make an attempt. If we missed a word or you notice that a word doesn't work for you, let us know in the comments. Also, feel free to share your Wordle score down below!

Bạn vẫn bị mắc kẹt sau khi sử dụng danh sách này? Nếu vậy, chúng tôi có câu trả lời cho bạn! Hãy đến & nbsp; tất cả các câu trả lời của Wordle vào năm 2022 (cập nhật hàng ngày) & nbsp; trên các hướng dẫn trò chơi chuyên nghiệp.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook để cập nhật các trò chơi yêu thích của bạn!

Một số từ 5 chữ cái với một trong đó là gì?

5 chữ cái bắt đầu bằng A..
aahed..
aalii..
aargh..
abaca..
abaci..
aback..
abaft..
abamp..

5 chữ cái nào có chữ A A là chữ cái thứ 2 và thứ 4?

Ý nghĩa của 5 chữ cái có chữ cái thứ 2 và chữ cái thứ 4.Natal - liên quan đến địa điểm hoặc thời gian sinh của một người.Mahal - Một biệt thự hoặc cung điện.Bà - được sử dụng để giải quyết hoặc đề cập đến một người phụ nữ một cách lịch sự hoặc tôn trọng.Natal – Relating to the place or time of one's birth. Mahal – A mansion or palace. Madam – Used to address or refer to a woman in a polite or respectful way.

5 chữ cái có chữ cái gì là chữ cái thứ hai?

Chúng tôi đã biên soạn một danh sách những từ này bên dưới ...
ataps..
ataxy..
atigi..
atilt..
atimy..
atlas..
atman..
atmas..

Những từ nào có 5 chữ cái và A A ở giữa?

Năm chữ cái một chữ cái là chữ cái giữa..
abase..
abate..
aback..
adapt..
adage..
again..
agape..
agate..