5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Luật chơi là một trong những yếu tố chính trong Đường lên đỉnh Olympia. Luật chơi là những hướng dẫn mà thí sinh phải tuân thủ trong một phần thi nhất định để cuộc thi được diễn ra một cách chính xác. Luật chơi thường được cố định dưới dạng "bộ quy tắc", do ban tổ chức chương trình tạo ra và được thí sinh đồng ý. Sự tương tác giữa các luật chơi tạo ra hệ thống nền tảng cơ bản cho bất kỳ cuộc thi nào và bất kỳ mùa thi nào.

Một luật chơi có thể chỉ được áp dụng một lần trong một mùa thi, nhưng một luật chơi cũng có thể được áp dụng nhiều lần trong nhiều mùa thi. Với hơn 20 luật chơi được chỉnh sửa qua mỗi mùa, một luật chơi có thể gây được ấn tượng tốt, nhưng không phải luật chơi nào cũng hấp dẫn và tạo ra sự kịch tính so với thị hiếu của khán giả.

Hiện tại, Olympia 22 là mùa đầu tiên có đến 4 lần thay đổi luật chơi. Đứng thứ hai là Olympia 9 và 11 với 3 lần thay đổi. Trong khi đó, Olympia 3, 5 và 6 chỉ có 2 lần thay đổi.

Nội dung dưới đây tổng hợp lại toàn bộ luật chơi trong chương trình. Hầu hết luật chơi mới có thể liên tục thay đổi, cải tiến và tùy biến qua mỗi mùa thi. Riêng Olympia 14 chỉ thay đổi cách tính điểm ở phần thi Vượt chướng ngại vật so với Olympia 13, Olympia 16 đến 19 giữ nguyên luật chơi của Olympia 15, Olympia 21 chỉ thay đổi về thứ tự gọi thí sinh ở phần thi Về đích so với luật chơi của Olympia 20.

"edit"

Khởi động

Có 6 loại câu hỏi: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Tại sao? Thí sinh chọn lần lượt 2 câu hỏi, bấm chuông trả lời trong vòng 30 giây, trả lời trong 10 giây đầu được 30 điểm, trong 20 giây được 20 điểm, trong 30 giây được 10 điểm.

Vượt chướng ngại vật

Thí sinh lần lượt chọn 1 từ hàng ngang. Có 10 giây để suy nghĩ, trả lời đúng được 10 điểm.

Tìm được từ hàng dọc được 40 điểm. Người chơi có thể bấm chuông trả lời từ hàng dọc bất kỳ lúc nào.

Tăng tốc

Có 3 câu hỏi theo dạng câu hỏi IQ hoặc đoạn băng. Thí sinh bấm chuông trả lời nhanh, mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm.

Về đích

Các câu hỏi được đưa ra ở các thang điểm 10, 20, 30 và 40. Thí sinh chọn lần lượt 2 câu hỏi, bấm chuông trả lời trong vòng 15 giây, và có thể chọn ngôi sao hy vọng để tăng gấp đôi số điểm hoặc trừ đi bằng đúng số điểm đã chọn đó.

"edit"

Khởi động

Mỗi thí sinh trả lời 10 câu hỏi nhanh với thời gian suy nghĩ 5 giây/câu. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm.

Vượt chướng ngại vật

Người chơi lần lượt chọn từ hàng ngang, có 15 giây để suy nghĩ, trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang được 10 điểm.

Người chơi có thể bấm chuông trả lời từ hàng dọc bất kỳ lúc nào. Tìm ra từ này được 40 điểm. Trả lời sai từ này sẽ bị loại khỏi phần thi này.

Trong trường hợp 3 thí sinh đã bị loại vì trả lời sai, thí sinh cuối cùng sẽ trả lời 1 từ hàng ngang cuối cùng và phải trả lời từ hàng dọc ngay sau đó.

Khán giả sẽ trả lời các hàng ngang được chọn nhưng chưa được mở, và Chướng ngại vật nếu các thí sinh không thể đoán được.

Tăng tốc

Có 8 câu hỏi với 3 dữ kiện gợi ý được đưa ra trong 30 giây, 10 giây cho 1 dữ kiện. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng ở 10 giây đầu được 30, 10 giây sau được 20, và 10 giây cuối chỉ được 10 điểm.

Về đích

Mỗi thí sinh lần lượt chọn 2 câu hỏi ở 2 màu khác nhau. Mỗi màu là hai môn học: Xanh = Toán & Lý; Đỏ = Hoá & Sinh; Tím = Văn & Ngoại ngữ; Vàng = Sử & Địa. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 15 giây.

Mỗi câu trả lời đúng được 30 điểm. Nếu sai, các thí sinh còn lại có 10 giây giành quyền trả lời. Nếu 1 trong các thí sinh này sai, thời gian sẽ chạy lại từ đầu, và cứ như vậy đến khi có đáp án đúng hoặc không thí sinh nào đưa ra được đáp án đúng.

Thí sinh có thể chọn ngôi sao hy vọng cho một câu hỏi. Trả lời đúng với ngôi sao hy vọng được 60 điểm, sai bị trừ 30 điểm.

"edit"

Khởi động

Thí sinh chọn một con số bất kỳ từ 1 đến 7 là 7 lĩnh vực: Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa. Mỗi lĩnh vực gồm 7 câu hỏi trả lời nhanh.

Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Mỗi thí sinh được tặng 10 điểm khi bắt đầu. Phần khởi động sẽ dừng lại khi điểm số của thí sinh đó xuống dưới 0.

Vượt chướng ngại vật

Mỗi thí sinh được chọn 1 bạn đồng hành để chơi cùng phần này. Mỗi thí sinh có 10 hình ảnh, tương đương với 10 khái niệm mà người đó phải diễn tả để bạn đồng hành nói đúng được từ đó. Đúng 1 hình ảnh được 10 điểm.

Tăng tốc

Có 8 câu hỏi với 3 dữ kiện gợi ý được đưa ra trong 30 giây, 10 giây cho 1 dữ kiện. Thí sinh trả lời được ở dữ kiện nào thì sẽ được điểm ở dữ kiện đó với các mức điểm là 30, 20, 10.

Về đích

Phần này có 5 câu hỏi chỉ dành cho 2 thí sinh có điểm cao nhất sau 3 phần thi trên. Thời gian suy nghĩ và trả lời là 15 giây, bấm chuông nhanh.

Mỗi câu trả lời đúng được 30 điểm. Nếu chọn ngôi sao hy vọng có thể được gấp đôi số điểm nếu đúng hoặc bị trừ đi 30 điểm nếu trả lời sai.

Trong cuộc thi chung kết, 2 thí sinh có số điểm thấp nhất sau phần thi Tăng tốc vẫn được tiếp tục tham gia phần thi này.

"edit"

Khởi động

Có một bức tranh bí ẩn được chia làm 9 ô, mỗi ô là một câu hỏi. Mỗi thí sinh có 2 lần chọn ô bất kỳ và có 10 giây để trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm. Nếu trả lời sai, 3 thí sinh còn lại có 5 giây để trả lời. Thí sinh nào tìm được bức tranh bí ẩn được 40 điểm.

Vượt chướng ngại vật

Mỗi thí sinh có 1 câu hỏi với 4 đáp án cho trước. Thí sinh có 20 giây để chạy lên bấm đèn để chọn câu trả lời. Điểm được tính cho 3 lần chạy: đúng lần 1 được 30 điểm, đúng lần 2 được 20 điểm, đúng lần 3 được 10 điểm. Thí sinh có thể chọn ngôi sao hy vọng để tăng gấp đôi số điểm.

Tăng tốc

Có 6 câu hỏi với 3 dữ kiện gợi ý được đưa ra trong 30 giây, 10 giây cho 1 dữ kiện. Thí sinh trả lời được ở dữ kiện nào thì sẽ được điểm ở dữ kiện đó với các mức điểm là 30, 20, 10.

Về đích

Có 3 đoạn băng với các câu hỏi thực hành. Thí sinh có 20 giây để suy nghĩ và bấm chuông trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm.

"edit"

Khởi động

Mỗi thí sinh có 60 giây để trả lời nhanh các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Sau 5 câu liên tiếp trả lời sai hoặc bỏ qua, thí sinh sẽ bị dừng phần thi này.

Riêng trong cuộc thi chung kết, thí sinh sẽ không phải dừng phần thi nếu trả lời sai hoặc bỏ qua 5 câu liên tiếp.

Vượt chướng ngại vật

Có 8 từ hàng ngang trong đó chứa các chữ cái của từ chìa khoá. Các chữ cái này được sắp xếp ngẫu nhiên, và lần lượt xuất hiện khi thí sinh tìm được từ hàng ngang. Mỗi thí sinh được chọn 2 lần. Trả lời đúng từ hàng ngang được 20 điểm. Trả lời đúng từ chìa khóa được 40 điểm.

Nếu thí sinh không tìm được đáp án, phần chơi này sẽ dành cho khán giả.

Tăng tốc

Có 4 câu hỏi dạng IQ, tình huống tiếng Anh hoặc trắc nghiệm. Thí sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong 30 giây. Sau 30 giây, máy tính sẽ tự động khoá và thí sinh sẽ không thể gửi thêm đáp án nào. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Mỗi thí sinh có duy nhất 1 cơ hội để đặt ngôi sao hy vọng tăng gấp đôi số điểm của 1 câu.

Về đích

Có 3 mức điểm 30, 20, 10. Mỗi thí sinh được chọn 2 lần. Thí sinh trả lời xong lượt đầu tiên sẽ chuyển sang thí sinh tiếp theo.

Thí sinh có 15 giây để suy nghĩ và có thể trả lời câu hỏi sau thời gian đó. Nếu thí sinh trả lời sai, thì chỉ một trong số 3 thí sinh còn lại được quyền bấm chuông trả lời câu hỏi đó. Nếu thí sinh bấm chuông đó trả lời đúng thì sẽ nhận được số điểm của câu hỏi từ chính thí sinh trả lời sai đầu tiên. Nếu cả hai thí sinh cùng trả lời sai thi số điểm vẫn giữ nguyên.

"edit"

Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động bằng cách trả lời nhanh các câu hỏi. Số lượng câu hỏi không hạn chế. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc bỏ qua liên tiếp 5 câu sẽ bị dừng phần thi này dù còn thời gian.

Riêng trong cuộc thi chung kết, thí sinh sẽ không phải dừng phần thi nếu trả lời sai hoặc bỏ qua 5 câu liên tiếp.

Vượt chướng ngại vật

Có 8 từ hàng ngang, trong đó mỗi từ có chứa 1 hoặc nhiều chữ cái để lắp thành một từ chìa khoá mà các thí sinh phải đi tìm. Mỗi thí sinh sẽ có 2 lượt lựa chọn từ hàng ngang. Trong vòng 15 giây, bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Trả lời đúng được 10 điểm, đồng thời các chữ cái, chữ số và dấu của từ hàng ngang được tô đỏ sẽ xuất hiện trong từ chìa khoá.

Thí sinh có quyền bấm chuông trả lời từ chìa khoá bất cứ lúc nào. Trả lời đúng từ chìa khóa trong vòng 8 từ hàng ngang nhận được 40 điểm. Nếu hết cả tám từ hàng ngang mà không ai có câu trả lời cho từ chìa khóa, MC sẽ đưa ra gợi ý cuối cùng. Trả lời đúng từ chìa khóa sau khi MC đưa ra gợi ý cuối cùng sẽ chỉ nhận được 20 điểm. Nếu trả lời sai từ chìa khóa, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Tăng tốc

Có 4 câu hỏi IQ (tìm quy luật, chuỗi logic, cái gì sai, giải mật mã...) Trong 30 giây, bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm.

Về đích

Phần thi này có 3 mức điểm 10, 20, 30 điểm để các thí sinh lựa chọn. Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn. Thí sinh trả lời xong lượt đầu tiên sẽ chuyển sang thí sinh tiếp theo.

Thí sinh đang trả lời câu hỏi của mình sẽ suy nghĩ câu trả lời trong 15 giây và có thể đưa ra câu trả lời sau thời gian quy định. Nếu thí sinh không trả lời được câu hỏi thì các bạn còn lại có 5 giây để bấm chuông trả lời. Thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời nếu trả lời đúng được cộng thêm số điểm của câu hỏi từ thí sinh vừa trả lời sai, trả lời sai cả hai thí sinh đều không bị trừ điểm.

Mỗi thí sinh được quyền đặt ngôi sao hy vọng trong vòng 5 giây sau khi câu hỏi được MC đọc xong (được phép sử dụng ở câu tiếp theo nếu đã dùng ở câu đầu tiên). Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị tự động trừ đi số điểm của câu hỏi.

Riêng trong cuộc thi chung kết, ngôi sao hy vọng có thể được đặt bất kỳ lúc nào trong giới hạn thời gian suy nghĩ.

"edit"

Khởi động

Có 5 câu hỏi điền từ vào chỗ trống. Thời gian suy nghĩ cho thí sinh là 5 giây. Trả lời đúng được 10 điểm, sai không bị trừ điểm.

Vượt chướng ngại vật

Có 8 từ hàng ngang, cũng chính là 8 gợi ý để các thí sinh tìm ra một Chướng ngại vật của chương trình. Mỗi thí sinh sẽ có hai lượt lựa chọn từ hàng ngang. Thời gian suy nghĩ: 15 giây/câu. Các thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Trả lời đúng được 10 điểm, nếu chọn từ hàng ngang thì được thêm 10 điểm nữa.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật trước khi bắt đầu từ hàng ngang thứ 3 được 80 điểm, trước gợi ý cuối cùng được 40 điểm, sau gợi ý cuối cùng thì chỉ được 20 điểm. Trả lời sai Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Tăng tốc

Có 4 câu hỏi tư duy logic với thời gian suy nghĩ 30 giây/câu.

Thí sinh trả lời bằng máy tính. Sẽ có 1 hệ thống đo thời gian trả lời của các thí sinh (chính xác đến centi-giây (cs)).

Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm.

Về đích

Có 3 gói câu hỏi 30, 40, 50 điểm để các thí sinh lựa chọn. Mỗi gói bao gồm lần lượt 3, 4, 5 câu hỏi cùng có giá trị chung là 10 điểm.

Mỗi thí sinh có 2 lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 10 giây. Trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 10 điểm. Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hi vọng cho một lượt lựa chọn bất kì trước khi biết nội dung câu hỏi đầu tiên. Trả lời đúng ở lượt lựa chọn có ngôi sao hi vọng được 20 điểm, sai bị trừ 20 điểm. Đặc quyền này được phép sử dụng một lần duy nhất dành cho một trong hai lượt lựa chọn gói câu hỏi.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với các câu hỏi không giới hạn có dạng điền từ vào chỗ trống. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Vượt chướng ngại vật

Có 8 từ hàng ngang - cũng chính là 8 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm.

Mỗi thí sinh có tối đa 2 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này, bắt đầu từ thí sinh ở vị trí số 1 đến vị trí số 4 rồi ngược lại, từ vị trí số 4 về vị trí số 1. Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm và nếu là người chọn hàng ngang thì được 15 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật trong vòng 2 từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm, từ từ hàng ngang thứ 3 trở đi được 40 điểm.

Sau khi 8 từ hàng ngang đã được trả lời, các thí sinh sẽ có 15 giây suy nghĩ để đưa ra Chướng ngại vật (trả lời đúng vẫn được 40 điểm). Nếu không có thí sinh đưa ra được Chướng ngại vật, gợi ý cuối cùng sẽ được đưa ra. Trả lời đúng Chướng ngại vật sau gợi ý này chỉ được 20 điểm.

Nếu trả lời sai Chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Một ô mạo hiểm với gợi ý rất gần với từ chìa khóa sẽ được đưa ra trước khi xuất hiện các từ hàng ngang. Ô mạo hiểm chỉ dành cho thí sinh nhanh tay nhất nhấp chuột vào ô mạo hiểm. Thí sinh trả lời đúng từ chìa khóa sau ô mạo hiểm sẽ nhận được 120 điểm. Tuy nhiên, nếu thí sinh trả lời sai từ chìa khóa, thí sinh sẽ bị chia đôi số điểm và mất quyền chơi phần thi này.

Cách thức tham gia ô mạo hiểm:

 • Sau khi MC thông báo "5 giây bắt đầu" hoặc ô mạo hiểm đang được hiển thị trên màn hình lớn ở đối diện, thí sinh nhấp chuột vào biểu tượng ô mạo hiểm trên màn hình máy tính.
 • Một câu hỏi liên quan đến từ chìa khoá được đưa ra, chỉ MC, khán giả truyền hình và thí sinh đó được biết.
 • Thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong 15 giây.
 • Nếu trả lời sai, thí sinh vẫn có thể trả lời Chướng ngại vật trong 30 giây, nếu vẫn sai thì thí sinh mất nửa số điểm và bị loại. Các thí sinh còn lại tiếp tục phần thi.
 • Trả lời đúng, thí sinh sẽ được 120 điểm, đồng thời MC sẽ yêu cầu thí sinh giải thích nội dung gợi ý của ô mạo hiểm cho khán giả trường quay và các thí sinh khác biết, sau đó sẽ công bố các từ hàng ngang và phần thi Vượt chướng ngại vật kết thúc.
Tăng tốc

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ: Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,.... Có nhiều lựa chọn. Sau mỗi 10 giây, một số đáp án sai sẽ bị lược đi.
 • 2 câu hỏi đoạn băng: Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai", "Đây là địa danh nào", "Đây là loài vật nào",...
 • 1 câu hỏi dạng 3 dữ kiện: mỗi 10 giây sẽ đưa ra một dữ kiện

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm, 1 câu 30 điểm.

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng sẽ giành được điểm từ người trả lời sai, thí sinh bấm chuông mà trả lời sai thì không bị trừ điểm.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động

Mỗi thí sinh khởi động với 6 câu hỏi thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Thể thao, Nghệ thuật, Danh nhân - Sự kiện, Lĩnh vực khác. Thời gian suy nghĩ 5 giây/câu. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Vượt chướng ngại vật

Có 8 từ hàng ngang - cũng chính là 8 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm.

Mỗi thí sinh có tối đa 2 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này, bắt đầu từ thí sinh ở vị trí số 1 đến vị trí số 4 rồi ngược lại, từ vị trí số 4 về vị trí số 1. Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm và nếu là thí sinh chọn hàng ngang thì được 15 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật trong vòng 2 từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm, từ từ hàng ngang thứ 3 trở đi được 40 điểm.

Sau khi 8 từ hàng ngang đã được trả lời, các thí sinh sẽ có 15 giây suy nghĩ để đưa ra Chướng ngại vật (trả lời đúng vẫn được 40 điểm). Nếu không có thí sinh đưa ra được Chướng ngại vật, gợi ý cuối cùng sẽ được đưa ra. Trả lời đúng Chướng ngại vật sau gợi ý này chỉ được 20 điểm.

Nếu trả lời sai Chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Một ô mạo hiểm với gợi ý rất gần với từ chìa khóa sẽ được đưa ra trước khi xuất hiện các từ hàng ngang. Ô mạo hiểm chỉ dành cho thí sinh nhanh tay nhất nhấp chuột vào ô mạo hiểm.

Cách thức tham gia ô mạo hiểm như sau:

 • Sau khi MC thông báo "5 giây bắt đầu" hoặc ô mạo hiểm đang được hiển thị trên màn hình lớn ở đối diện, thí sinh nhấp chuột vào biểu tượng ô mạo hiểm trên màn hình máy tính.
 • Một câu hỏi liên quan đến từ chìa khoá được đưa ra, chỉ MC, khán giả truyền hình và thí sinh đó được biết.
 • Thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong 15 giây.
 • Nếu trả lời sai, thí sinh vẫn có thể trả lời Chướng ngại vật trong 30 giây, nếu vẫn sai thì thí sinh mất nửa số điểm đang có (tối đa 30) và bị loại. Các thí sinh còn lại tiếp tục phần thi.
 • Trả lời đúng, thí sinh sẽ được 120 điểm, đồng thời MC sẽ yêu cầu thí sinh giải thích nội dung gợi ý của ô mạo hiểm cho khán giả trường quay và các thí sinh khác biết, sau đó sẽ công bố các từ hàng ngang và phần thi Vượt chướng ngại vật kết thúc.
Tăng tốc

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ: Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,.... Có nhiều lựa chọn. Sau mỗi 10 giây, một số đáp án sai sẽ bị lược đi.
 • 2 câu hỏi đoạn băng: Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai", "Đây là địa danh nào", "Đây là loài vật nào",...
 • 1 câu hỏi dạng 3 dữ kiện: mỗi 10 giây sẽ đưa ra một dữ kiện

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Trong cuộc thi chung kết năm thứ 9, vì có 5 thí sinh tham gia nên có 5 câu hỏi và thang điểm lần lượt là 30, 25, 20, 15 và 10 điểm.

Thử sức cùng khán giả

Trong mỗi chương trình, 1 câu hỏi của khán giả truyền hình sẽ được lựa chọn để hỏi 4 thí sinh tham dự chương trình. 4 thí sinh sẽ bàn nhau trong vòng 1 phút để đưa ra 1 câu trả lời duy nhất.

 • Nếu 4 thí sinh trả lời đúng, phần thưởng sẽ thuộc về 4 thí sinh.
 • Nếu 4 thí sinh trả lời sai, phần thưởng sẽ thuộc về khán giả.
Về đích

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm, 1 câu 30 điểm.

Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 đến Tuần 3 Tháng 1 Quý 1

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai; nếu trả lời sai, thí sinh giành quyền và thí sinh chính sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Từ Tháng 1 Quý 1

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với tối đa 10 câu hỏi thuộc các lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao - Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật

Có 8 từ hàng ngang - cũng chính là 8 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm.

Mỗi thí sinh có tối đa 2 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này, bắt đầu từ thí sinh ở vị trí số 1 đến vị trí số 4 rồi ngược lại, từ vị trí số 4 về vị trí số 1. Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm và nếu là người chọn hàng ngang thì được 15 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Ngoài ra còn một gợi ý trong phần thi Vượt Chướng ngại vật nữa, gọi là gợi ý thứ 9.

Gợi ý bổ sung (gợi ý thứ 9): Một số chữ cái trong từ hàng ngang nếu có trong Chướng ngại vật sẽ được tô đỏ.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật trước khi nội dung câu hỏi thứ 3 xuất hiện được 80 điểm, trước gợi ý cuối cùng được 40 điểm.

Sau khi 8 từ hàng ngang đã được trả lời, các thí sinh sẽ có 15 giây suy nghĩ để đưa ra Chướng ngại vật (trả lời đúng vẫn được 40 điểm). Nếu không có thí sinh đưa ra được Chướng ngại vật, gợi ý cuối cùng sẽ được đưa ra. Trả lời đúng Chướng ngại vật sau gợi ý này chỉ được 20 điểm.

Nếu trả lời sai Chướng ngại vật sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Tăng tốc

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 2 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 2 câu hỏi IQ: Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 2 câu hỏi dữ kiện: Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai", "Đây là địa danh nào", "Đây là loài vật nào",...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Thử sức cùng khán giả

Trong mỗi chương trình, 1 câu hỏi của khán giả truyền hình sẽ được lựa chọn để hỏi 4 thí sinh tham dự chương trình. 4 thí sinh sẽ bàn nhau trong vòng 1 phút để đưa ra 1 câu trả lời duy nhất.

 • Nếu 4 thí sinh trả lời đúng, phần thưởng sẽ thuộc về 4 thí sinh.
 • Nếu 4 thí sinh trả lời sai, phần thưởng sẽ thuộc về khán giả.
Về đích

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm, 1 câu 30 điểm.

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Kể từ năm này, câu hỏi cuối cùng trong gói 60 hoặc 80 điểm (đến hết năm thứ 19), sau đó là câu hỏi 20 hoặc 30 điểm (từ năm thứ 20 trở đi) sẽ xuất hiện một đoạn băng ngắn do nhóm phóng viên Olympia hoặc các thầy cô giáo dạy tiếng Anh thực hiện.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi độngTừ Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 đến Quý 4

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với tối đa 10 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao - Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm.

Chung kết

Trong vòng 1 phút, thí sinh khởi động với số lượng câu hỏi không giới hạn thuộc 11 lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Thể thao, Nghệ thuật, Lĩnh vực khác.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật

Có 8 từ hàng ngang - cũng chính là 8 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Mỗi thí sinh có hai lượt lựa chọn hàng ngang để các thí sinh trả lời. Cả bốn thí sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian 15 giây/câu, sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh dành được 10 điểm (nếu là thí sinh chọn hàng ngang thì dành được 15 điểm).

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Gợi ý bổ sung:

Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 đến Tháng 2 Quý 1 và từ Tháng 3 Quý 1 đến Quý 1

Các chữ cái, chữ số và dấu của Chướng ngại vật nếu xuất hiện trong các từ hàng ngang đã được lật mở sẽ được tô màu đỏ.

Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 2

1 bức tranh với 8 miếng ghép tương ứng với 8 từ hàng ngang. Sau khi lật mở 1 từ hàng ngang, miếng ghép tương ứng với số thứ tự từ hàng ngang đó cũng được mở ra. Đây cũng là lần đầu tiên các thí sinh sẽ phải tìm bức tranh kể từ phần thi Khởi động trong Olympia 4.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Hệ thống tính điểm nếu trả lời đúng Chướng ngại vật như sau:

 • 80 điểm nếu trước khi nội dung của câu hỏi thứ 3 xuất hiện.
 • 40 điểm nếu sau khi nội dung câu hỏi thứ 3 xuất hiện trước khi gợi ý cuối cùng được công bố.
 • 20 điểm nếu sau khi gợi ý cuối cùng được công bố (khi đã đi hết cả 8 hàng ngang).

Sau khi Chướng ngại vật được vượt qua, các thí sinh trả lời chính xác câu hỏi sát với thời điểm tín hiệu xin trả lời Chướng ngại vật đầu tiên được phát ra nhất sẽ vẫn được cộng 10 hoặc 15 điểm như bình thường.

Tăng tốc

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 2 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Khán giả cùng leo núi

Trong mỗi chương trình, 1 câu hỏi được đưa ra cho khán giả truyền hình. Khán giả trả lời bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn của chương trình.

Đáp án của câu hỏi được đưa ra ở cuộc thi kế tiếp. 1 giải nhất, 1 giải nhì và 5 giải ba sẽ được trao cho các khán giả có câu trả lời đúng và gửi sớm nhất về cho chương trình kể từ khi lên sóng.

Phần thi này tồn tại từ cuộc thi Tuần 1 Tháng 3 Quý 1 năm thứ 11 đến hết cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 3 năm thứ 12 và không ảnh hưởng đến số điểm của các thí sinh.

Về đích

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm, 1 câu 30 điểm.

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với tối đa 12 câu hỏi thuộc 11 lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 8 từ hàng ngang - cũng chính là 8 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 bức tranh (là một gợi ý quan trọng liên quan đến Chướng ngại vật) được chia làm 8 phần tương ứng với 8 từ hàng ngang. Đây cũng là lần đầu tiên các thí sinh sẽ phải tìm bức tranh kể từ phần thi Khởi động trong năm thứ 4.

Mỗi thí sinh có hai lượt lựa chọn hàng ngang (trong trường hợp vẫn còn từ hàng ngang nhưng tất cả các thí sinh đã chọn hết hai lượt, quyền lựa chọn sẽ thuộc về MC). Cả bốn thí sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian 15 giây/câu, sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh dành được 10 điểm (nếu là người chọn hàng ngang thì dành được 15 điểm). Đồng thời, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh gợi ý sẽ được lật mở.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật trước khi nội dung câu hỏi thứ 3 xuất hiện được 80 điểm, trước gợi ý cuối cùng được 40 điểm.

Sau khi đã hết từ hàng ngang mà không có thí sinh nào đưa ra được Chướng ngại vật, sẽ có một gợi ý cuối cùng được đưa ra. Sau đó, các thí sinh có 15 giây để trả lời Chướng ngại vật, và chỉ ghi được 20 điểm ở thời điểm này. Gợi ý cuối cùng có 2 loại:

 • Các hàng ngang chưa được lật mở trước đó sẽ được lật mở, và vì vậy toàn bộ hình ảnh gợi ý được hiện ra.
 • Một tóm tắt khái quát về Chướng ngại vật (nếu tất cả các từ hàng ngang đã được lật mở hết trước đó), tương tự như năm thứ 7 đến năm thứ 11.

Nếu trả lời sai Chướng ngại vật thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 2 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Khán giả cùng leo núi

Trong mỗi chương trình, 1 câu hỏi của được đưa ra cho khán giả truyền hình. Khán giả trả lời bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn của chương trình.

Đáp án của câu hỏi được đưa ra ở cuộc thi kế tiếp. 1 giải nhất, 1 giải nhì và 5 giải ba sẽ được trao cho các khán giả có câu trả lời đúng và gửi sớm nhất về cho chương trình kể từ khi lên sóng.

Phần thi này tồn tại từ cuộc thi Tuần 1 Tháng 3 Quý 1 năm thứ 11 đến hết cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 3 năm thứ 12 và không ảnh hưởng đến số điểm của các thí sinh.

Về đích

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm, 1 câu 30 điểm.

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với tối đa 12 câu hỏi thuộc 11 lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 bức tranh (là một gợi ý quan trọng liên quan đến Chướng ngại vật) được chia làm 5 phần: 4 góc tương đương với 4 từ hàng ngang và một ô ở giữa. Ô ở giữa cũng là một câu hỏi. Mở được ô này sẽ mở được phần quan trọng nhất của bức tranh.

Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm. Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời 1 trong các từ hàng ngang này. Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật trong vòng 2 từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ 3 được 40 điểm.

Sau 4 từ hàng ngang, câu hỏi thứ 5 sẽ hiện ra ở phần trung tâm của bức tranh. Đáp án của câu hỏi này là gợi ý cuối cùng của chương trình. Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, thí sinh vẫn được 10 điểm. Nếu trả lời đúng Chướng ngại vật sau câu hỏi thứ 5, thí sinh chỉ được 20 điểm.

Nếu trả lời sai Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 1 hoặc 3): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm, 1 câu 30 điểm.

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với tối đa 12 câu hỏi thuộc 11 lĩnh vực: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 bức tranh (là một gợi ý quan trọng liên quan đến Chướng ngại vật) được chia làm 5 phần: 4 góc tương đương với 4 từ hàng ngang và một ô ở giữa. Ô ở giữa cũng là một câu hỏi. Mở được ô này sẽ mở được phần quan trọng nhất của bức tranh.

Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm. Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời 1 trong các từ hàng ngang này. Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở từ hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở từ hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở từ hàng ngang thứ tư được 20 điểm.

Sau 4 từ hàng ngang, câu hỏi thứ 5 sẽ hiện ra ở phần trung tâm của bức tranh. Đáp án của câu hỏi này là gợi ý cuối cùng của chương trình. Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, thí sinh vẫn được 10 điểm. Nếu trả lời đúng Chướng ngại vật sau câu hỏi thứ 5, thí sinh chỉ được 10 điểm.

Nếu trả lời sai Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 1 hoặc 3): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 4 câu 10 điểm. Gói 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm, 1 câu 30 điểm.

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động

Trong vòng 1 phút, mỗi thí sinh khởi động với tối đa 12 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh hoặc đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 - là 1 hình ảnh liên quan đến Chướng ngại vật hoặc chính là Chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm.

Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời 1 trong các từ hàng ngang này. Cả 4 thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu.

Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào.

Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang đầu tiên được 80 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô trung tâm được 10 điểm.

Sau 4 từ hàng ngang, câu hỏi thứ 5 sẽ hiện ra ở phần trung tâm của bức tranh. Đáp án của câu hỏi này là gợi ý cuối cùng của chương trình. Trả lời đúng câu hỏi thứ 5 này, thí sinh được 10 điểm. Sau đó các thí sinh chưa trả lời Chướng ngại vật trước đó sẽ có 15 giây để đưa ra tín hiệu. Nếu sau 15 giây mà vẫn không có tín hiệu, một khán giả bất kỳ được chọn sẽ trả lời Chướng ngại vật. Một phần quà bất kỳ sẽ được dành cho khán giả đó nếu trả lời đúng, còn trong trường hợp trả lời sai, MC sẽ công bố Chướng ngại vật.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Nếu trả lời sai hoặc không thể trả lời Chướng ngại vật do bấm nhầm vào nút bấm xin trả lời Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Do đó, thí sinh cần hết sức thận trọng để tránh trường hợp bấm nhầm.

Khi thí sinh bấm chuông trả lời Chướng ngại vật, phần thi sẽ tạm dừng như sau:

 • Thí sinh bấm chuông khi thời gian suy nghĩ đang đếm ngược, thời gian vẫn sẽ tiếp tục chạy để các thí sinh còn lại trả lời. Sau khi hết giờ, MC chưa công bố đáp án của các thí sinh mà mời thí sinh đã bấm chuông trước đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố đáp án của các thí sinh còn lại trong câu hỏi trước đó. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.
 • Thí sinh bấm chuông sau khi đã công bố đáp án của các thí sinh nhưng chưa công bố điểm, MC sẽ mời thí sinh đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố điểm cho các thí sinh còn lại. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.

Nếu có nhiều thí sinh cùng bấm chuông và cùng trả lời đúng Chướng ngại vật, số điểm sẽ thuộc về thí sinh bấm chuông đầu tiên.

Nếu 1 thí sinh trước khi lựa chọn từ hàng ngang mà bấm chuông và bị loại, thí sinh ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn hàng ngang. Trong trường hợp này, đối với các thí sinh chưa bị loại, nếu thí sinh ở vị trí cuối hoàn thành lượt lựa chọn từ hàng ngang mà vẫn còn từ hàng ngang chưa chọn, lượt lựa chọn sẽ quay trở lại với thí sinh ở vị trí đầu.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 1 hoặc 3): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có các gói 40, 60, 80 điểm.

Gói 40 điểm gồm 2 câu 10 điểm và 1 câu 20 điểm. Gói 60 điểm gồm 1 câu 10 điểm, 1 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Gói 80 điểm gồm 1 câu 20 điểm và 2 câu 30 điểm.

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với số câu hỏi không giới hạn. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh hoặc đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 - là 1 hình ảnh liên quan đến Chướng ngại vật hoặc chính là Chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm.

Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. Cả 4 thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra.

5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang đầu tiên được 80 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô trung tâm được 10 điểm.

Cả 4 thí sinh sẽ có 15 giây để bấm chuông đưa ra câu trả lời cho Chướng ngại vật sau khi kết thúc các từ hàng ngang và một câu ở ô trung tâm. Sau 15 giây, nếu không có thí sinh nào trả lời thì chương trình sẽ nhờ một khán giả trả lời. Khán giả trả lời đúng sẽ nhận kỷ niệm chương của chương trình. Nếu không có khán giả nào trả lời, dẫn chương trình sẽ công bố đáp án Chướng ngại vật.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Nếu trả lời sai hoặc không thể trả lời Chướng ngại vật do bấm nhầm vào nút bấm xin trả lời Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Do đó, thí sinh cần hết sức thận trọng để tránh trường hợp bấm nhầm.

Khi thí sinh bấm chuông trả lời Chướng ngại vật, phần thi sẽ tạm dừng như sau:

 • Thí sinh bấm chuông khi thời gian suy nghĩ đang đếm ngược, thời gian vẫn sẽ tiếp tục chạy để các thí sinh còn lại trả lời. Sau khi hết giờ, MC chưa công bố đáp án của các thí sinh mà mời thí sinh đã bấm chuông trước đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố đáp án của các thí sinh còn lại trong câu hỏi trước đó. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.
 • Thí sinh bấm chuông sau khi đã công bố đáp án của các thí sinh nhưng chưa công bố điểm, MC sẽ mời thí sinh đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố điểm cho các thí sinh còn lại. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.

Nếu có nhiều thí sinh cùng bấm chuông và cùng trả lời đúng Chướng ngại vật, số điểm sẽ thuộc về thí sinh bấm chuông đầu tiên.

Nếu 1 thí sinh trước khi lựa chọn từ hàng ngang mà bấm chuông và bị loại, thí sinh ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn hàng ngang. Trong trường hợp này, đối với các thí sinh chưa bị loại, nếu thí sinh ở vị trí cuối hoàn thành lượt lựa chọn từ hàng ngang mà vẫn còn từ hàng ngang chưa chọn, lượt lựa chọn sẽ quay trở lại với thí sinh ở vị trí đầu.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 1 hoặc 3): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn 3 câu hỏi 10, 20, 30 điểm để tạo thành một gói câu hỏi của mình. Các mức điểm này có thời gian suy nghĩ lần lượt là 10, 15 và 20 giây. Thí sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với số câu hỏi không giới hạn. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh hoặc đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 - là 1 hình ảnh liên quan đến Chướng ngại vật hoặc chính là Chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm.

Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. Cả 4 thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra.

5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang đầu tiên được 80 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô trung tâm được 10 điểm.

Cả 4 thí sinh sẽ có 15 giây để bấm chuông đưa ra câu trả lời cho Chướng ngại vật sau khi kết thúc các từ hàng ngang và một câu ở ô trung tâm. Sau 15 giây, nếu không có thí sinh nào trả lời thì chương trình sẽ nhờ một khán giả trả lời. Khán giả trả lời đúng sẽ nhận kỷ niệm chương của chương trình. Nếu không có khán giả nào trả lời, dẫn chương trình sẽ công bố đáp án Chướng ngại vật.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Nếu trả lời sai hoặc không thể trả lời Chướng ngại vật do bấm nhầm vào nút bấm xin trả lời Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Do đó, thí sinh cần hết sức thận trọng để tránh trường hợp bấm nhầm.

Khi thí sinh bấm chuông trả lời Chướng ngại vật, phần thi sẽ tạm dừng như sau:

 • Thí sinh bấm chuông khi thời gian suy nghĩ đang đếm ngược, thời gian vẫn sẽ tiếp tục chạy để các thí sinh còn lại trả lời. Sau khi hết giờ, MC chưa công bố đáp án của các thí sinh mà mời thí sinh đã bấm chuông trước đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố đáp án của các thí sinh còn lại trong câu hỏi trước đó. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.
 • Thí sinh bấm chuông sau khi đã công bố đáp án của các thí sinh nhưng chưa công bố điểm, MC sẽ mời thí sinh đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố điểm cho các thí sinh còn lại. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.

Nếu có nhiều thí sinh cùng bấm chuông và cùng trả lời đúng Chướng ngại vật, số điểm sẽ thuộc về thí sinh bấm chuông đầu tiên.

Nếu 1 thí sinh trước khi lựa chọn từ hàng ngang mà bấm chuông và bị loại, thí sinh ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn hàng ngang. Trong trường hợp này, đối với các thí sinh chưa bị loại, nếu thí sinh ở vị trí cuối hoàn thành lượt lựa chọn từ hàng ngang mà vẫn còn từ hàng ngang chưa chọn, lượt lựa chọn sẽ quay trở lại với thí sinh ở vị trí đầu.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy logic, câu hỏi bằng hình ảnh. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 30 giây.

Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính. Thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. Thí sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 1 câu hỏi IQ (câu số 1 hoặc 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 1 hoặc 3): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 2 câu hỏi dữ kiện (câu số 2 và 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 10.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Sau phần thi Tăng tốc, thí sinh tạm dẫn đầu sẽ thi trước và sau đó là thí sinh có điểm số cao nhất trong các thí sinh còn lại. Nếu hòa, thí sinh xếp gần vị trí đầu tiên hơn sẽ thi trước (hay nói cách khác, nếu có nhiều thí sinh bằng điểm, luật chơi sẽ tạm thời quay về thi theo thứ tự đứng).

Mỗi thí sinh có một lượt lựa chọn 3 câu hỏi 10, 20, 30 điểm để tạo thành một gói câu hỏi của mình. Thời gian suy nghĩ và trả lời của các mức điểm này lần lượt là 10, 15 và 20 giây. Thí sinh nếu trả lời đúng sẽ ghi được điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm từ người trả lời sai, trả lời sai sẽ bị trừ một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần. Trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Thứ tự tham gia phần thi về đích của các thí sinh như sau:

 • Lượt 1: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất sau phần thi Tăng tốc (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm).
 • Lượt 2: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất trong các thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 1 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 3: Dành cho thí sinh có điểm cao hơn trong 2 thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ hơn nếu 2 thí sinh bằng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 2 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 4: Dành cho thí sinh cuối cùng chưa tham gia phần thi Về đích.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022
Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 đến Quý 1

Cả 4 thí sinh cùng khởi động qua 3 lượt thi với thời gian lần lượt là 30, 60 và 90 giây. Số lượng câu hỏi ở mỗi lượt khởi động là không giới hạn. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh.

Mỗi câu hỏi chỉ có duy nhất 1 trong 4 thí sinh được trả lời. Thí sinh có tối đa 3 giây tính từ lúc giành được quyền trả lời để đưa ra đáp án. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai hoặc hoặc bấm chuông sau 3 giây mà không có câu trả lời thì sẽ không bị trừ điểm, nhưng sẽ bị mất quyền trả lời ở câu hỏi tiếp theo.

Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 đến Tuần 1 Tháng 2 Quý 1, ở mỗi câu hỏi, sau 3 giây tính từ hiệu lệnh mời trả lời của MC, nếu không có thí sinh nào giành quyền trả lời thì câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua.

Từ Tuần 2 Tháng 2 Quý 1, thí sinh có thể bấm chuông trong khi MC đang đọc câu hỏi. Sau 3 giây tính từ lúc MC đọc xong câu hỏi, nếu không có thí sinh nào giành quyền trả lời thì câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh gợi ý.
Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 2 đến Quý 2

Cả 4 thí sinh cùng khởi động qua 3 lượt thi với thời gian lần lượt là 60, 60 và 90 giây. Số lượng câu hỏi ở mỗi lượt khởi động là không giới hạn. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh.

Mỗi câu hỏi chỉ có duy nhất 1 trong 4 thí sinh được trả lời. Thí sinh có tối đa 3 giây tính từ lúc giành được quyền trả lời để đưa ra đáp án. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai hoặc bấm chuông sau 3 giây mà không có câu trả lời thì sẽ không bị trừ điểm, nhưng sẽ bị mất quyền trả lời ở câu hỏi tiếp theo.

Thí sinh có thể bấm chuông trong khi MC đang đọc câu hỏi. Sau 3 giây tính từ lúc MC đọc xong câu hỏi, nếu không có thí sinh nào giành quyền trả lời, câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh gợi ý.
Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 3 đến chung kết

Cả 4 thí sinh cùng khởi động qua 3 lượt thi với thời gian lần lượt là 60, 60 và 90 giây. Số lượng câu hỏi ở mỗi lượt khởi động là không giới hạn. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh.

Mỗi câu hỏi chỉ có duy nhất 1 trong 4 thí sinh được trả lời. Thí sinh có tối đa 3 giây tính từ lúc giành được quyền trả lời để đưa ra đáp án. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai hoặc bấm chuông sau 3 giây mà không có câu trả lời thì sẽ bị trừ đi 5 điểm và không bị mất quyền trả lời ở câu hỏi tiếp theo (luật trừ điểm của phần thi này trước đó cũng được áp dụng trong Olympia 3).

Thí sinh có thể bấm chuông trong khi MC đang đọc câu hỏi. Sau 3 giây tính từ lúc MC đọc xong câu hỏi, nếu không có thí sinh nào giành quyền trả lời, câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh hoặc đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Đồ họa được sử dụng từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 đến Tuần 1 Tháng 2 Quý 1

5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Đồ họa được sử dụng từ Tuần 2 Tháng 2 Quý 1

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 - là 1 hình ảnh liên quan đến Chướng ngại vật hoặc chính là Chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm.

Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. Cả 4 thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra.

Điểm khác biệt trong năm thứ 22 chính là sau câu hỏi ở ô trung tâm, tất cả những hàng ngang đã mở ra hoặc chưa mở ra sẽ bị giấu đi cho đến khi có thí sinh trả lời Chướng ngại vật.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang đầu tiên được 80 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 60 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 40 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô trung tâm được 10 điểm.

Cả 4 thí sinh sẽ có 15 giây để bấm chuông đưa ra câu trả lời cho Chướng ngại vật sau khi kết thúc các từ hàng ngang và một câu ở ô trung tâm. Sau 15 giây, nếu không có thí sinh nào trả lời thì chương trình sẽ nhờ một khán giả trả lời. Khán giả trả lời đúng sẽ nhận kỷ niệm chương của chương trình. Nếu không có khán giả nào trả lời, dẫn chương trình sẽ công bố đáp án của Chướng ngại vật.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Nếu trả lời sai hoặc không thể trả lời Chướng ngại vật do bấm nhầm vào nút bấm xin trả lời Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Do đó, thí sinh cần hết sức thận trọng để tránh trường hợp bấm nhầm.

Khi thí sinh bấm chuông trả lời Chướng ngại vật, phần thi sẽ tạm dừng như sau:

 • Thí sinh bấm chuông khi thời gian suy nghĩ đang đếm ngược, thời gian vẫn sẽ tiếp tục chạy để các thí sinh còn lại trả lời. Sau khi hết giờ, MC chưa công bố đáp án của các thí sinh mà mời thí sinh đã bấm chuông trước đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố đáp án của các thí sinh còn lại trong câu hỏi trước đó. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.
 • Thí sinh bấm chuông sau khi đã công bố đáp án của các thí sinh nhưng chưa công bố điểm, MC sẽ mời thí sinh đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố điểm cho các thí sinh còn lại. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.

Nếu có nhiều thí sinh cùng bấm chuông và cùng trả lời đúng Chướng ngại vật, số điểm sẽ thuộc về thí sinh bấm chuông đầu tiên.

Nếu 1 thí sinh trước khi lựa chọn từ hàng ngang mà bấm chuông và bị loại, thí sinh ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn hàng ngang. Trong trường hợp này, đối với các thí sinh chưa bị loại, nếu thí sinh ở vị trí cuối hoàn thành lượt lựa chọn từ hàng ngang mà vẫn còn từ hàng ngang chưa chọn, lượt lựa chọn sẽ quay trở lại với thí sinh ở vị trí đầu.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 20, 30 và 40 giây. Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính.

Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 2 câu hỏi IQ (câu số 1 và 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 2): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 1 câu hỏi dữ kiện (câu số 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 8.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022
Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 1 đến Quý 1

Mỗi thí sinh sẽ được lựa chọn 2 câu hỏi với 2 mức điểm 20 và 40. Thời gian trả lời cho câu hỏi 20 điểm là 15 giây, câu hỏi 40 điểm là 30 giây. Thí sinh đang trả lời gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định của chương trình.

Ở câu hỏi thực hành, ban cố vấn, khách mời hoặc người dẫn chương trình sẽ giới thiệu các dụng cụ liên quan đến câu hỏi thực hành đưa ra cho thí sinh. Đối với câu hỏi 20 điểm, thí sinh có 15 giây suy nghĩ và 30 giây thực hành. Đối với câu hỏi 40 điểm, thí sinh sẽ có 30 giây suy nghĩ và 60 giây thực hành. Nếu thí sinh trả lời sai hoặc không trả lời được câu hỏi đó thì thí sinh giành quyền bấm chuông sẽ có 20 giây thực hành với câu 20 điểm và 40 giây thực hành với câu 40 điểm. Sau thời gian này, ban cố vấn sẽ đưa ra nhận định và chấm điểm.

Từ Tuần 1 Tháng 1 Quý 2

Mỗi thí sinh sẽ được lựa chọn 3 câu hỏi với 2 mức điểm 20 và 30. Thời gian trả lời cho câu hỏi 20 điểm là 15 giây, câu hỏi 30 điểm là 20 giây. Thí sinh đang trả lời gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định của chương trình.

Ở câu hỏi thực hành, ban cố vấn, khách mời hoặc người dẫn chương trình sẽ giới thiệu các dụng cụ liên quan đến câu hỏi thực hành đưa ra cho thí sinh. Sau khi thí sinh hoàn thành phần thực hành, khách mời hoặc ban cố vấn sẽ đánh giá và cho điểm. Đối với câu hỏi 20 điểm, thí sinh có 15 giây suy nghĩ và 30 giây thực hành. Đối với câu hỏi 30 điểm, thí sinh sẽ có 20 giây suy nghĩ và 60 giây thực hành. Nếu thí sinh trả lời sai hoặc không trả lời được câu hỏi đó thì thí sinh giành quyền bấm chuông sẽ có 20 giây thực hành với câu 20 điểm và 40 giây thực hành với câu 30 điểm.

Nếu thí sinh trả lời đúng hoặc thực hành đạt yêu cầu sẽ ghi được điểm của câu hỏi. Trả lời sai, không trả lời được hoặc không thực hành đạt yêu cầu thì chỉ một người nhấn chuông nhanh nhất được giành điểm. Thí sinh giành điểm nếu trả lời đúng hoặc thực hành đạt yêu cầu sẽ giành điểm câu hỏi đó từ người trả lời sai, trả lời sai hoặc thực hành không đạt yêu cầu sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần cho một câu trong số các câu đã chọn. Trả lời đúng hoặc thực hành đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm của câu hỏi. Trả lời sai hoặc thực hành không đạt yêu cầu sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Thứ tự tham gia phần thi về đích của các thí sinh như sau:

 • Lượt 1: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất sau phần thi Tăng tốc (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm).
 • Lượt 2: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất trong các thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 1 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 3: Dành cho thí sinh có điểm cao hơn trong 2 thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ hơn nếu 2 thí sinh bằng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 2 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 4: Dành cho thí sinh cuối cùng chưa tham gia phần thi Về đích.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

"edit"

Khởi động
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Cả 4 thí sinh cùng khởi động qua 3 lượt thi với số lượng câu hỏi giới hạn lần lượt là 8, 12 và 16 câu. Thời gian ở mỗi lượt khởi động là không giới hạn. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông nhanh.

Mỗi câu hỏi chỉ có duy nhất 1 trong 4 thí sinh được trả lời. Thí sinh có tối đa 3 giây tính từ lúc giành được quyền trả lời để đưa ra đáp án. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc bấm chuông sau 3 giây mà không có câu trả lời bị trừ 5 điểm (luật trừ điểm của phần thi này tương tự trong Olympia 22 giai đoạn quý 3).

Thí sinh có thể bấm chuông trong khi MC đang đọc câu hỏi. Sau 3 giây tính từ lúc MC đọc xong câu hỏi, nếu không có thí sinh nào giành quyền trả lời, câu hỏi đó sẽ bị bỏ qua.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • Câu hỏi yêu cầu tìm đáp án đúng, điền vào chỗ trống.
 • Câu hỏi lựa chọn: đúng sai, chọn các đáp án cho sẵn.
 • Câu hỏi có hình ảnh hoặc đoạn nhạc gợi ý.

Thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục trong khoảng thời gian ngắn và đáp án cuối cùng sẽ được ghi nhận. Nếu không thay đổi, chương trình sẽ ghi nhận đáp án đầu tiên.

Vượt chướng ngại vật
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến Chướng ngại vật mà các thí sinh phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 - là 1 hình ảnh liên quan đến Chướng ngại vật hoặc chính là Chướng ngại vật. Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và một ô trung tâm.

Mỗi thí sinh có tối đa 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. Cả 4 thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang sẽ được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh cũng được mở ra.

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời Chướng ngại vật bất cứ lúc nào. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang đầu tiên được 50 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ hai được 40 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ ba được 30 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở hàng ngang thứ tư được 20 điểm. Trả lời đúng Chướng ngại vật ở câu hỏi gắn với ô trung tâm được 10 điểm.

Cả 4 thí sinh sẽ có 15 giây để bấm chuông đưa ra câu trả lời cho Chướng ngại vật sau khi kết thúc các từ hàng ngang và một câu ở ô trung tâm. Sau 15 giây, nếu không có thí sinh nào trả lời thì chương trình sẽ nhờ một khán giả trả lời. Khán giả trả lời đúng sẽ nhận kỷ niệm chương của chương trình. Nếu không có khán giả nào trả lời, dẫn chương trình sẽ công bố đáp án của Chướng ngại vật.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng và có cùng tổng số chữ cái với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Nếu trả lời sai hoặc không thể trả lời Chướng ngại vật do bấm nhầm vào nút bấm xin trả lời Chướng ngại vật, thí sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này. Do đó, thí sinh cần hết sức thận trọng để tránh trường hợp bấm nhầm.

Khi thí sinh bấm chuông trả lời Chướng ngại vật, phần thi sẽ tạm dừng như sau:

 • Thí sinh bấm chuông khi thời gian suy nghĩ đang đếm ngược, thời gian vẫn sẽ tiếp tục chạy để các thí sinh còn lại trả lời. Sau khi hết giờ, MC chưa công bố đáp án của các thí sinh mà mời thí sinh đã bấm chuông trước đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố đáp án của các thí sinh còn lại trong câu hỏi trước đó. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.
 • Thí sinh bấm chuông sau khi đã công bố đáp án của các thí sinh nhưng chưa công bố điểm, MC sẽ mời thí sinh đó trả lời Chướng ngại vật. Nếu thí sinh đó bị loại, MC sẽ công bố điểm cho các thí sinh còn lại. Đáp án của thí sinh bị loại sẽ không được tính.

Nếu có nhiều thí sinh cùng bấm chuông và cùng trả lời đúng Chướng ngại vật, số điểm sẽ thuộc về thí sinh bấm chuông đầu tiên.

Nếu 1 thí sinh trước khi lựa chọn từ hàng ngang mà bấm chuông và bị loại, thí sinh ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn hàng ngang. Trong trường hợp này, đối với các thí sinh chưa bị loại, nếu thí sinh ở vị trí cuối hoàn thành lượt lựa chọn từ hàng ngang mà vẫn còn từ hàng ngang chưa chọn, lượt lựa chọn sẽ quay trở lại với thí sinh ở vị trí đầu.

Tăng tốc
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Có 4 câu hỏi với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 20, 30 và 40 giây. Bốn thí sinh cùng trả lời bằng máy tính.

Trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ ba được 20 điểm. Trả lời đúng và nhanh thứ tư được 10 điểm.

Câu trả lời mà thí sinh đưa ra yêu cầu phải đúng chính tả. Nếu có bất kỳ sai sót về kí tự, dấu câu, ngữ pháp, câu trả lời của thí sinh đó sẽ không được công nhận. Đôi khi câu trả lời có ý nghĩa tương đồng với đáp án của chương trình cũng được chấp nhận.

Có 3 loại câu hỏi được sử dụng trong phần thi này:

 • 2 câu hỏi IQ (câu số 1 và 3): Các dạng câu hỏi ở dạng này rất rộng, bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,...
 • 1 câu hỏi sắp xếp/lọc hình ảnh (câu số 2): Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo một trật tự nhất định, lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó.
 • 1 câu hỏi dữ kiện (câu số 4): Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai? Đây là gì?", "Đây là địa danh nào?", "Đây là loài vật nào?"...

Đôi khi, trong trường hợp có hai thí sinh trở lên cùng trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian, cả hai thí sinh đó cùng giành được một mức điểm tùy theo mức độ trả lời nhanh câu hỏi đó (Ví dụ: các thí sinh trả lời ở mức thời gian lần lượt là 3.12, 3.12, 5.00, 8.35 với cùng câu trả lời đúng thì điểm thưởng lần lượt là 40, 40, 30, 20).

Về đích
5 chữ cái với tôi ở vị trí thứ 4 năm 2022

Mỗi thí sinh sẽ được lựa chọn 3 câu hỏi với 2 mức điểm 20 và 30. Thời gian trả lời cho câu hỏi 20 điểm là 15 giây, câu hỏi 30 điểm là 20 giây. Thí sinh đang trả lời gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định của chương trình.

Ở câu hỏi thực hành, ban cố vấn, khách mời hoặc người dẫn chương trình sẽ giới thiệu các dụng cụ liên quan đến câu hỏi thực hành đưa ra cho thí sinh. Sau khi thí sinh hoàn thành phần thực hành, khách mời hoặc ban cố vấn sẽ đánh giá và cho điểm. Đối với câu hỏi 20 điểm, thí sinh có 15 giây suy nghĩ và 30 giây thực hành. Đối với câu hỏi 30 điểm, thí sinh sẽ có 20 giây suy nghĩ và 60 giây thực hành. Nếu thí sinh trả lời sai hoặc không trả lời được câu hỏi đó thì thí sinh giành quyền bấm chuông sẽ có 20 giây thực hành với câu 20 điểm và 40 giây thực hành với câu 30 điểm.

Nếu thí sinh trả lời đúng hoặc thực hành đạt yêu cầu sẽ ghi được điểm của câu hỏi. Trả lời sai, không trả lời được hoặc không thực hành đạt yêu cầu thì chỉ một người nhấn chuông nhanh nhất được giành điểm. Thí sinh giành điểm nếu trả lời đúng hoặc thực hành đạt yêu cầu sẽ giành điểm câu hỏi đó từ người trả lời sai, trả lời sai hoặc thực hành không đạt yêu cầu sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi.

Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần cho một câu trong số các câu đã chọn. Trả lời đúng hoặc thực hành đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được nhân đôi số điểm của câu hỏi. Trả lời sai hoặc thực hành không đạt yêu cầu sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi, kể cả các thí sinh còn lại có giành quyền trả lời hay không. Thí sinh phải đặt Ngôi sao hy vọng trước khi câu hỏi được đọc lên bởi MC hoặc hiện lên trên màn hình.

Thứ tự tham gia phần thi về đích của các thí sinh như sau:

 • Lượt 1: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất sau phần thi Tăng tốc (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm).
 • Lượt 2: Dành cho thí sinh có điểm cao nhất trong các thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ nhất trong các thí sinh có cùng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 1 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 3: Dành cho thí sinh có điểm cao hơn trong 2 thí sinh còn lại (và có số thứ tự đứng nhỏ hơn nếu 2 thí sinh bằng điểm). Điểm số được tính tại thời điểm sau khi thí sinh ở lượt 2 tham gia xong phần thi của mình.
 • Lượt 4: Dành cho thí sinh cuối cùng chưa tham gia phần thi Về đích.

Với thí sinh tham gia phần thi Về đích, trong khoảng thời gian quy định, thí sinh có thể thay đổi đáp án liên tục. Chương trình sẽ ghi nhận đáp án cuối cùng của thí sinh sau khi hết giờ. Còn thí sinh với tư cách người giành quyền trả lời, chương trình sẽ chỉ ghi nhận đáp án đầu tiên của thí sinh đó.

Phần thi Câu hỏi phụ

Sau phần thi Về đích, các thí sinh có cùng số điểm sẽ bước vào phần thi Câu hỏi phụ. Mỗi thí sinh có 15 giây để trả lời các câu hỏi. Thí sinh trả lời đúng sẽ là người có số điểm cao nhất bằng số điểm của thí sinh còn lại. Nếu trả lời sai, các thí sinh sẽ bước sang câu hỏi tiếp theo để phân thắng bại. Sau 3 câu hỏi, nếu không tìm được người thắng cuộc, các thí sinh sẽ phải bốc thăm để chọn ra người thắng cuộc.

Trong một câu hỏi, nếu có thí sinh bấm chuông trả lời trước khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, thí sinh đó sẽ bị mất quyền trả lời câu hỏi.

Wordle is a New York Times daily game that challenges its players on their vocabulary skills. Each day, a new word is chosen as the correct answer and everyone will try to guess it with as few tries as possible.

More used players have probably already developed their own favorite strategies and use them every day. All strategies are valid to help players come to the right answer, but sometimes even the best strategy can leave you wondering what word will be your next attempt.

Regardless of your chosen strategy, if you found only one letter ‘I’ in the fourth position of the word of the day, we have the right list to help you. All five-letter words with the letter ‘I’ in the fourth position, sorted alphabetically so you’ll have less work to do with filtering your choices by the letters you’ve already eliminated.

Five-letter words starting with ‘I’ as the fourth letter to try on Wordle

 • aalii
 • aboil
 • abris
 • acais
 • acmic
 • acrid
 • actin
 • admin
 • admit
 • admix
 • aecia
 • aegis
 • aerie
 • affix
 • afrit
 • again
 • aggie
 • agria
 • alcid
 • algid
 • algin
 • alkie
 • aloin
 • amain
 • ambit
 • amnia
 • amnic
 • amnio
 • amrit
 • antic
 • antis
 • anvil
 • aphid
 • aphis
 • apsis
 • areic
 • argil
 • aroid
 • arris
 • arsis
 • asdic
 • aspic
 • aspis
 • astir
 • aswim
 • atria
 • atrip
 • attic
 • audio
 • audio
 • audit
 • audit
 • aulic
 • aulic
 • avoid
 • await
 • azoic
 • baric
 • basic
 • basil
 • basin
 • basis
 • batik
 • bedim
 • befit
 • begin
 • belie
 • bemix
 • bewig
 • bezil
 • blain
 • bogie
 • boric
 • bovid
 • braid
 • brail
 • brain
 • broil
 • bruin
 • bruit
 • burin
 • cabin
 • cadis
 • calif
 • calix
 • camia
 • camis
 • capiz
 • capri
 • cavie
 • cavil
 • cebid
 • cedis
 • ceria
 • ceric
 • chain
 • chair
 • chais
 • choil
 • choir
 • claim
 • cobia
 • colic
 • colin
 • comic
 • comix
 • conic
 • conin
 • coria
 • cosie
 • covin
 • cozie
 • cubic
 • cubit
 • cumin
 • cunit
 • cupid
 • curia
 • curie
 • curio
 • cutie
 • cutin
 • cutis
 • cylix
 • cynic
 • danio
 • daric
 • davit
 • deair
 • debit
 • defis
 • delis
 • demic
 • demit
 • denim
 • desis
 • devil
 • devis
 • dexie
 • dobie
 • dogie
 • domic
 • dowie
 • doxie
 • drail
 • drain
 • droid
 • droit
 • druid
 • dulia
 • eejit
 • eerie
 • elain
 • elfin
 • eloin
 • email
 • entia
 • eosin
 • equid
 • equip
 • ervil
 • ethic
 • etuis
 • eyrie
 • eyrir
 • facia
 • fakie
 • fakir
 • faqir
 • felid
 • feria
 • fetid
 • flail
 • flair
 • fluid
 • fogie
 • folia
 • folic
 • folio
 • frail
 • fruit
 • fugio
 • fujis
 • fusil
 • fuzil
 • gadid
 • gadis
 • gamic
 • gamin
 • gelid
 • genic
 • genie
 • genii
 • genip
 • geoid
 • gojis
 • gonia
 • gonif
 • gopik
 • grail
 • grain
 • groin
 • gynie
 • habit
 • hafiz
 • hajis
 • hakim
 • halid
 • helio
 • helix
 • hemic
 • hemin
 • homie
 • humic
 • humid
 • hyoid
 • ictic
 • immix
 • impis
 • indie
 • infix
 • intis
 • iodic
 • iodid
 • iodin
 • ionic
 • jerid
 • juvie
 • kadis
 • kafir
 • kakis
 • kalif
 • kamik
 • kefir
 • kelim
 • kepis
 • kevil
 • kilim
 • kinin
 • kiwis
 • krais
 • krait
 • kubie
 • kufis
 • kumis
 • kylin
 • kylix
 • kyrie
 • labia
 • lamia
 • lapin
 • lapis
 • laris
 • layin
 • legit
 • lenis
 • levin
 • lewis
 • lexis
 • licit
 • limit
 • linin
 • lipid
 • lipin
 • livid
 • locie
 • locis
 • logia
 • logic
 • login
 • looie
 • loris
 • lotic
 • louie
 • louis
 • lucid
 • ludic
 • lupin
 • lurid
 • lweis
 • lyric
 • lysin
 • lysis
 • lytic
 • mafia
 • mafic
 • magic
 • makis
 • malic
 • mamie
 • mania
 • manic
 • maria
 • matin
 • mavie
 • mavin
 • mavis
 • maxim
 • maxis
 • media
 • medic
 • medii
 • melic
 • merit
 • mesic
 • metis
 • midis
 • milia
 • mimic
 • minim
 • minis
 • mirid
 • mirin
 • mitis
 • monic
 • monie
 • motif
 • movie
 • moxie
 • mucid
 • mucin
 • mujik
 • mulie
 • munis
 • murid
 • music
 • myoid
 • mysid
 • nabis
 • nadir
 • naric
 • naris
 • newie
 • nihil
 • nitid
 • nonis
 • noria
 • noris
 • nubia
 • nudie
 • oasis
 • ohmic
 • oidia
 • oldie
 • oleic
 • olein
 • ollie
 • ontic
 • oorie
 • ootid
 • opsin
 • optic
 • orbit
 • orcin
 • orgic
 • ornis
 • orpin
 • orris
 • osmic
 • ossia
 • ostia
 • ourie
 • ovoid
 • padis
 • palis
 • panic
 • paris
 • patin
 • patio
 • pavid
 • pavin
 • pavis
 • pekin
 • penis
 • peril
 • peris
 • petit
 • pewit
 • pilis
 • pipit
 • pixie
 • plaid
 • plain
 • plait
 • podia
 • polio
 • polis
 • porin
 • posit
 • pubic
 • pubis
 • pudic
 • pulik
 • pulis
 • pupil
 • purin
 • puris
 • pyoid
 • pyric
 • pyxie
 • pyxis
 • qadis
 • qapik
 • quail
 • quais
 • qubit
 • quoin
 • quoit
 • rabic
 • rabid
 • radii
 • radio
 • radix
 • ragis
 • rakis
 • ramie
 • ramin
 • ranid
 • ranis
 • rapid
 • ratio
 • ravin
 • rawin
 • reais
 • rebid
 • recit
 • redia
 • redid
 • redip
 • refit
 • refix
 • regie
 • rejig
 • relic
 • relit
 • remit
 • remix
 • renig
 • renin
 • reoil
 • repin
 • rerig
 • resid
 • resin
 • resit
 • retia
 • retie
 • rewin
 • ricin
 • rigid
 • robin
 • ronin
 • rosin
 • rotis
 • runic
 • rutin
 • sabin
 • sabir
 • sadis
 • sahib
 • sakis
 • salic
 • sapid
 • sarin
 • saris
 • sasin
 • satin
 • satis
 • savin
 • sayid
 • scrim
 • scrip
 • semis
 • sepia
 • sepic
 • serif
 • serin
 • sheik
 • shris
 • shtik
 • sigil
 • skein
 • slain
 • snail
 • solid
 • sonic
 • sozin
 • spail
 • spait
 • speil
 • speir
 • split
 • spoil
 • sprig
 • sprit
 • squib
 • squid
 • staid
 • staig
 • stain
 • stair
 • stein
 • stoic
 • stria
 • strip
 • sumis
 • swail
 • swain
 • sylis
 • tabid
 • tacit
 • tafia
 • takin
 • tamis
 • tapir
 • tapis
 • tawie
 • taxis
 • teiid
 • telia
 • telic
 • tenia
 • tepid
 • thein
 • their
 • thrip
 • tibia
 • tikis
 • timid
 • tipis
 • tiyin
 • tonic
 • topic
 • topis
 • toric
 • torii
 • towie
 • toxic
 • toxin
 • traik
 • trail
 • train
 • trait
 • trois
 • tulip
 • tumid
 • tunic
 • tupik
 • twain
 • typic
 • unais
 • unbid
 • uncia
 • undid
 • unfit
 • unfix
 • unhip
 • unlit
 • unmix
 • unpin
 • unrig
 • unrip
 • untie
 • until
 • unwit
 • unzip
 • uplit
 • urbia
 • ureic
 • vakil
 • valid
 • vapid
 • varia
 • varix
 • vatic
 • vegie
 • venin
 • vexil
 • vigia
 • vigil
 • vinic
 • virid
 • vivid
 • vizir
 • vogie
 • vomit
 • wadis
 • walie
 • walis
 • xenia
 • xenic
 • xeric
 • yagis
 • yogic
 • yogin
 • yogis
 • yomim
 • yonic
 • yonis
 • yowie
 • zamia
 • zayin
 • zitis
 • zizit
 • zooid
 • zoril
 • zoris
 • zowie
 • zuzim

All the words on this list are accepted by Wordle and are sure to give you more clues as to which letters are present or not in the word of the day until you get it right. Another good tip to get it right as early as possible is to start looking to find which other vowels are present in the word of the day to narrow down your options. Don’t forget to try words you already know first, as Wordle tends to choose more common words as the right answer, at least in most cases.

These tips should help you complete your latest Wordle task.

Năm chữ cái nào có một chữ I ở vị trí thứ tư?

Năm chữ cái tôi là chữ cái thứ tư..
eerie..
stoic..
train..
rapid..
livid..
ionic..
tapir..
refit..

Tôi có từ 5 chữ cái nào trong đó?

Danh sách từ 5 chữ cái.

Chữ cái thứ tư của Wordle là gì?

Bằng một biên độ rộng, chữ cái thứ tư phổ biến nhất là E, đó là chữ cái thứ tư trong 1 trong 7 từ nối.Chữ cuối cùng là thú vị nhất: E, Y, T, R, L, H, N, D đều xuất hiện dưới dạng chữ cái cuối cùng trong hơn 5% từ ngữ.E, which is the fourth letter in 1 in 7 Wordle words. The last letter is the most interesting: E, Y, T, R, L, H, N, D all appear as the last letter in more than 5% of Wordle words.

Một từ với 4 tôi là gì?

Danh sách bốn từ chữ bắt đầu với I.