a l i g h t s w i t c h là gì - Nghĩa của từ a l i g h t s w i t c h

a l i g h t s w i t c h có nghĩa là

Một meme được youtuber phổ biến John Patrick Doulass (jacksfilms) trong tập 21 của loạt phim của anh ấy '' Yiay ''

Ví dụ

Câu hỏi: Những gì biến bạn trên?
Trả lời: A l i g h t s w i t c h