Bài 9-10 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài Tập và lời giải

Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

Xem lời giải

Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam; hướng di chuyển và tính chất của gió này.

Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam; hướng di chuyển và tính chất của gió này.

Bài 9-10 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Xem lời giải

Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào ?

Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?

Xem lời giải

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào ?

Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân.

Dựa vào bảng số liệu: Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm

Bài 9-10 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam. Giải thích nguyên nhân?

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu sau: Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích

Dựa vào bảng số liệu:

Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm

Bài 9-10 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Giải thích.

Xem lời giải

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực.

Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực?

Xem lời giải

Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh ?

Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh?

Xem lời giải

Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta.

Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta.

Xem lời giải

Vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm nêu trên ?

Vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm nêu trên?

Xem lời giải

Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng đất trong trồng trọt

Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng đất trong trồng trọt?

Xem lời giải

Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta.

Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta?

Xem lời giải

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào ?

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua các thành phần đất, sinh vật và cảnh quan thiên nhiên như thế nào?

Xem lời giải

Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống

Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống?

Xem lời giải

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 9 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 12 Bài 9 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 44 SGK Địa lý 12

Bài tập 2 trang 44 SGK Địa lý 12

Bài tập 3 trang 44 SGK Địa lý 12

Bài tập 4 trang 44 SGK Địa lý 12

Bài tập 1 trang 19 SBT Địa lí 12

Bài tập 2 trang 19 SBT Địa lí 12

Bài tập 3 trang 19 SBT Địa lí 12

Bài tập 4 trang 19 SBT Địa lí 12

Bài tập 5 trang 20 SBT Địa lí 12

Bài tập 6 trang 20 SBT Địa lí 12

Bài tập 7 trang 20 SBT Địa lí 12

Bài tập 8 trang 20 SBT Địa lí 12

Bài tập 9 trang 21 SBT Địa lí 12

Bài tập 10 trang 22 SBT Địa lí 12

Bài tập 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 2 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 12

3. Hỏi đáp Bài 9 Địa lí 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bài 9-10 thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa