Bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 31 năm 2024

Câu 7: Những quan điểm tiến bộ của Triết học Ánh sáng đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho:

 • A. cuộc cách mạng xã hội bùng nổ.
 • B. cuộc cách mạng tư sản bùng nổ.
 • C. nước Pháp phát triển.
 • D. tất cả đều đúng.

Câu 8: Thắng lợi của cuộc cách mạng ngày 14 - 7 - 1789, đưa đại tư sản lên nắm chính quyền, gọi là:

 • A. phái Gia-cô-banh
 • B. phái Gi-rông-đanh.
 • C. phái Lập hiến.
 • D. phái cộng hòa.

Câu 9: Khẩu hiệu nổi tiếng: "Tự do - Bình đắng - Bác ái" ở Pháp được thông qua trong văn kiện nào?

 • A. Hiến pháp 1791.
 • B. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyên.
 • C. Tuyên ngôn Độc lập.
 • D. Hiến pháp 1793.

Câu 10: Trong Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, lực lượng nào đóng vai trò quyết định đưa cách mạng đến thành công?

 • A. Lực lượng công nhân.
 • B. Lực lượng nông dân.
 • C. Lực lượng tư sản
 • D. Lực lượng quân chúng nhân dân.

Câu 11: Cuối thế kỉ XVIII, ở Pháp diễn ra mâu thuẫn giữa đăng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ và quý tộc về:

 • A. quyền lực.
 • B. quyền lợi kinh tế và địa vị chính trị.
 • C. địa vị xã hội.
 • D. vai trò lãnh đạo xã hội.

Câu 12: Đến cuối thế kỉ XVIII, nước Pháp duy trì chế độ nào?

 • A. Chế độ quân chủ chuyên chế.
 • B. Chế độ quân chủ lập hiến.
 • C. Chế độ cộng hoà.
 • D. Chế độ quân chủ chuyên chế xen với quân chủ lập hiến.

Câu 13: Ý nào không phản ánh đúng đặc điểm của các đẳng cấp Quý tộc và tăng lữ?

 • A. Chiếm đa số trong dân cư
 • B. Được hưởng được mọi đặc quyền, đặc lợi không phải nộp thuế
 • C. Giữ chức vụ cao trong chính quyền, quân đội và Giáo hội
 • D. Muốn duy trì quyền lực cũng như củng cố chế độ phong kiến

Câu 14: Động lực đưa Cách mạng Pháp phát triển tới đỉnh cao là

 • A. Giai cấp tư sản
 • B. Quần chúng nhân dân
 • C. Phái Giacôbanh
 • D. Lực lượng quân đội cách mạng

Câu 15: Trong ba đăng cấp: tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba, đẳng cấp nào được hưởng đặc quyền, đặc lợi, không phải nộp thuế?

 • A. Tăng lữ.
 • B. Quý tộc.
 • C. Đẳng cấp thứ ba.
 • D. Tăng lữ, Quý tộc.

Câu 16: Đối tượng của Cách mạng tư sản 1789 ở Pháp là:

 • A. chế độ quân chủ lập hiến.
 • B. chế độ phong kiến chuyên chế.
 • C. phái Gi-rông-đanh.
 • D. Giáo hội và nhà thờ.

Câu 17: Hiến pháp năm 1793 của nước Pháp tuyên bố xoá bỏ điều gì?

 • A. Sự bất bình đẳng về đẳng cấp.
 • B. Mọi đặc quyền của chế độ phong kiến.
 • C. Chế độ tư hữu.
 • D. Mọi quyền tự do dân chủ.

Câu 18: Cho các sự kiện:

1. Thông qua Hiến pháp, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến,

 • Bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 31 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 31 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm