bar keep là gì - Nghĩa của từ bar keep

bar keep có nghĩa là

Bartender, Barman, Người phục vụ, người bạn tốt nhất vào đầu đêm, kẻ thù khi anh ta cắt bạn uống đồ uống vào cuối đêm.

Ví dụ

Bloke: Bar Gday giữ 2 pint cho tôi và
Paddy Malone. (Bắt đầu ban đêm)

Cân thủng: Không lo lắng bạn đời, tận hưởng
(3 giờ sau)

Bloke: Oi Bar
Giữ ya lồn Gis nuther Uống Yus Fukn Ass Xóa Fukn Fucks Fuckya ...... Fucn hav ya u lồn fukn ...
Cân thủng: Xin lỗi bạn nghĩ rằng tôi nghĩ rằng bạn đã có một chút quá nhiều đồ uống Pissed Pissed ...
Bloke: fuckn fuc fukya lồn ....