bet a nigga là gì - Nghĩa của từ bet a nigga

bet a nigga có nghĩa là

Khi bạn chỉ muốn nói ok đặt cược, nhưng bạn muốn nó nghe có vẻ nhiều hơn nghiêm trọngtinh vi.

Thí dụ

Devin, nếu bạn không im lặng, tôi sẽ gõ bạn sạch sẽ
Devin: ok đặt cược một nigga

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết bet a nigga là gì - Nghĩa của từ bet a nigga