Biểu tượng của trang chiếu là gì

2. Luyện tập Bài 9 Tin học 9

Sau khi học xong Bài 9: Bài trình chiếu, các em cần ghi nhớ:

 • Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự. Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim,...
 • Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu được dùng để nhập nội dung dạng văn bản.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 9 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1: Nội dung trên trang chiếu có thể là:

  • A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh
  • B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
  • C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim …
  • D. A và B đều đúng
 • Câu 2: Mỗi trang chiếu thường có:

  • A. Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu
  • B. Đầu trang và thân trang
  • C. Đầu trang và chân trang
  • D. Câu B, C đúng

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3. Hỏi đáp Bài 9 Tin học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

1.1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

– Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

– Các trang chiếu được đánh số thứ tự 1, 2, 3,… từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.

Biểu tượng của trang chiếu là gì

– Với phần mềm trình chiếu, chúng ta có thể thêm trang chiếu mới vào bất kì vị trí nào và được đánh số tự động.

– Công việc quan trọng nhất khi tạo bài trình chiếu là tạo nội dung cho các trang chiếu. Nội dung trên các trang chiếu có thể là các dạng sau:

+ Văn bản: Thường là những câu ngắn gọn hoặc chỉ là một phần của câu, được trình bày dưới dạng liệt kê.

+ Hình ảnh, biểu đồ minh hoạ,…

+ Các tệp âm thanh và các đoạn phim,…

– Các nội dung nói trên gọi là các đối tượng.

1.2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

– Bố trí nội dung có nghĩa là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung (văn bản, hình ảnh, biểu tượng tệp âm thanh, tệp phim,…) trên trang chiếu.

– Trang tiêu đề là trang đầu tiên cho biết nội dung bài trình chiếu, trang còn lại là trang nội dung.

– Mỗi trang chiếu thường có nội dung văn bản làm tiêu đề trang và nằm ở trên cùng.

– Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung (layout) trang chiếu.

Biểu tượng của trang chiếu là gì

– Trong đó:

+ Mẫu 1: thường được áp dụng cho trang tiêu đề.

+ Mẫu 2: áp dụng cho trang nội dung chỉ có thông tin dạng văn bản.

+ Mẫu 3: áp dụng cho trang chỉ có tiêu đề và hình ảnh.

+ Mẫu 4: trang gồm văn bản và hình ảnh.

+ Mẫu 7: cho trang gồm văn bản và đoạn phim.

– Áp dụng trang chiếu rất đơn giản, có thể thay đổi mẫu áp dụng cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh chóng mà không cần nhập lại nội dung.

1.3. Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu

– Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là thông tin dạng văn bản.

– Khung văn bản là các các khung với đường biên kẻ chấm mờ.

– Khung tiêu đề trang chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.

– Khung tiêu đề trang chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.

– Khung nội dung được định dạng sẵn để nhập văn bản dạng liệt kê làm nội dung chi tiết trang chiếu.

– Các thao tác soạn thảo tương tự như chương trình soạn thảo văn bản.

1.4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint

Có nhiều phần mềm trình chiếu khác nhau, trong đó phần mềm PowerPoint của Microsoft hiện đang được sử dụng phổ biến nhất.

Ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh quen thuộc giống như trong chương trình Word và Excel, màn hình này còn có thêm các đặc điểm sau đây:

– Trang chiếu: Nằm ở vùng chính của cửa sổ, trang chiếu được hiển thị sẵn sàng để nhập nội dung. 

– Bảng chọn Slide Show (trình chiếu): Bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu.

Ngăn bên trái hiển thị biểu tượng các trang chiếu. Khi cần làm việc với một trang chiếu cụ thể, ta chỉ cần nháy chuột vào biểu tượng của nó.

Biểu tượng của trang chiếu là gì

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh:

A. File → Delete Slide

B. Edit → Delete Slide

C. Tool → Delete Slide

D. Slide Show → Delete Slide

Hướng dẫn giải

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh Edit → Delete Slide hoặc chọn trang chiếu đó và nhấn phím Delete.

→ Đáp án B

Bài 2: Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

A. Insert → Slide DeSign…

B. Format → Slide DeSign…

C. View → Slide DeSign…

D. Tools → Slide DeSign…

Hướng dẫn giải

Muốn mở mẫu bài trình chiếu chọn Format → Slide DeSign….Muốn áp dụng mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu đang hiện thị chọn Format → Slide Layout…

→ Đáp án B

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?

Câu 2: Mỗi trang chiếu thường có những nội dung nào?

Câu 3: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Bài trình chiếu là tập hợp:

A. Các trang chiếu

B. Các trang văn bản

C. Hình ảnh

D. Âm thanh

Câu 2: Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

A. Để nhập văn bản

B. Nhập âm thanh

C. Câu a và b đều sai

D. Câu a và b đều đúng

Câu 3: Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

A. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm.

B. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên.

C. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp.

D. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh.

Câu 4: Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

A. Enter

B. F5

C. Insert

D. Ctrl+F4.

Câu 5: Nội dung trên trang chiếu có thể là:

A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh

B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc

C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim …

D. A và B đều đúng

4. Kết luận

Sau khi học xong Bài 9: Bài trình chiếu, các em cần nắm vững một số kiến thức trọng tâm cơ bản:

 • Khái niệm cơ bản về bài trình chiếu.
 • Các thành phần về nội dung trên các trang chiếu.
 • Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu.

 • Biểu tượng của trang chiếu là gì
  Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

 • Trắc nghiệm Bài 8 (có đáp án): Bài trình chiếu

    • Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

    • Các trang chiếu được đánh số thứ tự 1, 2, 3,... từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.

    • Với phần mềm trình chiếu, chúng ta có thể thêm trang chiếu mới vào bất kì vị trí nào và được đánh số tự động.

    • Công việc quan trọng nhất khi tạo bài trình chiếu là tạo nội dung cho các trang chiếu. Nội dung trên các trang chiếu có thể là các dạng sau:

       ◦ Văn bản: Thường là những câu ngắn gọn hoặc chỉ là một phần của câu, được trình bày dưới dạng liệt kê.

       ◦ Hình ảnh, biểu đồ minh hoạ,...

       ◦ Các tệp âm thanh và các đoạn phim,...

    • Các nội dung nói trên gọi là các đối tượng.

    • Bố trí nội dung có nghĩa là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung (văn bản, hình ảnh, biểu tượng tệp âm thanh, tệp phim,...) trên trang chiếu.

    • Trang tiêu đề là trang đầu tiên cho biết nội dung bài trình chiếu, trang còn lại là trang nội dung.

    • Mỗi trang chiếu thường có nội dung văn bản làm tiêu đề trang và nằm ở trên cùng.

    • Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung (layout) trang chiếu.

    • Trong đó:

       ◦ Mẫu 1: thường được áp dụng cho trang tiêu đề.

       ◦ Mẫu 2: áp dụng cho trang nội dung chỉ có thông tin dạng văn bản.

       ◦ Mẫu 3: áp dụng cho trang chỉ có tiêu đề và hình ảnh.

       ◦ Mẫu 4: trang gồm văn bản và hình ảnh.

       ◦ Mẫu 7: cho trang gồm văn bản và đoạn phim.

    • Áp dụng trang chiếu rất đơn giản, có thể thay đổi mẫu áp dụng cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh chóng mà không cần nhập lại nội dung.

    • Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là thông tin dạng văn bản.

    • Khung văn bản là các các khung với đường biên kẻ chấm mờ.

    • Khung tiêu đề trang chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.

    • Khung tiêu đề trang chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.

    • Khung nội dung được định dạng sẵn để nhập văn bản dạng liệt kê làm nội dung chi tiết trang chiếu.

    • Các thao tác soạn thảo tương tự như chương trình soạn thảo văn bản.

    • Để trình chiếu, nháy chuột vào nút

Biểu tượng của trang chiếu là gì
góc dưới cùng bên phải màn hình, khi đó nội dung sẽ được hiển thị.

    • Để lần lượt hiển thị các trang chiếu em chỉ cần nháy chuột.

    • Nhấn ESC để thoát trình chiếu.

    • Nếu muốn trình chiếu từ trang đầu tiên, em mở dải lệnh Slide Show → Form Beginning trong nhóm lệnh Start Slide Show.

Xem thêm các bài Lý thuyết và Câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 9 hay khác:

 • Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9
 • Giải Sách bài tập Tin học 9

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

 • Biểu tượng của trang chiếu là gì
  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Biểu tượng của trang chiếu là gì

Biểu tượng của trang chiếu là gì

Biểu tượng của trang chiếu là gì

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Biểu tượng của trang chiếu là gì

Biểu tượng của trang chiếu là gì

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 9 | Soạn Tin học lớp 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-8-bai-trinh-chieu.jsp

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Biểu tượng của trang chiếu là gì