bộ ba đối mã (anticodon là gì)

Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là

Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là

A.  5'AUG3'

B.  3'XAU5'

C.  5'XAU3'.

D.  3'AUG5'.

Đáp án   C Bộ ba đối mã (anticôđon) của tARN vận chuyển axit amin mêtiônin là: 3'UAX5' hay 5'XAU3'.
ĐA: C

bộ ba đối mã (anticodon là gì)
eden hazard
Bị lừa . 14/6/2017
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Hương Trà
các bộ ba mở đầu (5'AUG3') và bộ ba kết thúc (5'UAA3', 'UGA3', 5'UAG3') đc đọc theo chiều của mARN (gọi là các bộ ba mã sao-codon) và các bộ ba đối mã trên tARN là bộ ba đối mã-anticodon~ 5/6/2017
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Ngọc Trần
khi nói UAA UGA UAG AUG cái này lac chiều 53 trên mạch mã gốc à mn, goi là mã sao à, cái đối nó là tarn gọi là booh ma đói mã sao?
Xem 1 trả lời
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
one punch man
cậu chỉ cần chú ý sự khác biệt trong câu hỏi :họ nói là bộ 3 "mã hóa" hay "đối mã"
nếu mã hóa thì có bn bộ 3 và mã hóa cho cái gì thì trong sgk có bản chi tiết đấy,còn "đối mã" thì đáp án là ngược lại-mạch bổ sung với mã hóa
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
phạm thị kim oanh
chiều 3'-5' mình có thể đọc bất kì, chủ yếu là trình tự nu ứng với codon nào thôi
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Ngọc Trần
khi nào thì đọc the chiều 5 phây nhi, mấy cái chiêu chiều ấy cứ lộn xào hết cả lên, ai có thế nói cách dễ hiêu dễ nhớ k
Xem 2 trả lời
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Nguyễn Ánh
nó là bộ ba đối mã trên tARN khớp vs bộ ba mở đầu trên mARN (là 5'AUG 3') nên sẽ là 3'UAX5'
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Ngọc Trần
ai thông não phân nay với, chưa bao j đúng
Xem 1 trả lời
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Dê Ngoan
tự nhiên đi làm bộ ba mã sao -_0 . 29/4/2016
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Nguyễn Quang Huy
á . 26/2/2015
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Trương Phước Nghĩa
mịe Viết đúng mà đánh sai bó tay @@! . 27/5/2014
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Ngô Minh Hải
bấm nhầm đáp án . 26/5/2013
bộ ba đối mã (anticodon là gì)
Nguyễn Ngọc Liên
phần này còn khó hơn btap lai . 25/6/2011