Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

 • Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Hệ thống văn bản
 • Dịch vụ công - Một cửa
 • Tiếp cận thông tin
 • Sơ đồ cổng
 • English

Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

Bộ nội vụ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Bộ tư pháp tuyển dụng 2023
Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

 • English
 • |
 • Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 và Thông báo tiếp nhận viên chức

  File đính kèm.

  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022: Tải về
  Thông báo tiếp nhận viên chức: Tải về

  Tin khác

  • Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. ( 10:16 06/09/2022 )
  • Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ( 13:32 17/08/2022 )
  • Công văn số 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế ( 15:55 03/08/2022 )
  • Quyết định số 520/QĐ-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ ( 14:38 19/07/2022 )
  • Quyết định số 526/QĐ-BNV ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” ( 13:49 05/07/2022 )
  • Thông báo số 208/TB-VKH ngày 29/6/2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc tiếp nhận viên chức ( 15:06 30/06/2022 )
  • Công văn số 199/VKH-QLKH ngày 24/6/2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa họccấp Bộ năm 2023 ( 14:09 28/06/2022 )
  • Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ ( 16:29 27/06/2022 )
  • Quyết định số 500/QĐ-BNV ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 của Bộ Nội vụ ( 09:51 27/06/2022 )
  • Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2023 ( 10:31 23/06/2022 )

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập : 39.135.657

  Khách Online : 676

  Giám đốc:

  (+84) 024.62873428 ext 106

  Tuyển sinh - Đào tạo:

  Hà Nội: (+84) 024.62739780

  (+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

  Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

  +84) 02822539104 - 02822539102

  Quản trị Website:

  (+84) 024.62873428 ext 119

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và Triệu tập thí sinh dự thi

  15/08/2022

  Ngày 12/8/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 92/TB-HĐTNN Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và Triệu tập thí sinh dự thi. 

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức năm 2022

  12/08/2022

  Ngày 9/8/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức ban hành Thông báo số 86/TB-HĐTNN danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức năm 2022.

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

  05/08/2022

  Ngày 4/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 1351/TB-STTTT tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

  01/07/2022

  Ngày 30/6/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 ban hành Thông báo số 11/TB-HĐ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022. 

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

  20/06/2022

  Ngày 20/6/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 10/TB-HĐ kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022. 

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu năm 2022

  09/06/2022

  Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu năm 2022. 

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo Kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

  31/05/2022

  Ngày 31/5/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 ban hành Thông báo số 09-TB/HĐ Kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022. 

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

  26/05/2022

  Ngày 26/5/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 ban hành Thông báo số 51/TB-HĐTD Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021.

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022

  19/05/2022

  Ngày 19/5/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022 tỉnh Lai Châu đã ban hành Thông báo số 08/TB-HĐ triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022.

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo kết quả phúc khảo (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

  09/05/2022

  Ngày 9/5/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021 ban hành Thông báo số 47/TB-HĐTD kết quả phúc khảo (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021. 

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

  29/04/2022

  Ngày 29/4/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022 tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 07/TB-HĐ kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính ...

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022

  21/04/2022

  Ngày 20/4/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022 ban hành Thông báo số 05/TB-HĐ danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022.

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo triệu tập dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022

  21/04/2022

  Ngày 20/4/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022 ban hành Thông báo số 06/TB-HĐ triệu tập dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022.

  Đọc thêm

  Bộ tư pháp tuyển dụng 2023

  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022

  21/04/2022

  Ngày 20/4/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022 ban hành Thông báo số 03/HĐ-TD danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022. 

  Đọc thêm