budju là gì - Nghĩa của từ budju

budju có nghĩa là

Ban đầu là một bản dịch thổ dân cho 'âm đạo' các từ có ý nghĩa đã phát triển và có thể được sử dụng như một thuật ngữ xã hội để phân loại một người đẹp trai.

Về mặt địa lý được địa phương hóa vào Lãnh thổ phía Bắc Úc

Thí dụ

"Man !! Sheryl là một Budju eh"

"Con gà đó là một Sik Budju"

hoặc

"Tôi có một ngứa budju"

budju có nghĩa là

Một gà nóng không thể khen ngợi ... nhưng mặc dù tất cả cô ấy lén lút vẫn vẫn còn nóng

Thí dụ

"Man !! Sheryl là một Budju eh"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết budju là gì - Nghĩa của từ budju