Các nước kinh tế phát triển tập trung chủ yếu ở châu lục nào sau đây

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Các nước kinh tế phát triển tập trung chủ yếu ở châu lục nào?

Các nước công nghiệp mới tập trung chủ yếu ở

A châu á và mĩ la tinh

B châu phi và bắc mĩ

C châu đại dương và nam á

D châu âu và tây nam á

Các câu hỏi tương tự

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem chi tiết

 • Nêu tự nhiên, dân cư, kinh tế (Vì sao?) của Châu Phi.

  06/10/2022 |   0 Trả lời

 • Phân tích các nguyên nhân làm cho nền KT của châu Phi kém phát triển nhất thế giới

  23/10/2022 |   0 Trả lời

 • Phân tích được những ảnh hưởng của đặc điểm tự nhiên, KT – XH đến sự phát triển KT của châu Phi.

  23/10/2022 |   0 Trả lời

 • Giải thích nguyên nhân của các cuộc cải cách ruộng đất ở Mỹ latinh.

  23/10/2022 |   0 Trả lời

 • 24/10/2022 |   2 Trả lời

 • 23/10/2022 |   1 Trả lời

 • 23/10/2022 |   1 Trả lời

 • 23/10/2022 |   1 Trả lời

 • 24/10/2022 |   1 Trả lời

 • Chứng minh khi tham gia vào quá trình khu vực hóa kinh tế, ngành ngoại thương Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng phải đối đầu với nhiều thách thức

  30/10/2022 |   0 Trả lời

 • 31/10/2022 |   1 Trả lời

 • 01/11/2022 |   1 Trả lời

 • 01/11/2022 |   1 Trả lời

 • 31/10/2022 |   1 Trả lời

 • 01/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tại sao các quốc gia trên thế giới rất quan tâm đến nguồn nước ngọt

  01/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tại sao các quốc ra trên thế giới rất quan tâm đến đa dạng sinh học

  01/11/2022 |   0 Trả lời

 • 06/11/2022 |   1 Trả lời

 • 06/11/2022 |   1 Trả lời

 • 06/11/2022 |   1 Trả lời

 • 07/11/2022 |   1 Trả lời

 • A. Có vị trí địa – chính trị rất chiến lược.

  B. Có nhiều dầu mỏ và tài nguyên khác.

  C. Tỉ lệ dân cư theo đạo Hồi cao.

  D. Nằm hoàn toàn trong nội địa.

  06/11/2022 |   1 Trả lời

 • 16/11/2022 |   1 Trả lời

 • 16/11/2022 |   1 Trả lời

 • 17/11/2022 |   1 Trả lời

Các nước kinh tế phát triển chủ yếu ở châu lục nào?

Các nước kinh tế phát triển tập trung chủ yếu ở châu lục nào?

Các nước công nghiệp mới tập trung chủ yếu ở

A châu á và mĩ la tinh

B châu phi và bắc mĩ

C châu đại dương và nam á

D châu âu và tây nam á

Đáp án A.

Giải thích: Các nước phát triển là những quốc gia có nền kinh tế ở trình độ cao, thu nhập bình quân đầu người lớn, chỉ số HDI cao. Các nước này tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Mĩ (Hoa Kì, Canađa), Tây Âu (Anh, Pháp, Ý, Thủy Sĩ, Đức,…) và Ô-xtrây-li-a.

Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN CỦA Ô-XTRÂY-LI-A GIAI ĐOẠN 1850 – 2015

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1850

1900

1920

1939

1985

1990

2000

2005

2010

2015

Số dân

1,2

4,7

4,5

6,9

15,8

16,1

19,2

20,4

22,2

23,9

(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

- Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Ô-xtrây-li-a giai đoạn 1850 – 2015.

- Nhận xét sự gia tăng dân số Ô-xtrây-li-a giai đoạn 1850-2015.