Cách chia thì trong câu có 2 về

Sự nhất quán về thì giữa các động từ trong câu (Verb Consistency)

Cách chia thì trong câu có 2 về

1. Sự nhất quán về thì động từ (Verb Consistency)

Trong tiếng Anh có 12 thì động từ; chúng được dùng để diễn tả các hành động trong 3 khoảng thời gian: quá khứ, hiện tại, tương lai.

Sự nhất quán về thì động từ là một quy tắc trong tiếng Anh quy định rằng, các động từ trong xuyên suốt một câu phải giữ nguyên ở 1 khoảng thời gian, chỉ trừ khi nào có sự thay đổi về thời gian.

Điều này có nghĩa là:

Nếu trong câu không có sự thay đổi về khoảngthời gian, thì tất cả các động từ trong câu phải cùng ở Hiện tại hoặc cùngở Quá khứ hoặc cùng ở Tương lai.

Nếutrong câu có sự thay đổi về khoảng thời gian, thì các động từ cóthể ở các khoảng thời gian khác nhau sao cho phù hợp với ngữ nghĩa.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ về quy tắc này thông qua các ví dụ dưới đây!

2. Trường hợptrong câu không có sự thay đổi về thời gian

Nếu trong câu không có sự thay đổi về khoảng thời gian, thì tất cả các động từ trong câu phải cùng ở Hiện tại hoặc cùngở Quá khứ hoặc cùng ở Tương lai.

Ví dụ 1

 • During the movie, Joe stood up and goes to the bathroom.
  Trong khi xem phim, Joe đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Trong câu này, stood là thì quá khứ, còn goes là thì hiện tại.

Đây là một ví dụ của sự không nhất quán về thì động từ, vì chúng ta thấy cả 2 hành động đều xảy ra trong cùng một khoảng thời gian là "trong khi xem phim". Vì vậy, không có lý do gì mà hành động "đứng lên" lại ở quá khứ, trong khi hành động "đi" thì lại ở hiện tại cả.

Để câu này đảm bảo được sựnhất quán về thì động từ, chúng ta phải để cả 2 hành động cùngở quá khứ hoặc cùng ở hiện tại.

️ During the movie, Joe stood up and wentto the bathroom.
(cả 2 ở quá khứ)

️ During the movie, Joe standsup and goes to the bathroom.
(cả 2 ở hiện tại)

Cách chia thì trong câu có 2 về

During the movie, Joe stood up and wentto the bathroom.

Ví dụ 2

 • The teacher explains the assignment to students who asked questions during class.
  Thầy giáo giải thích bài tập cho các học sinh đặt câu hỏi trên lớp.

Trong câu này, explainslà thì hiện tại, còn askedlà thì quá khứ.

Chúng ta hiểu rằng cả 2 hành động đều xảy ra ở trên lớp, vì vậy hành động "giải thích" và hành động "đặt câu hỏi" đều phải xảy ra ở cùng một khoảng thời gian.

Câu này có thể được sửa như sau:

️ The teacher explainedthe assignment to students who asked questions during class.
(cả 2 ở quá khứ)

️ The teacher explains the assignment to students who askquestions during class.
(cả 2 ở hiện tại)

Cách chia thì trong câu có 2 về

The teacher explains the assignment to students who askquestions during class.

3. Trường hợptrong câu có sự thay đổi về thời gian

Ngược lại với trường hợp trên, nếutrong câu có sự thay đổi về khoảngthời gian, thì các động từ phải thay đổi thì, sao cho phù hợp với khoảng thời gian.

Ví dụ 1

 • I lovethe book that I bought yesterday.
  Tôi rất thíchquyển sách mà tôi đã mua hôm qua.

Ở câu này, chúng ta thấy 2 động từ này khác nhau về thì, một động từ ở thì hiện tại, còn một động từ ở thìquá khứ. Tuy khác nhau về thì nhưng chúng vẫnđang tuân theo đúng quy tắc nhất quán về thì động từ.

Hành động"yêu thích"là một trạng thái ở hiện tại, còn hành động "mua" thì xảy ra ở quá khứ, vì vậy mỗi hành động phải ở thì động từ tương ứng thì câu mới hợp nghĩa.

Cách chia thì trong câu có 2 về

I lovethe book that I bought yesterday.

Ví dụ 2

 • ️ The cooksis preparing the food quickly because the restaurant will open in anhour.
  Các đầu bếp đang nhanh chóng chuẩn bị thức ănvì nhà hàng sẽ mở cửa trongmột giờ nữa.

Ở câu này, chúng ta thấy 2 động từ này khác nhau về thì, một động từ ở thì hiện tại, còn một động từ ở thì tương lai. Tuy khác nhau về thì nhưng chúng vẫn đang tuân theo đúng quy tắc nhất quán về thì động từ.

Hành động"chuẩn bị"là đang diễn raở hiện tại, còn hành động "mở cửa" thì sẽ xảy ra trong tương lai, vì vậy mỗi hành động phải ở thì động từ tương ứng thì câu mới hợp nghĩa.

Cách chia thì trong câu có 2 về

The cooks is preparing the food quickly because the restaurant will open in one hour.

Để đọc tiếp phần còn lại của bài này, cũng như các bài học khác của Chương trình Ngữ Pháp PRO

Bạn cần có Tài khoản Học tiếng Anh PRO hoặc Tài khoản Luyện thi TOEIC Xem chức năng của Tài khoản Học tiếng Anh PRO Xem chức năng của Tài khoản Luyện thi TOEIC