Cách làm nước chấm be thui

Mọi người có bí quyết gì về cách chế biến nước chấm bê thui không chỉ mình với, hiện tại mình có mở quán bê thui, nhưng đầu bếp mình nghỉ ngang nên không ai chế biến mắm...help me????????????????

null