Cách tính phụ cấp thể dục ngoài trời

Nội dung câu hỏi

Kính gửi Sở GD&ĐT! Tôi là giáo viên giảng dạy môn thể dục. Tôi muốn hỏi ở các Phòng Giáo dục trong tỉnh đã áp dụng chế độ bồi dưỡng ngoài trời và trang phục mới cho giáo viên thể dục chưa?

  • Trả lời công dân - doanh nghiệp

Khi thanh toán chế độ, nhà trường cắt chế độ bồi dưỡng tiết dạy thực hành trong thời gian dạy online với lý do, không dạy ngoài trời nên không được lĩnh. Bà hỏi, nhà trường làm như vậy có đúng không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 3 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao quy định: “Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành”.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng. Như vậy, chế độ bồi dưỡng được chi trả theo số tiết dạy thực hành thể dục thực tế mà giáo viên giảng dạy.

Chinhphu.vn


  • Trả lời công dân - doanh nghiệp

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Kể từ ngày 15/8/2013, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ.

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao được quy định tại Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung (không phải là tối thiểu vùng), nay là mức lương cơ sở và đang áp dụng mức 1,49 triệu đồng cho 1 tiết giảng thực hành.

Việc chi trả chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy thể dục trong các trường phổ thông công lập như ông Hoàng Mạnh Hùng hỏi là đúng quy định.

Chinhphu.vn


Ngày 27/01, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có đăng tải bài viết “Dạy học trực tuyến, có giáo viên Thể dục, Giáo dục quốc phòng bị dừng chi chế độ” của tác giả Ánh Dương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc là giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng cả nước.

Trong bài viết đã thông tin việc “một số giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh bậc trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, thầy cô tạm thời bị dừng bồi dưỡng chế độ giờ giảng trong quá trình dạy học trực tuyến”.

Trong bài viết, cũng có nêu ý kiến tác giả Ánh Dương cho rằng việc không chi trả phụ cấp bồi dưỡng 1% cho giáo viên là chưa đúng.

Người viết còn nhận được ý kiến của một số bạn bè, đồng nghiệp là giáo viên Giáo dục thể chất, họ cho biết, trong thời gian dạy trực tuyến họ cũng không được chi trả tiền bồi dưỡng 1% mỗi tiết dạy và cũng không được cấp chế độ đồng phục theo quy định.

Người viết xin tiếp tục nêu các căn cứ pháp lý để khẳng định rằng việc các trường không chi tiền phụ cấp, bồi dưỡng cho mỗi tiết dạy và cả trang phục của giáo viên Giáo dục thể chất là chưa đúng quy định hiện hành.

Cách tính phụ cấp thể dục ngoài trời

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Báo điện tử VietnamNet.

Tại Điều 3, Điều 4 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao có quy định cụ thể:

“Điều 3. Chế độ bồi dưỡng

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.”

Về chế độ trang phục cho giáo viên môn Giáo dục thể chất được quy định tại Điều 4 dưới đây:

“Điều 4. Chế độ trang phục

1. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.

2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.[...]”

Quy định về kinh phí và phương thức chi trả được quy định tại Điều 5 như sau:

“ Điều 5. Kinh phí và phương thức chi trả

1. Nguồn kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quyết định này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

a) Đối với các cơ sở giáo dục được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

b) Đối với các cơ sở giáo dục tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí chi trả được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

c) Đối với các cơ sở giáo dục tư thục: Căn cứ vào nguồn thu hợp pháp để vận dụng thực hiện các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục quy định tại Quyết định này.

2. Phương thức thực hiện:

a) Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng;

b) Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.”

Từ những căn cứ pháp lý trên, người viết cho rằng giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất được hưởng chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền, được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành và được chi trả cùng thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng mà không quy định trực tuyến hay trực tiếp, đó là tiền bồi dưỡng cho mỗi tiết giảng thực hành mà không phải là tiền bồi dưỡng ngoài trời.

Vì vậy, giáo viên môn Giáo dục thể chất vẫn được hưởng chế độ bồi dưỡng mỗi tiết dạy và hưởng chế độ trang phục theo quy định trên mà không phải hưởng chế độ khi dạy ngoài trời như một số hiểu lầm của cán bộ quản lý trường học.

Tài liệu tham khảo: Quyết định 51/2012/QĐ-TTg

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

BÙI NAM

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền

Tại Điều 3 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định:

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Như vậy, giáo viên thể dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được trả thêm 1% mức lương tối thiểu chung cho mỗi tiết dạy thực hành. Đồng thời, chế độ bồi dưỡng bằng tiền sẽ được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng (theo điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định 51).

Cách tính phụ cấp thể dục ngoài trời
Những chế độ cho giáo viên thể dục (Ảnh minh họa)

Chế độ trang phục

Chế độ trang phục của giáo viên thế dục được quy định tại Điều 4 Quyết định 51 năm 2012, cụ thể:

1. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.

2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Theo quy định trên, không chỉ giáo viên chuyên trách môn thể dục mà cả giáo viên môn học khác kiêm nhiệm dạy thể dục cũng được cấp phát trang phục thể thao. Tuy nhiên, chế độ trang phục của giáo viên kiêm nhiệm dạy thể dục chỉ bằng một nửa so với giáo viên thể dục chuyên trách.

Về phương thức thực hiện, Điểm b khoản 2 Điều 5 Quyết định 51 quy định, chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Ngoài ra, cũng theo Điều 5 Quyết định 51, nguồn kinh phí chi trả cho các chế độ chế độ trang phục và cả chế độ bồi dưỡng bằng tiền được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hằng năm của cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

- Đối với các cơ sở giáo dục tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động: Kinh phí chi trả được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành;

- Đối với các cơ sở giáo dục tư thục: Căn cứ vào nguồn thu hợp pháp để vận dụng thực hiện các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục quy định tại Quyết định này.

Giáo viên thể dục kiêm nhiệm công việc chuyên môn được giảm tiết dạy

Theo Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần.

Trong đó, chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn tại Điều 8 Quy định ban hành kèm Thông tư 09, sửa đổi bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT như sau:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

- Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

- Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần.

Như vậy, nếu giáo viên thể dục ngoài giảng dạy còn kiêm nhiệm thêm các công việc chuyên môn khác thì sẽ được giảm định mức tiết học theo quy định này.

Trên đây là quy định về chế độ cho giáo viên thể dục. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Toàn bộ quy định về tiết dạy của giáo viên tiểu học.