Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

Hướng dẫn các bước cần thiết để format trình bày khóa luận, báo cáo đúng theo quy định. Tạo mục lục tự động, căn chỉnh lề trang in ấn, đánh số trang, khoảng cách các dòng, đoạn văn bản.

1. Cài đặt quan trọng trước khi soạn thảo báo cáo

Vào thẻ File > options

Save: Auto save 1 minute: để file tự động lưu sau 1 phút, tránh rủi ro

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

Advanced: Sử dụng đơn vị centimet là mặc định.

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

Hiện ruler: View > Ruler thanh thước ở phía trên

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

2. Định dạng cơ bản cho khóa luận/bài báo cáo

Tất cả chọn mở hộp thoại và Set as default

– Font: Time New Roman, size 13

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

– Paragraph: Justify, line spacing: 1,5 line, Special indentation: First line 1 cm, Before – After: 6 pt

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

– Page setup: Size A4, Portrait, Margin: Top 2 cm, Bottom 2 cm, Left: 3 cm, Right: 1.5 cm

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

3. Tạo tiêu đề heading chuẩn để tạo mục lục tự động cho báo cáo

– Chỉnh Styles

Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục: Title (Format Paragraph > Page break before để luôn đứng đầu trang)

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

Chương 1, 2, 3: Heading 1 (Format Paragraph > Page break before để luôn đứng đầu trang)

Mục 1.1, 1.2,… Heading 2 (mục 2 số)

Mục 1.1.1, 1.1.2,… Heading 3 (mục 3 số)

Mục 1.1.1.1, 1.1.1.2,… Heading 4 (mục 4 số)

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

– Tạo mục lục tự động

Về trang cần đặt mục lục

Dòng 1: Nhập MỤC LỤC, canh giữa

Xuống dòng 2: canh từ trái sang phải

Vào Tab References/ Table of Contents/ Automatic Table 1

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

4. Tạo bìa (2 bìa: chính + phụ)

– Đặt chuột trước MỤC LỤC, vào Page Layout > Break > Next page – Page border > Chọn loại border, appy to, và chọn options: Measure from Text – Chỉnh thông số như bìa mẫu: bố cục, canh lề, font, đậm nghiêng

5. Mục lục bảng biểu

– Tạo caption cho bảng biểu, hình

Chuột phải chọn Insert caption

Tạo new label, chọn vị trí: Above Selected item

Numbering chọn include Chapter number để hình hiển thị số theo từng chương

Nhớ ghi nguồn ở dưới và đơn vị tính (nếu có) ở phía trên bảng biểu

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024
Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

– Tạo mục lục bảng biểu:

Đưa con chuột về vị trí cần tạo (trang sau mục lục)

Tab Reference > Insert Table of Figures

​​​​​​​

Cách viếết mục lục trong bài báo cáo thực tập năm 2024

6. Đánh số trang từ trang được yêu cầu (bất kỳ)

– Số trang bắt đầu đánh từ phần LỜI MỞ ĐẦU – Đặt chuột ở vị trí ngay trước chữ LỜI MỞ ĐẦU > Tab Page layout > Break> Next page để ngăn cách các section với nhau – Vào insert > page number> chọn loại Top > Plain Text 2 (yêu cầu là số trang đánh ở giữa, phía trên) – Tắt link to previous, Trong tab Design vào Page number > Format page number để số trang hiển thị từ 1 – Xóa page number ở section trên – TRƯỜNG HỢP YÊU CẦU ĐÁNH SỐ TRANG kiểu i, ii, iii,iv với các trang từ phần mục lục thì đặt chuột vào vị trí trang đó rồi insert như phía trên, sau đó vào Format page number rồi chọn loại i, ii, iii,…

7. Trích dẫn tài liệu tham khảo

– Trích nguồn – chú thích sử dụng 2 cách

+ Footnote: Reference > Insert Foot note

+ Sử dụng Citation (recommend)

Phần trích dẫn phải được đặt trong quote marks (dấu nháy “ ”)

Đặt chuột ngay sau câu vừa trích dẫn, vào tab Reference > Insert Citation > Add new source

Tùy theo trích dẫn loại gì để chọn, thường là chọn Book

Có thông tin gì cứ nhập vào nhé

Lưu ý: phần Author nếu ông/bà ấy là người Việt thì chọn luôn Edit và gõ họ tên đầy đủ luôn trong phần Last name

Khi OK xong thì chuột phải vào nó chọn Edit Source và cho thêm số trang vào để nó hiển thị kiểu (Nguyễn Khắc Hoàng, 2005, p.159)

Nếu lần sau lại trích dẫn đúng quyển sách đó, nguồn đó thì insert luôn source đó, và edit số trang là ok

– Chèn danh mục tài liệu tham khảo (tổng hợp nguồn)

Dùng Citation thì bây giờ có thể tận dụng:

References > Insert Bibliography > chọn loại nào cũng được

Tiếp theo là chỉnh tay, sắp xếp tài liệu cứng phía trên, sắp theo tên tác giả, sau đó mới đến tài liệu trên internet.

Mục lục để ở đâu trong bài tiểu luận?

Tham khảo mẫu mục lục tiểu luận Mục lục tiểu luận là phần quan trọng, được đặt phía sau trang bìa, lời nói đầu và lời cảm ơn và lời cam đoan. Mục lục có chức năng phản ánh, thể hiện kết cấu trình bày các phần, các chương của một bài tiểu luận, đây là những nội dung chính yếu nhất của bài.nullCách Trình Bày Mục Lục Tiểu Luận Đẹp, Dễ Tra Cứutrithuccongdong.net › cach-trinh-bay-muc-luc-tieu-luan-dep-de-tra-cuunull

Tại sao phải viết báo cáo thực tập?

Tại sao bạn cần nó? Báo cáo thực tập là bản tóm tắt kinh nghiệm thực tập của bạn mà nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải hoàn thành sau khi thực tập xong. Báo cáo thực tập rất quan trọng vì nó thông báo cho nhà trường của bạn biết về những kinh nghiệm và kỹ năng đã lĩnh hội được trong quá trình thực tập.19 thg 4, 2022nullCách Viết Báo Cáo Thực Tập & 5 Lưu Ý Để Bài Báo Cáo Hoàn Hảoglints.com › Home › Bí Quyết Tìm Việc › Hồ Sơ Xin Việcnull

Báo cáo thực tập dài bao nhiêu trang?

- Báo cáo đề tài thực tập được đánh máy, in ra giấy và có độ dài từ 10 trang đến 15 trang A4 (210x297 mm). - Sinh viên chỉ đánh số trang bản Báo cáo đề tài thực tập, không đánh số trang trong phần 1 “Nhật ký thực tập” và phần 3 “Phụ lục”.nullQUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI ...www.hcmulaw.edu.vn › luatthuongmai › HuongDanBaoCaoThucTap_K41null

Báo cáo thực tập có chứ bao nhiêu?

Phông chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 13; cách dòng: 1.3. Kiểu gõ bảng mã: Unicode. Kích thước lề trên và lề dưới: 25mm; lề trái 35mm; lề phải 25mm. Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, sơ đồ/ bản đồ, ghi tên ở đầu mỗi bảng và ghi rõ tên bảng vào Danh mục bảng biểu.8 thg 3, 2023nullBáo cáo thực tập là gì? Cấu trúc và cách viết một báo cáo thực tậpkiemtratailieu.vn › blog › cau-truc-va-cach-viet-mot-bao-cao-thuc-tapnull