Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết hồ nào sau đây Nam ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

18/06/2021 14,462

D. Đông Triều.

Đáp án chính xác

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là Đông Triều. Các dãy núi còn lại thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.Chọn: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Tây khô nóng?

Xem đáp án » 18/06/2021 8,405

Căn cứ vào biểu đồ đường ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2021 8,242

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, cho biết ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là dãy núi nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,956

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,638

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,210

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất mặn tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,051

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây không thuộc miền khí hậu phía Nam?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,728

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,506

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 13 (Các miền địa lý tự nhiên). Hãy cho biết các cao nguyên đá vôi ở vùng núi Tây Bắc là:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,293

Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió Tây khô nóng hoạt động chủ yếu ở vùng khí hậu nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,948

Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,421

Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết các cửa sông nào sau đây là cửa của hệ thống sông Hồng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,091

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhóm đất chính của đồng bằng ven biển miền Trung là gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 958

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết khu vực có lượng mưa trung bình năm cao nhất nước ta là:

Xem đáp án » 18/06/2021 754

Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 29, hãy cho biết các loại khoáng sản chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là:

Xem đáp án » 18/06/2021 648

Phương pháp: 

Sử dụng Atlat Địa lí trang 13 

Cách giải:

Núi Mẫu Sơn thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Các dãy núi còn lại thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Chọn D.


Page 2

Phương pháp: 

Sử dụng Atlat Địa lí trang 13 

Cách giải: 

Dãy núi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là dãy Cai Kinh, thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Chọn D.


Page 3

Phương pháp: 

Sử dụng Atlat Địa lí trang 13 – 14 

Cách giải:

Đèo Pha Đin thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ 

Chọn D.


Page 4

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 9

Cách giải:

Vùng khí hậu thuộc khí hậu miền khí hậu phía Bắc là Tây Bắc Bộ. 

Các vùng khí hậu còn lại đều thuộc miền khí hậu phía Nam. 

Chọn B.

Phương pháp: Sử dụng Atlat trang 13

Cách giải: Núi Pu Tha Ca nằm trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ