cheese n rice là gì - Nghĩa của từ cheese n rice

cheese n rice có nghĩa là

Một Đang để nói Gosh, jeeze hoặc ughh.Thường được sử dụng Bye Little Lớp 8, những người là người Tottaly Flangey.Tìm kiếm bẫy.

Thí dụ

Tom: Dude cái gì đó là?
Bill: Cái gì?
Tom: Chỉ cần kdding, gotcha!
Bill: Man, Cheese N Rice, không hài hước chút nào.

cheese n rice có nghĩa là

Pháp lý thay thế cho cụm từ Jesus Christ

Thí dụ

Tom: Dude cái gì đó là?

cheese n rice có nghĩa là

Bill: Cái gì?

Thí dụ

Tom: Dude cái gì đó là?

cheese n rice có nghĩa là

Bill: Cái gì?
Tom: Chỉ cần kdding, gotcha!
Bill: Man, Cheese N Rice, không hài hước chút nào. Pháp lý thay thế cho cụm từ Jesus Christ Phô mai n gạo Kyle!The Fucking Bao cao su isn có nghĩa là cho những quả bóng của bạn! Chúa Giêsu Kitô (được cho là âm thanh như nó)

Thí dụ

Tom: Dude cái gì đó là?