Cho 10 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng hỏi có bao nhiêu đường thẳng

Các bước làm dạng toán: Cho trước n điểm trong đó có k điểm thẳng hàng. Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm.

Bước 1: Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm khi trong n điểm cho trước không có 3 điểm nào thẳng hàng.

Bước 2: Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm khi có đúng k điểm cho trước không có 3 điểm nào thẳng hàng.

cho 20 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng .Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng ? vì sao?

b, cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng . Biết rằng có tất cả 105 đường thẳng . Tính n 

Xem chi tiết

Quả bóng đá chúng ta thường nhìn thấy ngày nay được ghép từ 32 mảnh da hình lục giác đều màu trắng và hình ngũ giác đều màu đen do kiến trúc sư Ri-chát Bấc-min-sơ Phu-lờ (Richard Buckminser Fuller) thiết kế vào thập niên 1960. Quả bóng được sử dụng lần đầu tiên tại vòng chung kết World Cup năm 1970 tại Mê-xi-cô (Mexico). Người ta sử dụng xen kẽ màu trắng, đen để người xem dễ dàng nhìn thấy bóng hơn. Điều quan trọng, việc sử dụng các mảnh ghép hình lục giác và ngũ giác sẽ làm chi quả bóng đi với quỹ đạo chính xác hơn.

Dùng thước đo góc để do các góc tại đỉnh của mảnh bóng hình lục giác đều màu trắng ở Hình 45 và mảnh bóng hình ngũ giác đều màu đen ở Hình 46.