Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

12/10/2021 407

Chọn A Ta có  fx+gx=−xf'x+g'x ⇔fx+gxf'x+g'x=−1x ⇔∫fx+gxf'x+g'xdx=−∫1xdx⇒lnfx+gx=−lnx+C Theo giả thiết ta có C−ln1=lnf1+g1⇒C=ln4. Suy ra fx+gx=4xfx+gx=−4x, vì f1+g1=4 nên fx+gx=4x ⇒I=∫14fx+gxdx=8ln2 .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm nào sau đây

Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2

Xem đáp án » 11/10/2021 1,147

Tìm tập tất cả các giá trị của m để hàm số y=x3+3m−1x2+m2x−3 đạt cực tiểu tại x=−1.

Xem đáp án » 11/10/2021 764

Một lớp có 36 chiếc ghế đơn được xếp thành hình vuông 6×6. Giáo viên muốn xếp 36 học sinh của lớp, trong đó có em Kỷ và Hợi ngồi vào số ghế trên, mỗi học sinh ngồi một ghế. Xác suất để hai em Kỷ và Hợi ngồi cạnh nhau theo hàng dọc hoặc hàng ngang là

Xem đáp án » 11/10/2021 588

Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=0 và x=3, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x(0≤x≤3) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và 29−x2.

Xem đáp án » 11/10/2021 587

Cho hàm số bậc bốn y=fx có đồ thị như hình dưới đây. Số nghiệm của phương trình 3fx+1=0 là

Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2

Xem đáp án » 11/10/2021 491

Tìm số giá trị nguyên thuộc đoạn −2019 ;2019 của tham số m để đồ thị hàm số y=x−3x2+x−m có đúng hai đường tiệm cận.

Xem đáp án » 11/10/2021 480

Nguyên hàm của hàm số là: y=11−x

Xem đáp án » 11/10/2021 397

Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng diện tích các hình phẳng (A), (B) lần lượt bằng 3 và 7. Tích phân ∫0π2cosx.f5sinx−1dx bằng

Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2

Xem đáp án » 11/10/2021 350

Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính r vào một chiếc hộp hình trụ sao cho các quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả cầu đều tiếp xúc với đường sinh của hình trụ (tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối trụ là 120 cm3, thể tích của mỗi khối cầu bằng

Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2

Xem đáp án » 11/10/2021 291

Cho hàm số y=f(x)=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình dưới đây

Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m∈−5;5 để phương trình f2(x)−(m+4)f(x)+2m+4=0 có  nghiệm phân biệt

Xem đáp án » 12/10/2021 216

Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính r bằng

Xem đáp án » 11/10/2021 164

Cho a là số thực dương tùy ý, lnea2 bằng

Xem đáp án » 11/10/2021 150

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên.

Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 11/10/2021 146

Cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AD=CD=a, AB=2a. Quay hình thang ABCD quanh cạnh AB, thể tích khối tròn xoay thu được là 

Xem đáp án » 11/10/2021 141

Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 8 học sinh?

Xem đáp án » 11/10/2021 132

Cho hai hàm số fxvà gxđều có đạo hàm trên R và thỏa mãn: f22-x-2f22+3x+x2.gx+36x=0với ∀x∈ℝ. Tính A=3f2+4f'2

A. 11

B. 13

C. 14

D.10

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cho 2 hàm số f(x) và g(x) có f(1)=2