Cho hình chóp tứ giác đều s abcd có tất cả các cạnh đều bằng a tính góc giữa sc và mặt phẳng abcd

03/08/2021 1,830

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C, mặt bên SAC là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi I là trung điểm của SC. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(I):AI⊥SC

(II):(SBC)⊥(SAC)

(III):AI⊥BC

(IV):(ABI)⊥(SBC)

Xem đáp án » 03/08/2021 5,271

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = a. Cạnh bên SA = a vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 45o. Độ dài AC bằng

Xem đáp án » 03/08/2021 5,150

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy. Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC và I là giao điểm của HK với mặt phẳng (ABC). Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 03/08/2021 3,186

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABCD) , SA = 2a. Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (SBD)  và (ABCD).

Xem đáp án » 03/08/2021 3,038

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, AB = BC = a và SA = a. Góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) bằng

Xem đáp án » 03/08/2021 2,903

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết BC = SB = a,SO = a63. Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng (SBC)và (SCD).

Xem đáp án » 03/08/2021 2,023

Cho tứ diện S.ABC có các cạnh SA, SB ; SC đôi một vuông góc và SA = SB = SC = 1 . Tính cosα, trong đó α  là góc giữa hai mặt phẳng (SBC)  và (ABC) ?

Xem đáp án » 03/08/2021 2,015

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và SO = a32. Tính góc giữa hai mặt phẳng  (SBC) và (ABCD).

Xem đáp án » 03/08/2021 1,935

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, các cạnh SA = SB = a, SD = a2. Góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) bằng 90o. Độ dài đoạn thẳng BD

Xem đáp án » 03/08/2021 1,665

Cho hình chóp  S.ABC  có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , biết AB = AC = a , BC = a3. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) .

Xem đáp án » 03/08/2021 903

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Gọi D là điểm đối xứng với A qua BC. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại D lấy điểm S sao cho SD = a62. Gọi I là trung điểm BC; kẻ IH vuông góc SA (H thuộc SA). Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 03/08/2021 707

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên SA = a3 và vuông góc với mặt đáy (ABC). Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 03/08/2021 696

Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a2, biết các cạnh bên tạo với đáy một góc 60o. Giá trị lượng giác tang của góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SCD) bằng

Xem đáp án » 03/08/2021 376

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh a, góc BAD^=600 , SA = SB = SD =a32. Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng(SBD) và (ABCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 03/08/2021 375

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Côsin góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) bằng

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Phân tích: Gọi H là tâm mặt đáy và M là trung điểm cạnh

Ta có
Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Diện tích toàn phần của khối bát diện đều cạnh

    bằng:

  • chọn mệnh đề sai?

  • có đạo hàm là