Cho hình trụ có đường kính đáy bằng 8 biết rằng khi cắt hình trụ đã cho

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

18/09/2021 933

Cho hình trụ có đường kính đáy bằng 8 biết rằng khi cắt hình trụ đã cho

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho khối chóp có diện tích đáy B = 6 và chiều cao h=2 Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

Xem đáp án » 18/09/2021 3,978

Tập nghiệm của bất phương trình 5x−1<25 là 

Xem đáp án » 18/09/2021 2,804

Tập nghiệm của bất phương trình log5x≥2  là 

Xem đáp án » 18/09/2021 2,396

Cho hàm số y = f(x)  có bảng biến thiên như sau:

Cho hình trụ có đường kính đáy bằng 8 biết rằng khi cắt hình trụ đã cho

Số nghiệm thực của phương trình 3f(x)+1=0 là

Xem đáp án » 18/09/2021 2,299

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, SA vuông góc với đáy và SA = a Gọi I là trung điểm của AC Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SBC) bằng

Xem đáp án » 18/09/2021 2,071

Cho hai hàm số  y=2xvà y=log2x lần lượt có đồ thị (C1) và (C2)Gọi  AxA;yA,BxB;yBlà hai điểm lần lượt thuộc C1 và C2 sao cho tam giác IAB vuông cân tại I  trong đó I−1;−1. Giá trị của P=xA+yAxB+yB bằng

Xem đáp án » 18/09/2021 1,727

Cho khối trụ có chiều cao h =5 và bán kính r=3 Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Xem đáp án » 18/09/2021 1,543

Tập nghiệm của bất phương trình 4x−3.2x+2+32≤0 là 

Xem đáp án » 18/09/2021 1,348

Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh từ một nhóm học sinh có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ để xếp thành một hàng ngang, xác suất để hàng đó có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ bằng

Xem đáp án » 18/09/2021 1,012

Đạo hàm của hàm số  y=2x là 

Xem đáp án » 18/09/2021 973

Cho hàm số f(x) có f(0)=0. Biết rằng y = f’(x) là hàm số bậc ba và có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây, hàm số g(x)=f(f(x)−x) có bao nhiêu điểm cực trị ?

Cho hình trụ có đường kính đáy bằng 8 biết rằng khi cắt hình trụ đã cho

Xem đáp án » 18/09/2021 893

Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số y=cosx+m2−cosx trên đoạn −π3;π2 bằng 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/09/2021 754

Cho khối chóp ABCD.A’B’C’D’ có thể tích V Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, B’C’ và C’D’ điểm Q thuộc cạnh CC’ sao cho CQ=2QC’ Thể tích khối tứ diện MNPQ bằng

Xem đáp án » 18/09/2021 665

Cho phương trình log22x+2mlog2x+2m−2=0 với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1,x2 thỏa mãn  x1≤64x2≤4096x1?

Xem đáp án » 18/09/2021 657

Diện tích mặt cầu có bán kính r = 2 bằng 

Xem đáp án » 18/09/2021 622

Cho hình trụ có chiều cao bằng $6$. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là?

Cho hình trụ có chiều cao bằng \(6\). Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình chữ nhật có chu vi bằng \(28\). Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. \(48\pi \).

B. \(24\pi \).

C. \(96\pi \).

D. \(36\pi \).

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng $4$. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được?

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng \(4\). Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích toàn phần của hình trụ đã cho bằng

A. \(106\pi \).

B. \(64\pi \).

C. \(80\pi \).

D. \(96\pi \).

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng \(3.\) Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng


A.

B.

C.

D.

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 5. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục của hình trụ, thiết diện thu được là một hình chữ nhật có chu vi bằng 32. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đã cho.


A.

B.

C.

D.