Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Giới thiệu về cuốn sách này


Page 2

Giới thiệu về cuốn sách này

30/11/2021 343

C. 96π  cm2.

Đáp án chính xác

Đáp án C Quay hình vuông ABCD xung quanh MN ta được hình trụ như hình vẽ. Khi đó r=AB2=4 cm,1=h=AD=8  cm. Stp=2πrh+2πr2=2π.4.8+2π.42=96π  cm2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số y=ax+bcx+d có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem đáp án » 30/11/2021 2,144

Cho hai hàm số y = f(x), y = g(x) có đồ thị như sau:

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Khi đó tổng số nghiệm của hai phương trình fgx=0 và gfx=0 là

Xem đáp án » 30/11/2021 820

Một cấp số cộng gồm 5 số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng 20. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho

Xem đáp án » 30/11/2021 636

Cho tứ diện ABCD có các tam giác ABC và BCD vuông cân và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau, AB = AC = DB = DC = 2a. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACD) bằng

Xem đáp án » 30/11/2021 593

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = 2a. Mặt bên SBC là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S.ABC là

Xem đáp án » 30/11/2021 584

Cho đồ thị các hàm số y=logax, y=logbx như hình vẽ bên dưới. Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem đáp án » 30/11/2021 526

Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh I(3;9) và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng 14. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 6 giờ?

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem đáp án » 30/11/2021 499

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem đáp án » 30/11/2021 423

Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Xem đáp án » 30/11/2021 404

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho (E) có phương trình x2a2+y2b2=1,  a,b>0 với ab = 100 và đường tròn C:x−12+y+42=10. Tỉ số diện tích elip (E) so với diện tích hình tròn (C) là

Xem đáp án » 30/11/2021 182

Một lớp có 30 học sinh, số cách chọn 3 học sinh trong lớp để làm lớp trưởng, bí thư đoàn và lớp phó là:

Xem đáp án » 30/11/2021 169

Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng

Xem đáp án » 30/11/2021 166

Phương trình log2x−2x−3=log3x−3x−2 có mấy nghiệm?

Xem đáp án » 30/11/2021 152

Cho hàm số y = f(x) xác định trên [0; +​∞), liên tục trên khoảng (0; +​∞) và có bảng biến thiên như sau:

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f(x) = m có hai nghiệm x1,x2 thoả mãn x1∈0;2 và x2∈2; +​∞.

Xem đáp án » 30/11/2021 150

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có A0;0;3,B0;3;0,C3;0;0,D3;3;3.

 Hỏi có bao nhiêu điểm Mx;y;z (với x, y, z nguyên) nằm trong tứ diện?

Xem đáp án » 30/11/2021 137

Câu hỏi:
Cho hình vuông ABCD cạnh \(8\,(cm)\). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Quay hình vuông ABCD xung quanh MN. Diện tích xung quanh của hình trụ tạo thành là:

Lời Giải:
Đây là các bài toán tính toán S, V về Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ trong Phần Mặt tròn xoay.

Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

Quay hình vuông ABCD xung quanh MN ta được hình trụ như hình vẽ.

Khi đó \(r = \frac{{AB}}{2} = 4;h = AD = 8 \Rightarrow {S_{xq}} = {C_d}.h = 2\pi rh = 64\pi \,(c{m^2})\)

===============

====================
Thuộc chủ đề: Trắc nghiệm Mặt Trụ

Cho hình vuông ABCD cạnh 8cm . Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD . Quay hình vuông ABCD xung quanh MN . Diện tích xung quanh của hình trụ tạo thành là:

A.

$64\pi$

B.

$32\pi$

C.

$96\pi$

D.

$126\pi$

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực có độ lớn lần lượt là

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  ,
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  N. Biết góc hợp giữa hai véctơ lực
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  .Trong số các giá trị hợp lý của
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  tìm giá trị của
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  để
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  có giá trị cực đại

 • Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  biết tiếp điểm có hoành độ bằng
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  :

 • Nếu

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  thì
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  bằngbaonhiêu?

 • Tìmsốđườngtiệmcậnđứngcủađồthịhàmsố

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

 • Cho hình chóp

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  , trên các cạnh
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  ,
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  ,
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  lần lượt lấy các điểm
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  ,
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  ,
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  sao cho
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  ,
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  ,
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  . Biết thể tích của khối chóp
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  bằng
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  . Hỏi thể tích của khối đa diện
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  bằng bao nhiêu?

 • Một đĩa tròn quay đều quanh một trục đi qua tâm đĩa. Điểm A nằm ở mép đĩa, điểm B nằm ở chính giữa bán kính r của đĩa. Tốc độ góc của A và B lần lượt là

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Tốc độ dài của A và B lần lượt là vAvà vB. Gia tốc hướng tâm A và B tương ứng là aAvà aB. Chọn câu đúng.

 • Cho điểm

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  , biết
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  là ảnh của
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  qua phép tịnh tiến
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  . Tọa độ điểm
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd

 • Cho 14,88 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe tan hết trong dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và 3,528 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  , ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 53,895 gam muối khan. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • Cho hình chóp

  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  có đáy là nửa lục giác đều
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  nội tiếp trong đường tròn đường kính
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  và có cạnh
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  vuông góc với mặt phẳng đáy
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  với
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  . Tính khoảng cách từ
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  đến mặt phẳng
  Cho hình vuông abcd cạnh 8cm gọi m n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  .