Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

ichigochitoge

Học sinh

Thành viên

10 Tháng mười 202117212821

 • 6 Tháng mười hai 2021
 • #1

Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có bao nhiêu tập con của một tập hợp gồm 4 phần tử?

 

 • Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

chi254

Cựu Mod Toán

Thành viên

12 Tháng sáu 20153,30634,626724Nghệ AnTHPT Bắc Yên Thành

 • 6 Tháng mười hai 2021
 • #2

ichigochitoge said:

Có bao nhiêu tập con của một

Bấm để xem đầy đủ nội dung ...

Tập rỗng: 1
Tập con có 1 phần tử:$C_{4}^1$

Tập con có 2 phần tử: $C_{4}^2$

Tập con có 3 phần tử: $C_{4}^3$

Tập con có 4 phần tử: 1
Số tập con là: $2 + C_{4}^1 + C_{4}^2 + C_{4}^3 = 16$

Hoặc có công thức nhanh: Số tập con của tập có $n$ phần tử là $2^n$

Ngoài ra, em tham khảo kiến thức tại topic này nha
https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/

 

 • Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

   

  YOMEDIA

  Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

   

  Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

   

  CÂU HỎI KHÁC

  • Cho cấp số cộng (un) có u1 = 2 và công sai d = 3. Tìm số hạng u10.
  • Cho một cấp số cộng (un) có \({u_1} = \frac{1}{3},{u_8} = 26\). Tìm công sai d
  • Cho dãy số (un) với un = 3n. Tính un+1 ?
  • Cho cấp số cộng (un) : 2, a, 6, b. Tích ab bằng?
  • Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số nhân?
  • Cho một cấp số cộng có u4 = 2, u2 = 4. Hỏi u1 bằng bao nhiêu?
  • Cho cấp số cộng (un) có số hạng tổng quát là un = 3n - 2. Tìm công sai d của cấp số cộng
  • Cho cấp số nhân (un) có u1 = - 2 và công bội q = 3. Số hạng u2 là
  • Cho dãy số (un) thỏa mãn \({u_n} = \frac{{{2^{n - 1}} + 1}}{n}\). Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đã cho.
  • Cho dãy số \(\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 4\\{u_{n + 1}} = {u_n} + n\end{array} \right.\). Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.
  • Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm
  • Cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = 3, công sai d = - 2 thì số hạng thứ 5 là
  • Cho dãy số (un) là một cấp số cộng có u1 = 3 và công sai d = 4. Biết tổng n số hạng đầu của dãy số (un) là Sn = 253.
  • Có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp X = {1;2;3;4;7;8;9}?
  • Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân
  • Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn \(\left\{ \begin{array}{l}{u_4} = 10\\{u_4} + {u_6} = 26\end{array} \right.\) có công sai là
  • Cho dãy số (un) với un = 2n - 1. Dãy số (un) là dãy số
  • Cho cấp số nhân (un) có số hạng đầu u1 =  5 và công bội q = - 2. Số hạng thứ sáu của (un) là:
  • Biết bốn số 5; x; 15; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của biểu thức 3x + 2y bằng.
  • Số cách sắp xếp 6 học sinh vào một bàn dài có 10 chỗ ngồi là:
  • Cho cấp số cộng (un) có \(u_1=4; u_2=1\). Giá trị của \(u_{10}\) bằng
  • Cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = 3, công sai d = 5 , số hạng thứ tư là 
  • Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = 3 và công sai d = 2 . Tính u5.
  • Cho cấp số cộng (un) và gọi Sn là tổng n số hạng đầu tiên của nó. Biết S7 = 77 và S12 = 192.
  • Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?

  ADSENSE

  ADMICRO

  Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A

  Bộ đề thi nổi bật

  Cho tập A = (1;2;3;4;5;6) có bao nhiêu tập con gồm 3 phần tử của tập hợp A