Chọn phát biểu sai từ Li đến Cs thì

Khi nói về kim loại kiềm , phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim

B. Trong tự nhiên , các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp

Phát biểu nào sau đây sai ? Trong nhóm kim loại kiềm, theo chiều từ Li đến Cs :

A. Độ âm điện tăng dần.

B. Tính kim loại tăng dần.

C. Bán kính nguyên tử tăng dần.

D. Khả năng khử nước tăng dần.

2 đúng vì thế điện cực của kim loại kiềm rất âmTừ Li đến Cs theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần số lớp electron tăng => Bán kính tăng => Khả năng tách electron hóa trị tăng => 4 đúng và 1 saiCác kim loại từ Li đến Cs đều có ánh kim => 3 đúng       5 sai vì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giảm dần từ Li đến Cs.Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho các phát biểu sau:

1,  Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.

2, Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

3, Từ Li đến Cs, khả năng phản ứng với nước giảm dần.

4,  Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có tính ánh kim.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,591

Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,297

Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai 

Xem đáp án » 19/06/2021 681

Cấu hình electron lớp ngoài cùng: ns1 là cấu hình electron của các nguyên tố thuộc nhóm?

Xem đáp án » 19/06/2021 601

Nguyên tố có năng lượng ion hoá lớn nhất là

Xem đáp án » 19/06/2021 562

Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là 

Xem đáp án » 19/06/2021 460

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Xem đáp án » 19/06/2021 372

Cho miếng kim loại Na vào dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án » 19/06/2021 224

Trong nguyên tử kim loại kiềm ở trạng thái cơ bản có số electron lớp ngoài cùng là

Xem đáp án » 19/06/2021 220

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2021 148

Kim loại được dùng làm tế bào quang điện là

Xem đáp án » 19/06/2021 107

Trong tự nhiên, kim loại kiềm không tồn tại ở dạng tự do vì

Xem đáp án » 19/06/2021 96

Cation  M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s62p6. M+ là cation nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 76

Cation  M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s63p6. M+ là cation nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 76

Cho các đặc điểm sau đây

a, Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử

b, Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất

c, cấu tạo mạng tinh thể của các đơn chất

d, bán kính nguyên tử

Các đặc điểm là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA?

Xem đáp án » 19/06/2021 76

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Kết luận nào sau đây là đúng?

Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA?

Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là

Nguyên tử của các nguyên tố nhóm IA có chung

Kim loại được dùng làm tế bào quang điện là

Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai ?

Trong tự nhiên, kim loại kiềm không tồn tại ở dạng tự do vì

Để bảo quản các kim loại kiềm, ta cần phải

Cho miếng kim loại Na vào dung dịch CuSO4. Hiện tượng xảy ra là

Không thể dùng KOH làm khô khí nào sau đây ?

Trường hợp không xảy ra phản ứng khi cho NaHCO3

Tính chất nào nêu dưới đây là sai khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3 ?

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Kim loại Na không tác dụng được với chất nào dưới đây?

M là kim loại nhóm IA, oxit của M có công thức là

Dung dịch KHCO3 phản ứng với chất nào sau đây thu được kết tủa trắng?

Hiđroxit nào sau đây tan được trong dung dịch NaOH?

Trong bảng tuần hoàn hóa học, kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA?

Ở điều  kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng được với H2O?

Natri bicacbonat (natri hiđrocacbonat) là một thuốc chống axit (dạ dày). Sau khi uống, natri bicacbonat trung hoà nhanh độ axit của dạ dày làm giảm nhanh triệu chứng bệnh, người bệnh sẽ dễ chịu. Tuy nhiên đây là thuốc chống axit trực tiếp và khá mạnh nên tránh dùng kéo dài với liều cao. Natri bicacbonat thường không dùng đơn độc, mà dùng phối hợp với các thuốc khác như nhôm hiđroxit, magie trisilicat, magie cacbonat, magie hiđroxit, canxi cacbonat, enzim tiêu hóa,… (trong viên phối hợp). Thuốc còn được dùng để làm kiềm hóa trong nhiễm toan chuyển hóa và làm kiềm hóa nước tiểu.

Để xác định hàm lượng phần trăm natri biacabonat không rõ nguồn gốc trong một viên nén tổng hợp, người ta cho 10 gam mẫu chất này tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí CO2 (đktc). Hàm lượng phần trăm natri biacabonat có trong viên nén đó là