classy with a capital k là gì - Nghĩa của từ classy with a capital k

classy with a capital k có nghĩa là

1) một biểu thức biểu thị người dùng nghĩ rằng người hoặc vật s / anh ta đang mô tả là trái ngược với đẳng cấp;Nó có thể được sử dụng bất kể người đó / đối tượng đang cố gắng trở thành đẳng cấp (tức là có klass chứ không phải là lớp). 2) Rất Tacky, hoặc trong một số trường hợp, rác rưởi.

Ví dụ

Cô ấy đang mặc một chiếc áo cánh trắng với áo ngực đen, quá chật Daisy Dukes, và gót rõ ràng Wow, đó là sang trọng với một chữ hoa K.