Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ

Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 viên bi sao cho có ít nhất 1 viên bi màu xanh?

A. 105

B. 924

C. 917

D. 665280

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Chọn 6 bi bất ký: có

Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
Chọn 6 bi không có bi xanh: có
Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
cách Vậy có
Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ

Đáp án đúng là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài toán về tìm xác suất của biến cố. Một số quy tắc tính xác suất - Toán Học 11 - Đề số 24

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Trên kệ sách có 10 sách Toán và 5 sách Văn. Lấy lần lượt 3 cuốn mà không để lại trên kệ. Xác suất để được hai cuốn sách đầu là Toán, cuốn thứ ba là Văn là:

 • Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 viên bi sao cho có ít nhất 1 viên bi màu xanh?

 • Có 7 tấm bìa ghi 7 chữ “HIỀN”, “TÀI”, “LÀ”, “NGUYÊN”, “KHÍ”, “QUỐC”, “GIA”. Một người xếp ngẫu nhiên 7 tấm bìa cạnh nhau. Tính xác suất để khi xếp các tấm bìa được dòng chữ “HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA”.

 • Một chiếc hộp chứa

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu gồm
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả màu xanh,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả màu đỏ và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả màu vàng.Lấy ngẫu nhiên
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu từ hộp đó. Xác suất để trong
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu lấy được có ít nhất
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả màu đỏ bằng:

 • Trên giá sách có

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quyển sách toán, 3 quyển sách lý,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quyển sách. Tính xác suất để trong ba quyển sách lấy ra có ít nhất một quyển là toán.

 • Một hộp chứa

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu xanh,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu vàng. Chọn ngẫu nhiên
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả. Xác suất để
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả được chọn có ít nhất
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả xanh là:

 • Từ một hộp chứa

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu đỏ và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu. Xác suất để lấy được
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu xanh bằng:

 • Một hộp chứa quả cầu gồm quả màu xanh và quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời quả cầu từ hộp đó. Xác suất để quả cầu chọn ra cùng màu bằng

 • Trong một lớp có
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh, gồm An, Bình, Cúc và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bạn khác. Khi xếp tùy ý các bạn học sinh này vào dãy ghếđược đánh số từ
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  đến
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  , mỗi học sinh ngồi
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ghế thì xác suất để số ghế của Bình bằng trung bình cộng số ghế của An và số ghế của Cúc là
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  . Khi đó
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  thỏa mãn
 • Cho đa giác đều

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  đỉnh nội tiếp trong đường tròn. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh trong
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  đỉnh đó. Tính xác suất để lấy được tam giác tù.

 • Đội thanh niên xung kích của một trường THPT gồm

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh trong đó có
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh khối
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh khối
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh khối
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  . Chọn ngẫu nhiên ra
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để chọn được
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh có đủ
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  khối.

 • Cho

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  là số nguyên dương thỏa mãn
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  . Tìm hệ số
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  của
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  trong khai triển của biểu thức
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  .

 • Một hộp có

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bi đen,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bi trắng. Chọn ngẫu nhiên
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bi. Xác suất
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bi được chọn đều cùng màu là:

 • Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ một thùng gồm

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bi xanh,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bi đỏ và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  bi vàng. Tính xác suất để lấy được hai viên bi khác màu?

 • Một hộp đựng

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  thẻ được đánh số
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  , ... ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  . Rút ngẫu nhiên đồng thời
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  thẻ và nhân hai số ghi trên hai thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là số chẵn.

 • Cho các số

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  lập một số tự nhiên có
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  chữ số đôi một khác nhau dạng
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  . Tính xác suất để số lập được thỏa mãn
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  ?

 • Trong một chiếc hộp có

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi, trong đó có
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi màu đỏ,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi màu xanh và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi. Tìm xác suất để
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi lấy ra có không quá
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  màu.

 • Một hộp đựng

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi trong đó có
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi đỏ và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi. Tìm xác suất để
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi lấy ra có ít nhất
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  viên bi màu xanh.

 • Một người có

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  đôi giày khác nhau và trong lúc đi du lịch vội vã lấy ngẫu nhiên
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  chiếc. Tính xác suất để trong
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  chiếc giày lấy ra có ít nhất một đôi.

 • Gọi

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  là tập tất cả các số tự nhiên có sáu chữ số đôi một khác nhau và có dạng
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  Chọn ngẫu nhiên một số từ tập
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  . Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn, đồng thời thỏa mãn
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  .

 • Từ một hộp chứa

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu đỏ và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu. Xác suất để lấy được
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu xanh bằng:

 • Một hộp đựng

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu trắng và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu. Tính xác suất để trong
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu lấy được có đúng
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu đỏ.

 • Cho đa giác đều

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  đỉnh nội tiếp trong đường tròn. Lấy ngẫu nhiên 3 đỉnh trong
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  đỉnh đó. Tính xác suất để lấy được tam giác tù.

 • Một hộp đựng
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu trong đó có
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu trắng,
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu xanh và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên lần lượt
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để trong
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  quả cầu được chọn cóđủ
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  màu
 • Một nhóm gồm

  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh nam và
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên đồngthời
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh trong nhóm đó. Xác suất để trong
  Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi từ một hộp gồm 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ
  học sinh được chọn luôn có học sinh nữ bằng:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là CnH2n+2–2a–m(COOH)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là :

 • Công thức phân tử tổng quát của axit cacboxylic mạch hở là :

 • Hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức chung là CnH2nO2có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây ?

 • Một axit có công thức chung CnH2n-2O4, đó là loại axit nào sau đây ?

 • Phân tử axit hữu cơ có 5 nguyên tử cacbon, 2 nhóm chức, mạch hở chưa no có 1 liên kết đôi ở mạch cacbon thì CTPT là :

 • A là axit no, mạch hở, công thức CxHyOz. Mối liên hệ giữa x, y, z là :

 • A là một axit thuộc cùng dãy đồng đẳng của axit axetic. Vậy A là:

 • Axit acrylic (CH2=CH-COOH)có thể tác dụng với những chất nào trong các chất sau:

 • Thủy tinh hữu cơ ( metyl metacrylat) được điều chế bằng cách cho ancol metylic tác dụng với axit nào sau đây?

 • Axit nào là thành phần chính trong giấm ăn?

Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàng

A.313408.

B.95408.

Đáp án chính xác

C.5102.

D.25136.

Xem lời giải

Bộ 10 câu trắc nghiệm Toán 11: Quy tắc đếm Phần 1

Câu 1:

Một lớp có 23 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

a) Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu môi trường?

A. 23

B. 17

C. 40

D. 391

b) Hỏi có bao nhiêu cách chọn hai học sinh tham gia hội trại với điều kiện có cả nam và nữ?

A. 40

B. 391

C. 780

D. 1560

Đáp án:

a) Theo quy tắc cộng có: 23 +17 = 40 cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi môi trường. Vì vậy chọn đáp án C

b) Việc chọn hai học sinh (nam và nữ) phải tiến hành hai hành động liên tiếp

Hành động 1: chọn 1 học sinh nữ trong số 23 học sinh nữ nên có 23 cách chọn

Hành động 2: chọn 1 học sinh nam nên có 17 cách chọn

Theo quy tắc nhân, có 23.17 = 391 cách chọn hai học sinh tham gia hội trại có cả nam và nữ. Vì vậy chọn phương án B

Câu 2:

Một túi có 20 viên bi khác nhau trong đó có 7 bi đỏ, 8 bi xanh và 5 bi vàng

a) Số cách lấy 3 viên bi khác màu là

A. 20

B. 280

C. 6840

D. 1140

b) Số cách lấy 2 viên bi khác màu là:

A. 40

B. 78400

C. 131

D. 2340

Đáp án:

a) Việc chọn 3 viên bi khác màu phải tiến hành 3 hành động liên tiếp: chọn 1 bi đỏ trong 7 bi đỏ nên có 7 cách chọn, tương tự có 8 cách chọn 1 bi xanh và 5 cách chọn 1 bi vàng. Theo quy tắc nhân ta có: 7.8.5 = 280 cách. Vậy đáp án là B

b) Muốn lấy được 2 viên bi khác màu từ trong túi đã cho xảy ra các trường hợp sau:

- Lấy 1 bi đỏ và 1 bi xanh: có 7 cách để lấy 1 bi đỏ và 8 cách để lấy 1 bi xanh. Do đó có 7.8 = 56 cách lấy

- Lấy 1 bi đỏ và 1 bi vàng: có 7 cách lấy 1 bi đỏ và 5 cách lấy 1 bi vàng. Do đó co 7.5 = 35 cách lấy

- Lấy 1 bi xanh và 1 bi vàng: có 8 cách để lấy 1 bi xanh và 5 cách để lấy 1 bi vàng. Do đó có 8.5 = 40 cách để lấy

- Áp dụng quy tắc cộng cho 3 trường hợp, ta có 56 + 35 + 40 = 131 cách

Vì vậy chọn đáp án là C

Câu 3:

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

a) Bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

A. 25

B. 10

C. 9

D. 20

b) Bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 3?

A. 36

B. 42

C. 82944

D. Một kết quả khác

c) Bao nhiêu số có ba chữ số (không nhất thiết khác nhau) và là số chẵn?

A. 60

B. 90

C. 450

D. 100

Đáp án:

Gọi tập hợp E = {0,1,2,3,4,5}

a) Số tự nhiên có hai chữ số khác nhau có dạng:

Với b = 0 thì có 5 cách chọn a ( vì a ≠ 0)

Với b = 5 thì có 4 cách chọn a ( vì a ≠ b và a ≠ 0)

Theo quy tắc cộng, có tất cả 5 + 4 = 9 số tự nhiên cần tìm. Chọn đáp án là C.

b) Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau có dạng

Trong E có các bộ chữ số thoả mãn (*) là:

(0,1,2);(0,1,5);(0,2,4);(1,2,3);(1,3,5);(2,3,4);(3,4,5)

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và khác 0 nên ta viết được 3.2.1 = 6 số có ba chữ số chia hết cho 3

Mỗi bộ gồm ba chữ số khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2.2.1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho 3

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6.4 + 4.3 = 36 số có 3 chữ số chia hết cho 3

Chọn đáp án là A

c) Số tự nhiên có 3 chữ số có dạng

Có ba cách chọn chữ số c ( vì c ∈ {0,2,4}).

Ứng với mỗi cách chọn c , có 6 cách chọn chữ số b (vì b ∈ E)

Ứng với mỗi cách chọn c, b có 5 cách chọn chữ số a (vì a ∈ E và a≠ 0)

Áp dụng quy tắc nhân ta có 3.6.5 = 90 số có 3 chữ số. Vì vậy đáp án là B

Câu 4:

Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi size S hoặc size M. Áo size S có 5 màu khác nhau, áo size M có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

A. 9

B. 5

C. 4

D. 20

Đáp án:

Nếu chọn áo size S thì sẽ có 5 cách.

Nếu chọn áo size M thì sẽ có 4 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 5+ 4= 9 cách chọn mua áo.

Chọn đáp án A

Câu 5:

Một người có 4 cái quần khác nhau, 6 cái áo khác nhau, 3 chiếc cà vạt khác nhau. Để chọn một cái quần hoặc một cái áo hoặc một cái cà vạt thì số cách chọn khác nhau là:

A.13

B. 72

C. 12

D. 30

Đáp án:

Nếu chọn một cái quần thì sẽ có 4 cách.

Nếu chọn một cái áo thì sẽ có 6 cách.

Nếu chọn một cái cà vạt thì sẽ có 3 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 4 + 6 + 3 = 13 cách chọn.

Chọn đáp án A

Câu 6:

Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh ở khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?

A. 280

B. 325

C. 45

D. 605

Đáp án:

Nếu chọn một học sinh nam có 280 cách.

Nếu chọn một học sinh nữ có 325 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 280 + 325 = 605 cách chọn.

Chọn đáp án D

Câu 7:

Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7, 8, 9. Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A. 27

B. 9

C. 6

D.3

Đáp án:

Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh số phân biệt nên mỗi lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần chọn.

Nếu chọn một quả trắng có 6 cách.

Nếu chọn một quả đen có 3 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 6 + 3 = 9 cách chọn.

Chọn đáp án B

Câu 8:

Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa, 3 chuyến tàu thủy và 2 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh B?

A.20

B. 300

C. 18

D. 15

Đáp án:

Nếu đi bằng ô tô có 10 cách.

Nếu đi bằng tàu hỏa có 5 cách.

Nếu đi bằng tàu thủy có 3 cách.

Nếu đi bằng máy bay có 2 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 10 + 5+ 3+ 2= 20 cách chọn.

Chọn đáp án A

Câu 9:

Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

A. 4

B. 7

C.12

D. 24

Đáp án:

Để chọn một chiếc đồng hồ, ta có:

Có 3 cách chọn mặt.

Có 4 cách chọn dây.

Vậy theo qui tắc nhân ta có:3.4 = 12 cách.

Chọn đáp án C

Câu 10:

Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món thì có bao nhiều cách chọn bộ quần-áo-cà vạt khác nhau?

A. 13.

B. 72.

C. 12.

D. 30.

Đáp án:

Để chọn một bộ quần-áo-cà vạt , ta có:

Có 4 cách chọn quần.

Có 6 cách chọn áo.

Có 3 cách chọn cà vạt.

Vậy theo qui tắc nhân ta có : 4.6.3 = 72 cách.

Chọn đáp án B

CLICK NGAYvàoTẢI VỀdưới đây để download hướng dẫn 10 câu hỏi trắc nghiệm Quy tắc đếm Phần 1file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Một hộp có 7 viên bi trắng khác nhau, 6 viên bi xanh khác nhau, 3 viên bi đỏ khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp đó. Xác suất sao cho lấy được cả 3 viên bi không có bi đỏ nào.

Câu 109726 Vận dụng

Một hộp có 7 viên bi trắng khác nhau, 6 viên bi xanh khác nhau, 3 viên bi đỏ khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp đó. Xác suất sao cho lấy được cả 3 viên bi không có bi đỏ nào.

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính không gian mẫu \(\left| \Omega \right|\)

Bước 2: Gọi A là biến cố: “Lấy 3 viên bi không có màu đỏ”

Bước 3: Tính số khả năng của biến cố A là \(\left| {{\Omega _A}} \right|\).

Bước 4: Tính xác suất của A