Có bao nhiêu đặc điểm không đúng về mã di truyền

Mã di truyền có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm cho dưới đây?

(1) là mã bộ ba;   

(2) đọc từ một điểm xác định theo chiều từ 5’ – 3’ và không chồng gối lên nhau;

(3) một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều axit amin;

(4) mã có tính thoái hoá;

(5) mỗi loài sinh vật có một bộ mã di truyền riêng

(6) mã có tính phổ biển;

(7) mã có tính đặc hiệu

A. 4.

B. 5.

C. 6

D. 7

Lời giải

Ý (1) đúng vì: mã di truyền là mã bộ ba

Ý (2) đúng vì: đọc mã di truyền theo thứ tự từ đầu đến cuối theo chiều 5’ đến 3’ tương ứng với từng bộ ba bắt đầu từ mã mở đầu.

Ý (3) sai vì: một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

Ý (4) đúng vì: mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau qui định một loại axit amin.

Ý (5) sai vì: các loài sinh vật sử dụng chung một bảng mã di truyền (trừ một vài trường hợp).

Ý (6) đúng vì: mã di truyền có tính phổ biển

Ý (7) đúng vì: mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin.

Đáp án B

Đặc điểm không đúng với mã di truyền là:


A.

Mã di truyền là mã bộ ba, nghĩa là cứ 3 nuclêotit kế tiếp nhau quy định một axit amin.

B.

Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định và liên tục theo từng cụm 3 nuclêôtit (không gối lên nhau).

C.

Mã di truyền mang tính riêng biệt, mỗi loài sinh vật đều có một mã di truyền riêng.

D.

Mã di truyền mang tính thoái hoá, nghĩa là một loại axit amin được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba.

Mã di truyền có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm cho dưới đây?

(1) là mã bộ ba;

(2) đọc từ một điểm xác định theo chiều từ 5’ – 3’ và không chồng gối lên nhau;

(3) một bộ ba có thể mã hóa cho nhiều axit amin;

(4) mã có tính thoái hoá;

(5) mỗi loài sinh vật có một bộ mã di truyền riêng

(6) mã có tính phổ biển;

(7) mã có tính đặc hiệu


Có bao nhiêu đặc điểm không đúng về mã di truyền

Trần Anh

Đặc điểm nào không đúng với mã di truyền: A. Mã di truyền có tính phổ biến, tất cả các loài sinh vật đều dùng chung bộ mã di truyền trừ một vài ngoại lệ. B. Mã di truyền mang tính đặc hiệu tức là mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin. C. Mã di truyền mang tính thoái hóa tức là mỗi bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin. D. Mã di truyền là mã bộ b

a.

Tổng hợp câu trả lời (2)

Đáp án đúng: C sai vì mã di truyền mang tính thoái hóa tức nhiều bộ ba mã hóa cho một axitamin

Đặc điểm nào không đúng với mã di truyền: A. Mã di truyền có tính phổ biến, tất cả các loài sinh vật đều dùng chung bộ mã di truyền trừ một vài ngoại lệ. B. Mã di truyền mang tính đặc hiệu tức là mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một axit amin. C. Mã di truyền mang tính thoái hóa tức là mỗi bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin. D. Mã di truyền là mã bộ ba.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  • Nghiên cứu về tính trạng màu sắc thân của 2 quần thể sinh vật cùng loài, gen quy định màu sắc lông có 2 alen. Alen A quy định màu lông đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu lông trắng. Biết 2 quần thể trên ở 2 vùng xa nhau nhưng có điều kiện môi trường giống nhau. Khi thống kê thấy quần thể 1 có 45 cơ thể đều có kiểu gen AA, quần thể 2 có 30 cơ thể đều có kiểu gen aa. Dựa vào thông tin ở trên nhiều khả năng nhất xảy ra các quần thể này là do: A. Biến động di truyền. B. Dòng gen. C. Chọn lọc vận động. D. Chọn lọc phân hóa.
  • Cơ quan tương tự được hình thành do: A. Các loài được hưởng cùng một kiểu gen từ loài tổ tiên. B. Các loài sống trong những môi trường có điều kiện giống nhau. C. Đột biến đã tạo ra các gen tương tự nhau ở các loài có cách sống khác nhau. D. Chọn lọc tự nhiên đã duy trì các gen tương tự nhau ở các loài khác nhau.
  • Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao năng suất cây trồng người ta sử dụng biện pháp nào? A. Bón phân hóa học bổ sung đạm. B. Trồng cây một năm. C. Trồng cây lâu năm. D. Trồng cây họ Đậu.
  • Hệ quả quan trọng nhất của việc hình thành dáng đứng thẳng: A. Thích nghi với việc chạy và rượt đuổi kẻ thù của 2 chi sau. B. Giải phóng đôi tay cho việc cầm nắm. C. Điều chỉnh lại hệ cột sống hình chữ S giúp hạn chế những tổn thương có thể xảy ra. D. Tạo điều kiện cho việc hình thành ngôn ngữ.
  • Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do đâu? A. Con người đã đổ các chất thải sinh hoạt và công nghiệp vào sông hồ. B. Con người đã đưa một lượng lớn khí thải vào khí quyển. C. Các thảm họa như núi lửa, cháy rừng… D. Các sự cố đắm tàu, tràn dầu, vỡ ống dầu.
  • Khi nói về NST giới tính có các phát biểu sau: (1) NST giới tính chỉ có ở động vật. (2) NST giới tính có ở tất cả các loài động vật. (3) Ở những loài có NST giới tính thì luôn có nhiều hơn 1 loại NST giới tính trong quần thể. (4) Trên NST giới tính ngoài các gen quy định giới tính còn có các gen quy định tính trạng thường. Số phát biểu chính xác là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  • Người ta đã sử dụng kĩ thuật nào sau đây để phát hiện sớm bệnh pheninketo niệu ở người? A. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường. B. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích protein. C. Cho chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X. D. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích AND.
  • Cho các đặc điểm sau: (1) Đây là một mối quan hệ giữa hai loài trong quần xã sinh vật. (2) Trong đó, một loài có lợi, một loài bị hại. (3) Số lượng loài bị hại luôn ít hơn số lượng loài có lợi. (4) Dinh dưỡng của loài có lợi không phụ thuộc hoàn toàn vào dinh dưỡng của loài bị hại. Những đặc điểm trên đang nói về: A. Quan hệ bán ký sinh. B. Quan hệ ký sinh hoàn toàn. C. Quan hệ cạnh tranh. D. Quan hệ vật ăn thịt - con mồi.
  • Ngày 23/8/2008, tờ báo online "Tuoitre.vn" đã đăng một bài báo với tiêu đề: Tây nguyên sẽ "chết" vì khai thác Bôxit, đâu là nguyên nhân của hiện tượng trên? A. Khai thác Bôxit làm tổn thất quá lớn cho các nguồn tài nguyên khác. B. Gây ô nhiễm môi trường. C. Làm tàn phá khu canh tác và gây ảnh hưởng cho đời sống của người dân gần đó. D. Tất cả các ý trên
  • Một gen có 2 alen, một nhà khoa học dùng kỹ thuật chuyển gen mang alen lặn vào trong vi khuẩn Ecoli, nhận định nào sau đây là đúng? A. Gen lặn sau khi chuyển không biểu hiện nên protein không được tổng hợp. B. Gen lặn sẽ không được biểu hiện do thiếu liều gen của alen còn lại. C. Gen lặn sẽ được phiên mã, riboxom của tế bào vi khuẩn dịch mã để tổng hợp protein tương ứng. D. Gen lặn không được biểu hiện thành tính trạng.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm