Đề bài - quan sát kính hiển vi và hình h5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.

Bộ phận quan trọng nhất là vật kính vì đây là bộ phận tạo ra ảnh của vật với độ phóng đại cao giúp nhìn rõ vật.

Đề bài

Quan sát kính hiển vi và hình H5.3 để nhận biết các bộ phận của kính.

- Gọi tên và nêu chức năng của từng bộ phận kính hiển vi.

- Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trong nhất, tại sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Kính lúp kính hiển vi và cách sử dụng

Lời giải chi tiết

Các bộ phận của kính hiển vi:

  1. Thị kính: (kính để mắt vào quan sát), có ghi độ phóng đại × 10 (gấp 10 lần); × 20 (gấp 20 lần);
  2. Đĩa quay gắn các vật kính: chọn được vật kính phù hợp với mức phóng đại mà người quan sát muốn.
  3. Vật kính: tạo ra ảnh ảo cho phép phóng đại vật với độ lớn cao.
  4. Bàn kính: cho phép điều chỉnh độ cao của mẫu vật để lấy nét trong quá trình tạo ảnh
  5. Gương phản chiếu ánh sáng: phản chiếu ánh sáng để chiếu sáng mẫu vật.
  6. Chân kính: giữ vững cho kính
  7. Ốc nhỏ.
  8. Ốc to.

Bộ phận quan trọng nhất là vật kính vì đây là bộ phận tạo ra ảnh của vật với độ phóng đại cao giúp nhìn rõ vật.