deeick là gì - Nghĩa của từ deeick

deeick có nghĩa là

Một cách khá vui nhộn để nói "Dick."Cũng có thể được sử dụng để diễn đạt sự tức giận

Thí dụ

"Tôi muốn nó hoàn toàn yên tĩnh ngay bây giờ !!!"- giáo viên tiếng Anh
"Deeick !!!"- đứa trẻ chậm phát triển ở phía sau

"Aw Deeick, chúng tôi có một bài kiểm tra"