Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh nào

27/08/2021 605

B. Bình Phước.

Đáp án chính xác

Đáp án B Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29,  xác định được nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh Bình Phước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào)

Xem đáp án » 27/08/2021 12,242

Biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng là

Xem đáp án » 27/08/2021 6,859

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 27/08/2021 5,938

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc khác với Tây Bắc ở điểm

Xem đáp án » 27/08/2021 5,868

Để sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian lao động dư thừa ở nông thôn, biện pháp tốt nhất là

Xem đáp án » 27/08/2021 4,528

Để tăng sản lượng thủy sản khai thác, vấn đề quan trọng nhất cần phải giải quyết là

Xem đáp án » 27/08/2021 3,067

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án » 27/08/2021 2,907

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là

Xem đáp án » 27/08/2021 2,904

Ý nghĩa lớn nhất của thực hiện chương trình đánh bắt thủy sản xa bờ là

Xem đáp án » 27/08/2021 2,564

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây chịu ảnh hưởng tần suất bão cao nhất nước ta

Xem đáp án » 27/08/2021 1,693

Tín Phong Bắc bán cầu hoạt động như thế nào trên lãnh thổ nước ta?

Xem đáp án » 27/08/2021 1,318

Để đẩy mạnh sản xuất nông sản, giải pháp nào dưới đây có tác dụng tích cực hơn cả

Xem đáp án » 27/08/2021 1,294

Cho bảng số liệu sau:

Số dân và tỉ lệ dân thành thị nước ta, giai đoạn 2000 – 2017.

Năm

2000

2008

2010

2017

Sô dân (triệu người)

77,6

85,1

86,9

95,8

Tỉ lệ dân thành thị(%)

24,1

29,0

30,0

34,7

(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2014, Nhà xuất bản thống kê, 2015)


 Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên

Xem đáp án » 27/08/2021 1,095

Công nghiệp chế biến thực phẩm của Đông Nam Á phát triển dựa trên các thế mạnh chủ yếu

Xem đáp án » 27/08/2021 1,045

Từ Đà Nẵng trở vào Nam trong thời gian từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, gió mùa đông về bản chất là gió nào?

Xem đáp án » 27/08/2021 987

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh naò sau đây?


A.

B.

C.

D.

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh Bình Phước.

Chọn: B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 39

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh nào

45 điểm

Trần Tiến

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh nào sau đây? A. Tây Ninh. B. Bình Phước. C. Đồng Nai.

D. Bình Dương.

Tổng hợp câu trả lời (1)

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh Bình Phước => Chọn đáp án B

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  • Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu thúc đẩy thị trường xuất khẩu được mở rộng, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới? A. đẩy mạnh liên kết nước ngoài, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. B. chất lượng cuộc sống cao, kinh tế trong nước tăng trưởng nhanh. C. hội nhập quốc tế sâu rộng, sản xuất phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. D. chính sách phát triển của Nhà nước và tác động của quá trình toàn cầu hóa .
  • Loại hình vận tải nào sau đây có tỉ trọng khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển nhỏ nhất nước ta hiện nay? A. Đường hàng không. B. Đường sắt. C. Đường sông. D. Đường biển.
  • Nguyên nhân chủ yếu làm thay đổi cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế ở nước ta là A. kết quả của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. B. phân bố lại dân cư giữa các vùng. C. kết quả của quá trình đô thị hóa. D. quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.
  • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây? A. Quảng Nam B. Quảng Ngãi C. Bình Định D. Phú Yên
  • Vẽ lược đồ Việt Nam bằng chiều dàI tờ giấy thi với 2 quần đảo lớn là Hoàng sa và Trường sa với 1 số địa danh quan trọng. Điền các hệ thống sông chính cùng các nhà máy thuỷ điện đã xây và đang xây ở nước ta. Nhận xét lược đồ vẽ được?
  • Mạng lưới đường bộ ở nước ta mở rộng và hiện đại hóa do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây: A. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh nên nhu cầu lớn. B. Huy động các nguồn vốn và tập trung đầu tư. C. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách lớn. D. Điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi.
  • Ở nước ta, việc làm đã và đang là vấn đề được cả nước quan tâm. Em hãy trình bày: 1. Đặc điểm nguồn lao động của nước ta. 2.Các phương hướng giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay. 3. Trình bày đặc điểm dân số của tỉnh Thanh Hóa.
  • Biện pháp quan trọng để giảm tình trạng nhập siêu ở nước ta hiện nay là A. tăng cường thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. B. đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa C. giảm nhập khẩu các tư liệu sản xuất. D. đánh thuế cao các mặt hàng nhập khẩu.
  • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các địa điểm phân bố công nghiệp sau đây, địa điểm nào không phải là trung tâm công nghiệp? A. Thủ Dầu Một B. Phan Thiết C. Bảo Lộc D. Biên Hòa
  • Vẽ lược đồ Việt Nam và điền các trung tâm công nghiệp quan trọng lên lược đồ cùng với cơ cấu ngành công nghiệp của mỗi trung tâm.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm