Gấp rưỡi tiếng Anh là gì

gấp rưỡi Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  half as much/many again
= xe tôi to gấp rưỡi xe anh my car is half as big again as yours
= thu nhập của nó gấp rưỡi tôi he earns half as much again as i do

Cụm Từ Liên Quan :

cao gấp rưỡi ai /cao gap ruoi ai/

* thngữ
- half again somebody's height

nhiều gấp rưỡi /nhieu gap ruoi/

* thngữ
- half as much (many) again