Giải bài 37 trang 22 sgk toán 7 tập 1 năm 2024

Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 7 chương 1 phần đại số.

Đề bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Tìm giá trị của biểu thức sau

  1. \(\dfrac{4^{2}.4^{3}}{2^{10}}\)
  1. \(\dfrac{(0,6){5}}{(0,2){6}}\)

c)\(\dfrac{2^{7}. 9^{3}}{6^{5}.8^{2}}\)

  1. \(\dfrac{6^{3} + 3.6^{2}+ 3^{3}}{-13}\)

» Bài tập trước: Bài 36 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng các công thức sau:

\(\begin{array}{l} {\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n}\\ {\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{{{x^n}}}{{{y^n}}}\,\,\left( {y \ne 0} \right) \end{array}\)

\({\left( {{x^n}} \right)m} = {x{n.m}}\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

  1. \(\dfrac{4^{2}.4^{3}}{2^{10}} = \dfrac{4^{5}}{(2^{2}){5}}=\dfrac{4{5}}{4^{5}}= 1\)
  1. \(\dfrac{(0,6){5}}{(0,2){6}} = \dfrac{(0,2.3){5}}{(0,2){6}} = \dfrac{(0,2){5}.3{5}}{(0,2)^{5}.0,2} \)

\(= \dfrac{3^{5}}{0,2} = \dfrac{243}{0,2}= 1215\)

  1. \(\dfrac{{{2^7}{{.9}^3}}}{{{6^5}{{.8}^2}}} = \dfrac{{{2^7}.{{\left( {{3^2}} \right)}^3}}}{{{{\left( {2.3} \right)}^5}.{{\left( {{2^3}} \right)}^2}}} = \dfrac{{{2^7}{{.3}^6}}}{{{2^5}{{.3}^5}{{.2}^6}}} \)

\(= \dfrac{{{2^7}{{.3}6}}}{{{2{11}}{{.3}^5}}} = \dfrac{3}{{{2^4}}} = \dfrac{3}{{16}}\)

(Áp dụng công thức: \({\left( {{x^n}} \right)m} = {x{n.m}};\,\,{\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n}\))

\(\eqalign{ & d)\,\,{{{6^3} + {{3.6}^2} + {3^3}} \over { - 13}}\cr& = {{{{\left( {2.3} \right)}^3} + 3.{{\left( {2.3} \right)}^2} + {3^3}} \over { - 13}} \cr & = {{{2^3}{{.3}^3} + {3^3}{{.2}^2} + {3^3}} \over { - 13}} \cr&= {{{3^3}.({2^3} + {2^2} + 1)} \over { - 13}} \cr & = {{{3^3}.13} \over { - 13}} = {{{3^3}} \over { - 1}} = - 27 \cr} \)

» Bài tiếp theo: Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 22 sgk toán 7 tập 1 năm 2024

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 7 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

Giới thiệu về tác giả

Giải bài 37 trang 22 sgk toán 7 tập 1 năm 2024

Dung Phạm hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, là tác giả dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực học tập. Tác giả mong muốn truyền tải những kiến thức các môn học cấp Tiểu học, THCS và THPT mà tác giả đã được học, tìm hiểu và nghiên cứu từ thực tế để hỗ trợ các em học sinh trong việc học và luyện thi. Trên hành trình khám phá, tác giả luôn nỗ lực tìm hiểu và nghiên cứu nhằm chia sẻ kiến thức bổ ích tới độc giả qua website doctailieu.com.

Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 7. Tài liệu được biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết các bài tập tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán. Chúc các bạn học tập tốt!

Bài 37 Trang 22 SGK Toán 7 - Tập 1

Bài 37 (SGK trang 22): Tìm giá trị của các biểu thức sau:

Hướng dẫn giải

![\begin{matrix} {x^n}.{x^m} = {x^{m + n}} \hfill \ {x^n}:{x^m} = {x^{n - m}} \hfill \ {\left( {{x^n}} \right)m} = {x{n.m}} \hfill \ {\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n} \hfill \ {\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{{{x^n}}}{{{y^n}}} \hfill \ \end{matrix}](https://https://i0.wp.com/tex.vdoc.vn/?tex=%5Cbegin%7Bmatrix%7D%0A%20%20%7Bx%5En%7D.%7Bx%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bm%20%2B%20n%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7Bx%5En%7D%3A%7Bx%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bn%20-%20m%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7B%7Bx%5En%7D%7D%20%5Cright)%5Em%7D%20%3D%20%7Bx%5E%7Bn.m%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7Bx.y%7D%20%5Cright)%5En%7D%20%3D%20%7Bx%5En%7D.%7By%5En%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%0A%20%20%7B%5Cleft(%20%7B%5Cdfrac%7Bx%7D%7By%7D%7D%20%5Cright)%5En%7D%20%3D%20%5Cdfrac%7B%7B%7Bx%5En%7D%7D%7D%7B%7B%7By%5En%7D%7D%7D%20%5Chfill%20%5C%5C%20%0A%5Cend%7Bmatrix%7D)

Lời giải chi tiết

  1. %7D%5E6%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E%7B10%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B2%5E%7B12%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E%7B10%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%7B2%5E%7B12%20-%2010%7D%7D%20%3D%20%7B2%5E2%7D)
  1. %7D%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B3.0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E5%7D.%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E5%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B0%2C2%7D%20%5Cright)%7D%5E%7B6%20-%201%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E5%7D%7D%7D%7B%7B0%2C2%7D%7D%20%3D%201215)
  1. %7D%5E3%7D%7D%7D%7B%7B%7B%7B%5Cleft(%20%7B2.3%7D%20%5Cright)%7D%5E5%7D.%7B%7B%5Cleft(%20%7B%7B2%5E3%7D%7D%20%5Cright)%7D%5E2%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B2%5E7%7D%7B%7B.3%7D%5E6%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E5%7D%7B%7B.3%7D%5E5%7D%7B%7B.2%7D%5E6%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E%7B6%20-%205%7D%7D%7D%7D%7B%7B%7B2%5E%7B5%20%2B%206%20-%207%7D%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B3%7D%7B%7B%7B2%5E4%7D%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B3%7D%7B%7B16%7D%7D)
  1. %7D%5E3%7D%20%2B%203.%7B%7B%5Cleft(%20%7B2.3%7D%20%5Cright)%7D%5E2%7D%20%2B%20%7B3%5E3%7D%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B2%5E3%7D%7B%7B.3%7D%5E3%7D%20%2B%20%7B3%5E3%7D%7B%7B.2%7D%5E2%7D%20%2B%20%7B3%5E3%7D%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D)

%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D%20%3D%20%5Cfrac%7B%7B%7B3%5E3%7D.13%7D%7D%7B%7B%20-%2013%7D%7D%20%3D%20%20-%20%7B3%5E3%7D%20%3D%20%20-%2027)

--> Bài tiếp theo: Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

---------

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 37 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1 Số hữu tỉ. Số thực Toán 7 Tập 1. Với lời giải hướng dẫn chi tiết các bạn có thể so sánh kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 7. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với GiaiToan để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé!