Giai bài tập 1 sgk toán số 11 trang 54 năm 2024

  1. Để lập được số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau thì mỗi số như vậy ta coi như một hoán vị của \(6\) phần tử

\(P_6= 6! = 720\) (số).

  1. Số tự nhiên chẵn cần lập có dạng \(\overline{abcdef}\), với \(a, b, c, d, e, f \) là các phần tử khác nhau của tập \(\left\{ {1,{\rm{ }}2,{\rm{ }}3,{\rm{ }}4,{\rm{ }}5,{\rm{ }}6} \right\}\), có kể đến thứ tự, \(f\) chia hết cho \(2\).

Để lập được số tự nhiên này, phải thực hiện liên tiếp hai hành động sau đây:

Hành động 1: Chọn chữ số \(f\) ở hàng đơn vị, với \(f\) chia hết cho \(2\). Có \(3\) cách để thực hiện hành động này.

Hành động 2: Chọn một hoán vị của \(5\) chữ số còn lại (khác với chữ số \(f\) đã chọn) để đặt vào các vị trí \(a, b, c, d, e\) (theo thứ tự đó). Có \(5!\) cách để thực hiện hành động này.

Theo quy tắc nhân suy ra số các cách để lập được số tự nhiên kể trên là

\(3 . 5! = 360\) (cách).

Qua trên suy ra trong các số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau đã lập được từ các chữ số đã cho, có \(360\) số tự nhiên chẵn.

Tương tự ta tìm được trong các số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau đã lập được từ các chữ số đã cho, có \(360\) số tự nhiên lẻ.

  1. Trong các số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau lập được từ các chữ số đã cho, những số tự nhiên bé hơn \(432000\) hoặc là những số tự nhiên có chữ số hàng trăm nghìn nhỏ hơn \(4\) hoặc là những số tự nhiên có chữ số hàng trăm nghìn là \(4\) và chữ số hàng chục nghìn nhỏ hơn \(3\) hoặc là những số tự nhiên có chữ số hàng trăm nghìn là \(4\) và chữ số hàng chục nghìn là \(3\) và chữ số hàng nghìn nhỏ hơn \(2\). Do đó từ các chữ số đã cho, để lập được số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau, bé hơn \(432000\) (ta gọi là số tự nhiên cần lập), phải thực hiện một hành động trong ba hành dộng loại trừ nhau đôi một sau đây:

Hành động 1: Lập số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau, với chữ số hàng trăm nghìn nhỏ hơn \(4\).

Có \(3\) cách để chọn chữ số hàng trăm nghìn và có \(5!\) cách để chọn một hoán vị của \(5\) chữ số (đã cho) còn lại, rồi đặt vào các vị trí từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị.

Theo quy tắc nhân suy ra: Số các cách để thực hiện hành động này là:

\(3 . 5! = 360\) (cách).

Hành động 2: Lập số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau, với chữ số hàng trăm nghìn là chữ số \(4\) và chữ số hàng chục nghìn nhỏ hơn \(3\).

Tương tự như trên ta tìm được số các cách để thực hiện hành động này là:

\(1 . 2 . 4! = 48\) (cách).

Hành động 3: Lập số tự nhiên có \(6\) chữ số khác nhau, với chữ số hàng trăm nghìn là chữ số \(4\), chữ số hàng chục nghìn là chữ số \(3\), chữ số hàng nghìn nhỏ hơn \(2\).

Tương tự như trên ta tìm được số các cách để thực hiện hành động này là:

\(1 . 1 . 1 . 3! = 6\) (cách)

Theo quy tắc cộng suy ra số các cách để từ các chữ số khác nhau, lập được từ các chữ số đã cho, có \(414\) số bé hơn \(432000\).


Bài 2 trang 54 sgk đại số và giải tích 11

Có bao nhiêu cách để sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành một dãy ?

Bài giải:

Mỗi cách xếp chỗ ngồi cho \(10\) người khách vào một dãy \(10\) ghế là một cách sắp thứ tự cho \(10\) người khách (theo thứ tự của \(10\) ghế). Do đó mỗi cách xếp chỗ ngồi là một hoán vị của \(10\) người khách.

Suy ra số các cách để xếp chỗ ngồi cho \(10\) người khách vào một dãy \(10\) ghế là:

\(P_{10} = 10! = 3628800\) (cách)


Bài 3 trang 54 sgk đại số và giải tích 11

Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách cắm ba bông hoa vào ba lọ đã cho (mỗi lọ cắm một bông) ?

Bài giải:

Mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một cách để từ bảy bông hoa, chọn ra ba bông và sắp thứ tự cho chúng (theo thứ tự của ba lọ). Do đó mỗi cách cắm ba bông hoa vào ba lọ là một chỉnh hợp chập \(3\) của \(7\) bông hoa. Suy ra số cách cắm hoa là:

\(A_7^3 = 210\) (cách).


Bài 4 trang 55 sgk đại số và giải tích 11.

Có bao cách mắc nối tiếp \(4\) bóng đèn được chọn từ \(6\) bóng đèn khác nhau ?

Bài giải:

Mỗi cách mắc nối tiếp \(4\) bóng đèn được chọn từ \(6\) bóng đèn khác nhau đã cho là một chỉnh hợp chập \(4\) của \(6\) bóng đèn đã cho. Do đó số các cách mắc là:

Ta có thể coi mỗi một số có 6 chữ số được thành lập từ các chữ số đã cho là một sự sắp xếp thứ tự 6 số đó.

Câu a:

Từ đó ta có mỗi một số thoả mãn yêu cầu bài toán chính là một hoán vị của 6 phần tử đó. Số các số có 6 chữ số thành lập các chữ số trên:

Theo nội dung bài giải bài tập trang 54, 55 SGK Đại Số và Giải Tích 11 - Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp các bạn học sinh lớp 11 sẽ được ôn luyện và củng cố kiến thức một cách dễ dàng nhất, thông qua những kiến thức trọng tâm của bài học cùng với hướng dẫn và giải bài chi tiết hi vọng sẽ giúp các bạn học tập và tiến hành giải toán lớp 11 nhanh chóng, chính xác nhất.

Bài viết liên quan

  • Giải bài tập trang 54, 55 SGK Toán 8 Tập 1
  • Giải toán lớp 6 tập 2 trang 54, 55, 56 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
  • Giải bài tập trang 54, 55 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
  • Giải toán lớp 6 trang 55 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức
  • Giải bài tập trang 92 SGK Đại Số và Giải Tích 11

\=> Tham khảo Giải toán lớp 11 tại đây: Giải Toán lớp 11

Giai bài tập 1 sgk toán số 11 trang 54 năm 2024

Giai bài tập 1 sgk toán số 11 trang 54 năm 2024

Giai bài tập 1 sgk toán số 11 trang 54 năm 2024

Giai bài tập 1 sgk toán số 11 trang 54 năm 2024

Giải câu 1 đến 7 trang 54 SGK môn Toán lớp 11

- Giải câu 1 trang 54 SGK Toán lớp 11 đại số và giải tích

- Giải câu 2 trang 54 SGK Toán lớp 11 đại số và giải tích

- Giải câu 3 trang 54 SGK Toán lớp 11 đại số và giải tích

- Giải câu 4 trang 54 SGK Toán lớp 11 đại số và giải tích

- Giải câu 5 trang 54 SGK Toán lớp 11 đại số và giải tích

- Giải câu 6 trang 54 SGK Toán lớp 11 đại số và giải tích

- Giải câu 7 trang 54 SGK Toán lớp 11 đại số và giải tích

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-11-trang-54-sgk-hoan-vi-chinh-hop-to-hop-33265n.aspx Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 54, 55 SGK Đại Số và Giải Tích 11 trong mục giải bài tập toán lớp 11. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 53, 54 SGK Hình học 11 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 57, 58 SGK Đại Số và Giải Tích 11 để học tốt môn Toán lớp 11 hơn.

Từ khoá liên quan:

Giải Toán 11 trang 54 SGK - Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

, bài 2 trang 54 sgk toán 11, bài 3 trang 54 sgk toán 11,