Giải bài tập khoa học lớp 4 bài 69-70 năm 2024

 • Toán học
  • SBT Toán lớp 12
  • SGK Toán 9 - Kết nối tri thức
  • SBT Toán 12 Nâng cao
  • SGK Toán 11 - Kết nối tri...
  • SGK Toán 11 - Chân trời sáng...
  • SGK Toán 11 - Cánh Diều
  • SBT Toán 11 Nâng cao
  • SBT Toán lớp 11
  • SBT Toán 10 - Kết nối tri...
  • SBT Toán 10 - Chân trời sáng...
  • SBT Toán 10 - Cánh Diều
  • SBT Toán lớp 10
  • SBT Toán 10 Nâng cao
  • SBT Toán lớp 9
  • SGK Toán lớp 9
  • SGK Toán 8 - Kết nối tri thức
  • SGK Toán 8 - Chân Trời Sáng...
  • SGK Toán 8 - Cánh Diều
  • SBT Toán lớp 8
  • SGK Toán lớp 8
  • SBT Toán lớp 7
  • SGK Toán 7 - Kết nối tri...
  • SGK Toán 7 - Chân trời sáng...
  • SGK Toán 7 - Cánh Diều
  • SBT Toán lớp 6
  • SBT Toán lớp 6 - KNTT
  • SGK Toán 6 - Kết nối tri...
  • SGK Toán 6 - Chân Trời Sáng...
  • SGK Toán 6 - Cánh Diều
  • SBT Toán lớp 6 - CTST
  • SGK Toán lớp 5
  • Vở bài tập Toán lớp 5
  • SGK Toán lớp 4
  • SGK Toán 4 - Kết nối tri thức
  • SGK Toán 4 - Chân Trời Sáng...
  • SGK Toán 4 - Cánh Diều
  • VBT Toán lớp 4 - Kết nối
  • VBT Toán lớp 4 - Chân trời...
  • Vở bài tập Toán lớp 4
  • Vở bài tập Toán lớp 3 KNTT
  • Vở bài tập Toán lớp 3 CTST
  • SGK Toán lớp 3 - Cánh Diều
  • Vở bài tập Toán lớp 3
  • Vở bài tập Toán lớp 2 KNTT
  • Vở bài tập Toán lớp 2 CTST
  • Vở bài tập Toán lớp 2
 • Ngữ văn
  • SBT Ngữ văn lớp 12
  • Soạn văn 12
  • Soạn Văn 11 - Kết nối tri...
  • Soạn Văn 11 - Chân Trời Sáng...
  • Soạn Văn 11 - Cánh Diều
  • SBT Ngữ văn lớp 11
  • Soạn văn 11
  • Soạn Văn 10 Kết nối tri thức
  • Soạn Văn 10 Chân Trời Sáng...
  • Soạn Văn 10 Cánh Diều
  • SBT Ngữ văn lớp 10
  • Soạn văn 10
  • SBT Ngữ văn lớp 9
  • Soạn Văn 9 - Ngắn gọn
  • Soạn Văn 8 - Kết Nối Tri Thức
  • Soạn Văn 8 - Chân trời sáng...
  • Soạn Văn 8 - Cánh Diều
  • SBT Văn 8 - Kết nối tri thức
  • Soạn Văn 8 - Ngắn nhất
  • SBT Ngữ văn lớp 8
  • SBT Ngữ văn lớp 7
  • Soạn Văn 7 Kết nối tri thức...
  • Soạn Văn 7 Chân trời sáng...
  • Soạn Văn 7 Cánh Diều - Ngắn...
  • SBT Ngữ Văn lớp 6 - KNTT
  • SBT Ngữ Văn lớp 6 - CTST
  • SBT Ngữ Văn lớp 6 - Cánh Diều
  • SBT Ngữ văn lớp 6
  • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5
  • Tiếng Việt 4 - Kết nối tri...
  • Tiếng Việt 4 - Chân Trời...
  • Tiếng Việt 4 - Cánh Diều
  • VBT Tiếng Việt lớp 4 - Kết...
  • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4
  • VBT Tiếng Việt lớp 3 - KNTT
  • VBT Tiếng Việt lớp 3 - CTST
  • VBT Tiếng Việt lớp 3 - Cánh...
  • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3
  • VBT Tiếng Việt lớp 2 - KNTT
  • VBT Tiếng Việt lớp 2 - CTST
  • VBT Tiếng Việt 2 - Cánh diều
  • Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2
 • Tiếng Anh
  • SBT Tiếng Anh lớp 12 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 12
  • SBT Tiếng Anh lớp 11 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 11
  • SBT Tiếng Anh lớp 10 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 10
  • SGK Tiếng Anh 10 - Global...
  • SBT Tiếng Anh lớp 9 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 9
  • SBT Tiếng Anh lớp 8 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 8
  • SGK Tiếng Anh 7 Global...
  • SGK Tiếng Anh 7 Friends Plus
  • SGK Tiếng Anh 7 iLearn Smart...
  • SBT Tiếng Anh lớp 7 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 7
  • SBT Tiếng Anh lớp 6 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 6
  • SBT Tiếng Anh lớp 5 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 4 mới
  • SBT Tiếng Anh lớp 3 - Global...
  • SBT Tiếng Anh lớp 3 - Family...
  • SBT Tiếng Anh lớp 3 - iLearn...
  • SBT Tiếng Anh lớp 3 mới
 • Vật lý
  • SBT Vật lý lớp 12
  • SBT Vật lí 12 Nâng cao
  • SBT Vật lý lớp 11
  • SBT Vật lí 11 Nâng cao
  • SBT Vật lý lớp 10
  • SBT Vật lí 10 Nâng cao
  • SBT Vật lý lớp 9
  • SBT Vật lý lớp 8
  • SBT Vật lý lớp 7
  • SBT Vật lý lớp 6
 • Hóa học
  • SBT Hóa lớp 12
  • SBT Hóa học 12 Nâng cao
  • SBT Hóa lớp 11
  • SBT Hóa học 11 Nâng cao
  • SBT Hóa lớp 10
  • SBT Hóa học 10 Nâng cao
  • SBT Hóa lớp 9
  • SBT Hóa lớp 8
 • Sinh học
  • SBT Sinh lớp 12
  • SBT Sinh lớp 11
  • SBT Sinh lớp 10
  • SBT Sinh lớp 9
  • SBT Sinh lớp 8
  • SBT Sinh lớp 7
  • SBT Sinh lớp 6
 • Lịch sử
  • SBT Lịch sử lớp 12
  • SBT Lịch sử lớp 11
  • SBT Lịch sử lớp 10
  • SBT Lịch sử lớp 9
  • SBT Lịch sử lớp 8
  • SBT Lịch sử lớp 7
  • SBT Lịch sử lớp 6
  • Vở bài tập Lịch sử 5
  • Vở bài tập Lịch sử 4
 • Địa lí
  • SBT Địa lí lớp 12
  • SBT Địa lí lớp 11
  • SBT Địa lí lớp 10
  • SBT Địa lí lớp 9
  • SBT Địa lí lớp 8
  • SBT Địa lí lớp 7
  • SBT Địa lí lớp 6
  • Vở bài tập Địa lí 5
  • Vở bài tập Địa lí 4
 • Giáo dục công dân
  • SBT GDCD lớp 9
  • SBT GDCD lớp 8
  • SBT GDCD lớp 7
  • SBT GDCD lớp 6
 • Khoa học
  • Vở bài tập Khoa học 5
  • Vở bài tập Khoa học 4
 • Xem thêm
  • Đạo đức
  • Khoa học tự nhiên

Quảng cáo

 • Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4

  Giải bài tập khoa học lớp 4 bài 69-70 năm 2024
  Giải bài tập Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4
 • Câu 2 trang 90 Vở bài tập Khoa học 4

  Giải bài tập khoa học lớp 4 bài 69-70 năm 2024
  Giải bài tập Câu 2 trang 90 Vở bài tập Khoa học 4
 • Câu 3 trang 91 Vở bài tập Khoa học 4

  Giải bài tập khoa học lớp 4 bài 69-70 năm 2024
  Giải bài tập Câu 3 trang 91 Vở bài tập Khoa học 4
 • 1

Các tác phẩm khác

 • Bài 69 - 70. Ôn tập và kiểm tra cuối năm - VBT Khoa học 4
 • Bài 67 - 68. Ôn tập : Thực vật và động vật
 • Bài 66. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
 • Bài 65. Quan hệ thức ăn trong tự nhiên
 • Bài 64 . Trao đổi chất ở động vật
 • Bài 63. Động vật ăn gì để sống ?
 • Bài 62. Động vật cần gì để sống?
 • Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật
 • Bài 60. Nhu cầu không khí của thực vật
 • Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật

 • Giải bài 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 trang 81 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 trang 78 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 trang 73 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39 trang 65 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 trang 64 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27 trang 62 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 trang 59 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 trang 52 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 trang 51 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1
 • Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 48 SGK Toán 9 Kết nối tri thức tập 1