Giải bài tập tin học 8 bài 4 trang 32 năm 2024

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

 1. A:= 4;
 1. X = 3242;
 1. X:= '3242';
 1. A:= 'Ha Noi';

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 2 trang 30 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

 1. A:= 4; Hợp lệ
 1. X = 3242; Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu)
 1. X:= '3242'; Hợp lệ
 1. A:= 'Ha Noi'; Không hợp lệ (vì Hà Nội là xâu mà A là biến kiểu số thực)

2. Giải bài 2 trang 32 SGK Tin học 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng. Cho một vài ví dụ về khai báo biến và hằng.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân, các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày bài 4 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra so sánh.

Hướng dẫn giải

Sự khác nhau giữa biến và hằng:

- Biến:

+ Giá trị của biến có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

+ Biến được khai báo bằng từ khóa Var

+ Ví dụ: Var a,b : integer;

- Hằng:

+ Giá trị của hằng được giữ nguyên trong suốt quá trình thực hiện chương trình

+ Hằng được khai báo bằng từ khóa Const

+ Ví dụ: Const pi = 3.14;

3. Giải bài 3 trang 32 SGK Tin học 8

Giả sử ta đã khai báo một hằng Pi với giá trị 3.14. Có thể gán lại giá trị 3.1416 cho Pi trong phần thân chương trình được không? Tại sao?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 4 trang 32 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Không thể gán được, vì một tên hằng không thể nhận một lúc hai giá trị. Chương trình sẽ báo lỗi.

4. Giải bài 4 trang 32 SGK Tin học 8

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

 1. Var Tb:Real;
 1. Var 4Hs:Integer;
 1. Const x:Real;
 1. Var R=30;

Phương pháp giải

Dựa các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở mục 2 trang 30 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

 1. Var Tb:Real; Đúng
 1. Var 4Hs:Integer; Sai, vì tên biến không hợp lệ( tên biến bắt đầu bằng số)
 1. Const x:Real; Sai, vì từ khoá khai báo biến không hợp lệ( thay bằng Var)
 1. Var R=30; Sai, vì R = 30 là khai báo hằng

5. Giải bài 5 trang 32 SGK Tin học 8

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng:

Var a, b := Integer;

Const c := 3;

Begin

a: = 200

b : = a / c ;

Write (b);

Readln;

End.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày ở mục 3 trang 31 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Sửa lại chương trình trên cho đúng:

Var a, b : Integer;

Const c =3;

Begin

a: = 200;

b : = a / c ;

Write (b);

Readln;

End.

6. Giải bài 6 trang 32 SGK Tin học 8

Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình để giải bài toán dưới đây:

 1. Tìm diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập từ bàn phím).
 1. Tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức được học kết hợp với nội dung được trình bày ở bài 4 SGK Tin học 8 để phân tích và đưa ra câu trả lời thích hợp.

Giải bài tập Tin học 8 Bài 4: Thực hành tạo biểu đồ giúp các em học sinh lớp 8 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi SGK Tin học 8 Cánh diều trang 32, 33, 34.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, giúp các em tìm hiểu bài thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 4 Chủ đề E1: Xử lí và trực quan hóa dữ liệu bằng bảng tính điện tử - Chủ đề E: Ứng dụng Tin học cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Tin học lớp 8 Bài 4: Thực hành tạo biểu đồ

Hãy sưu tầm và tạo một bảng dữ liệu chứa thông tin về xếp loại học lực các lớp khối 9 của trường em 5 năm qua. Sau đó, tạo biểu đồ cột, biểu đồ đường và biểu đồ hình tròn để so sánh:

 1. Tổng số học sinh xếp loại học lực tốt của từng lớp trong khối 9 năm vừa qua.
 1. Số học sinh lớp 9 xếp loại học lực tốt của trường 5 năm qua.
 1. Tỉ lệ số học sinh khối 9 xếp loại học lực tốt, khá, đạt và chưa đạt (so với tổng số học sinh khối 9 của năm học trước.

Chú ý: Chọn dạng biểu đồ phù hợp cho mỗi câu trên

Trả lời:

- Bảng dữ liệu:

Giải bài tập tin học 8 bài 4 trang 32 năm 2024

 1. Tổng số học sinh xếp loại học lực tốt của từng lớp trong khối 9 năm vừa qua: biểu đồ cột

Bôi đen vùng B14:C16

Giải bài tập tin học 8 bài 4 trang 32 năm 2024

- Tiến hành chọn biểu đồ cột, thu được kết quả như sau:

Giải bài tập tin học 8 bài 4 trang 32 năm 2024

 1. Số học sinh lớp 9 xếp loại học lực tốt của trường 5 năm qua: biểu đồ đường

- Sử dụng hàm sum tính số học sinh lớp 9 xếp loại học lực tốt của trường 5 năm qua

Giải bài tập tin học 8 bài 4 trang 32 năm 2024

- Bôi đen bảng trên rồi tiến hành vẽ biểu đồ đường

Giải bài tập tin học 8 bài 4 trang 32 năm 2024

 1. Tỉ lệ số học sinh khối 9 xếp loại học lực tốt, khá, đạt và chưa đạt (so với tổng số học sinh khối 9 của năm học trước: biểu đồ hình tròn

- Tính tỉ lệ lệ số học sinh khối 9 xếp loại học lực tốt, khá, đạt và chưa đạt cho ra kết quả như bảng sau: