Giáo An Tiếng Anh 5 theo cv 2345

Giáo án lớp 3 soạn theo Công văn 2345 năm học 2021 – 2022 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp đầy đủ. Bộ giáo án này gồm tất cả các tiết cần thay đổi, bổ sung theo công văn 2345 của Bộ GDDT ban hành. Gồm tất cả các môn Toán

Bộ giáo án được đăng tải dưới dạng miễn phí dưới dạng file word. Vì vậy quý thầy cô hoàn toàn có thể tham khảo và sửa đổi cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

Năm học mới đang đến gần, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh vẫn rất căng thẳng. Để chia sẻ một phần khó khăn của quý thầy cô. Chúng tôi đã luôn tích cực sưu tầm những tài liệu, những bộ giáo án hay để đăng tải miễn phí cho các thầy cô tham khảo.

Hi vọng rằng, tài liệu này sẽ giúp thầy cô có thêm ý tưởng để thiết kế bài giảng hay hơn để phục vụ cho công tác giảng dạy của mình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo!

DOWNLOAD HERE

Trang này đang sử dụng dịch vụ rút gọn link. Nên mất thêm vài giây để bạn tải được tài liệu. Bạn thông cảm cho mình nhé

"Cho đi là còn mãi" - Chỉ mong bạn thấy những chia sẻ này hay và hữu ích thì đừng quên share nó đến với nhiều người khác.

Giáo án TIẾNG ANH lớp 5 theo công văn 2345 violet MỚI NHẤT HIỆN NAY Tuyển tập giáo án tiếng anh lớp 5 theo công văn 2345, giáo an tiếng anh lớp 5 theo công văn 2345 violet

Week: 1

Period: 1

UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?

Lesson 1 (1-2-3)

I. Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

1. Knowledge:

- Ask and answer questions about the other speaker’s address. - Sentence Patterns: What’s your address? – It’s _______. - Vocabulary: numbers, address, lane, road, floor, flat, tower

2. Skills: - Listening and speaking.

3. Attitude/ Quality:

- Be confident in communicating with friends/ teachers. - Love people and their hometown.

4. Forming competence:

- Co-operation (ready to help friends in pair work/ groupwork). - Self-study ( can perform individual tasks and solve problems by themselves. - Use language to ask and answer questions about someone’s address.

II. Teaching aids:

- CDs players, stereo, book.

III. Methods:

- Communicative approach, group Ss and T's activities, play as a character, teaching methods with game, teaching methods by visual, teaching methods by practising, discussion group, technical present....

IV. Procedures

A. Warm up

B. New lesson (30’)

C. Production

(3’)

D. Homework


(2’)​

- Greet the class by saying Hello/Hi. ?
- Ask pupils to respond with Hello/Hi. I’m fine. Thank you. And you? - Lead into new lesson

1. Look, listen and repeat. (10’)

- Ask pupils to look at the picture to point at each character and elicit their answers to the questions:

Who’s this? What’s his/her name? Is he/she a newcomer? Where’s he/she from?

- Play the recording for pupils to listen to the tape - Play the recording again and ask them to repeat a few times.

- Explain new words: address, tower.

- Say aloud the words, then ask pupils to repeat the words a few times - Have pupils write down the new words into their notebook - Ask pupils to practice in pairs to practice the dialogue. - Check some pairs. Ask other pupils to give comments. - Give comments.

2. Point and say. (20 minutes)

- Tell pupils that they are going to practice asking and answering questions about one’s address using:

* Structure: What’s your address? à It’s……


- Introduce new words: lane, village, flat, street - Say aloud for pupils to repeat it. - Ask pupils to write down the new words and the structure in their notebook. - Call on an open pair to the front of the class to give a model practice. - Get pupils to work in pairs. - Call some pairs to practice in front of the class - Give feedback and correct mistakes of pronunciation.

3. Let’s talk

- Tell the class that they are going to practice further by asking and answering questions about addresses.

- Get pupils time to work in groups of four to ask each other’s addresses, using the structure.

- Invite a few pupils to repeat their interviews to the class. - Give feedback - Summary the lesson - Tell pupils to read the part 1 again.

- Do exercises in work book, learn by heart the new words and the structure.

- Greet and respond each other - Guess - Listen carefully - Listen and repeat - Repeat the words. - Write down - Work in pairs. - Listen and comment - Listen to the T's instruction. - Repeat. - Write down. - Listen - Work in pairs - Listen and comment - Listen to the T's instruction. - Practice in groups - Listen and comment - Listen and remember

- Take note.

Giáo án Tiếng anh lớp 5 BGD cv 2345 năm học 2021 2022. Trong bài viết này xin giới thiệu Giáo án Tiếng anh lớp 5 BGD cv 2345 năm học 2021 2022. Giáo án Tiếng anh lớp 5 BGD cv 2345 năm học 2021 2022 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Tiếng anh lớp 5 BGD cv 2345. Hãy tải ngay Giáo án Tiếng anh lớp 5 BGD cv 2345 năm học 2021 2022. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!