got a little captain in you là gì - Nghĩa của từ got a little captain in you

got a little captain in you có nghĩa là

Hầu hết được gọi là vị trí một anh chàng lấy trong khi đặt dương vật của anh ta vào giữa một bộ ngực của một cô gái khi cô ấy nằm xuống.Thông thường nhất một trò đùa bên trong giữa các cặp vợ chồng.

Thí dụ

Có một đội trưởng nhỏ trong bạn