Huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu xã thị trấn?

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản về việc công bố Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, 06 huyện gồm: Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Chợ Đồn có thay đổi đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ngân Sơn như sau: Thành lập xã Hiệp Lực trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, người của xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm.

 Sau khi sắp xếp, huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Na Rì như sau: Thành lập xã Văn Lang trên cơ sở nhập toàn bộ xã Ân Tình và xã Lạng San; Thành lập xã Trần Phú trên cơ sở nhập toàn bộ xã Hảo Nghĩa và xã Hữu Thác; Thành lập xã Sơn Thành trên cơ sở nhập toàn bộ xã Lam Sơn và xã Lương Thành; Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, và dân số của xã Lương Hạ vào thị trấn Yến Lạc; Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Văn Học và toàn bộ diện tích, dân số còn lại của xã Lương Hạ vào xã Cường Lợi, lấy tên xã mới sau điều chỉnh là Cường Lợi; Thành lập xã Văn Vũ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, người của xã Văn Học và xã Vũ Loan.

Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bạch Thông như sau: Thành lập xã Quân Hà trên cơ sở nhập toàn bộ xã Quân Bình và xã Hà Vị; nhập toàn bộ xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông, giữ nguyên tên thị trấn Phủ Thông; thành lập xã Tân Tú trên cơ sở nhập toàn bộ xã Tân Tiến và xã Tú Trĩ.

 Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 13 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chợ Đồn như sau:

Thành lập xã Đồng Thắng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Đông Viên và xã Rã Bản; nhập một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Phong Huân và xã Bằng Lãng, lấy tên xã mới sau sắp xếp là Bằng Lãng; thành lập xã Yên Phong trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số còn lại của xã Phong Huân với toàn bộ xã Yên Nhuận.

Sau sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chợ Mới như sau: Thành lập thị trấn Đồng Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh; thành lập xã Thanh Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ xã Thanh Bình và xã Nông Thịnh.

Sau sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 13 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ba Bể như sau: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, người của xã Cao Trĩ vào xã Thượng Giáo. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 01 thị trấn.

Nghị quyết này có hiêu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện và 01 thành phố; 108 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn./.

Tỉnh Bắc Kạn là một Tỉnh thuộc Đông Bắc Bộ của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Bắc Kạn. Tỉnh Bắc Kạn có dân số khoảng 313.905 và biển số xe là 97. Tỉnh Bắc Kạn có 9 huyện, thị xã.

Xem các địa điểm du lịch tại Tỉnh Bắc Kạn

Huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu xã thị trấn?
Bản đồ hành chính Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 4.86 km2 thì Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu huyện, thị xã, xã phường thị trấn nhỉ? Có lẽ bạn chưa biết Tỉnh Bắc Kạn có tới 9 cấp quận huyện thị xã, trong đó Tỉnh Bắc Kạn có 123 cấp xã phường thị trấn đấy. Cụ thể như sau nhé:

1. Thành Phố Bắc Kạn có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại Thành Phố Bắc Kạn

Thành Phố Bắc Kạn có 8 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 2 xã và 6 phường: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sông Cầu, Phường Đức Xuân, Phường Phùng Chí Kiên, Phường Huyền Tụng, Xã Dương Quang, Xã Nông Thượng, Phường Xuất Hóa.

2. Huyện Pác Nặm có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm có 10 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 10 xã: Xã Bằng Thành, Xã Nhạn Môn, Xã Bộc Bố, Xã Công Bằng, Xã Giáo Hiệu, Xã Xuân La, Xã An Thắng, Xã Cổ Linh, Xã Nghiên Loan, Xã Cao Tân.

3. Huyện Ba Bể có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Ba Bể

Huyện Ba Bể có 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 15 xã: Thị trấn Chợ Rã, Xã Bành Trạch, Xã Phúc Lộc, Xã Hà Hiệu, Xã Cao Thượng, Xã Cao Trĩ, Xã Khang Ninh, Xã Nam Mẫu, Xã Thượng Giáo, Xã Địa Linh, Xã Yến Dương, Xã Chu Hương, Xã Quảng Khê, Xã Mỹ Phương, Xã Hoàng Trĩ, Xã Đồng Phúc.

4. Huyện Ngân Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Ngân Sơn

Huyện Ngân Sơn có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 10 xã: Thị trấn Nà Phặc, Xã Thượng Ân, Xã Bằng Vân, Xã Cốc Đán, Xã Trung Hoà, Xã Đức Vân, Xã Vân Tùng, Xã Thượng Quan, Xã Lãng Ngâm, Xã Thuần Mang, Xã Hương Nê.

5. Huyện Bạch Thông có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Bạch Thông

Huyện Bạch Thông có 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 16 xã: Thị trấn Phủ Thông, Xã Phương Linh, Xã Vi Hương, Xã Sĩ Bình, Xã Vũ Muộn, Xã Đôn Phong, Xã Tú Trĩ, Xã Lục Bình, Xã Tân Tiến, Xã Quân Bình, Xã Nguyên Phúc, Xã Cao Sơn, Xã Hà Vị, Xã Cẩm Giàng, Xã Mỹ Thanh, Xã Dương Phong, Xã Quang Thuận.

6. Huyện Chợ Đồn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Chợ Đồn

Huyện Chợ Đồn có 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 21 xã: Thị trấn Bằng Lũng, Xã Xuân Lạc, Xã Nam Cường, Xã Đồng Lạc, Xã Tân Lập, Xã Bản Thi, Xã Quảng Bạch, Xã Bằng Phúc, Xã Yên Thịnh, Xã Yên Thượng, Xã Phương Viên, Xã Ngọc Phái, Xã Rã Bản, Xã Đông Viên, Xã Lương Bằng, Xã Bằng Lãng, Xã Đại Sảo, Xã Nghĩa Tá, Xã Phong Huân, Xã Yên Mỹ, Xã Bình Trung, Xã Yên Nhuận.

7. Huyện Chợ Mới có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới có 16 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 15 xã: Thị trấn Chợ Mới, Xã Tân Sơn, Xã Thanh Vận, Xã Mai Lạp, Xã Hoà Mục, Xã Thanh Mai, Xã Cao Kỳ, Xã Nông Hạ, Xã Yên Cư, Xã Nông Thịnh, Xã Yên Hân, Xã Thanh Bình, Xã Như Cố, Xã Bình Văn, Xã Yên Đĩnh, Xã Quảng Chu.

8. Huyện Na Rì có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại Huyện Na Rì

Huyện Na Rì có 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 21 xã: Thị trấn Yến Lạc, Xã Vũ Loan, Xã Lạng San, Xã Lương Thượng, Xã Kim Hỷ, Xã Văn Học, Xã Cường Lợi, Xã Lương Hạ, Xã Kim Lư, Xã Lương Thành, Xã Ân Tình, Xã Lam Sơn, Xã Văn Minh, Xã Côn Minh, Xã Cư Lễ, Xã Hữu Thác, Xã Hảo Nghĩa, Xã Quang Phong, Xã Dương Sơn, Xã Xuân Dương, Xã Đổng Xá, Xã Liêm Thuỷ.