i dunno lol là gì - Nghĩa của từ i dunno lol

i dunno lol có nghĩa là

¯ \ (° _o)/¯

Cũng viết như: i dunno lol, idunnolulz, dunnolulz

Thí dụ

"Làm gì cảm giác như thế nào khi ôm một người phụ nữ trong vòng tay của bạn?"
"Tôi không biết, lol."
"Huh?"
"¯ \ (° _O)/¯"

i dunno lol có nghĩa là

Những gì bạn phải nói khi ai đó hỏi một câu hỏi, câu trả lời mà bạn dunno lol.

¯ \ (° _o)/¯

Thí dụ

"Làm gì cảm giác như thế nào khi ôm một người phụ nữ trong vòng tay của bạn?"
"Tôi không biết, lol."
"Huh?"
"¯ \ (° _O)/¯"