i hate that i love you là gì - Nghĩa của từ i hate that i love you

i hate that i love you có nghĩa là

Khi bạn thích hoặc yêu một người rất nhiều - nhưng bạn không phải là kiểu để làm điều đó bởi vì bạn biết bạn sẽ nhận được trái tim tan vỡ và bạn ghét thích mọi người hoặc yêu - rằng bạn ghét họ.Nó làm cho bạn rất điên rằng một người như họ có thể làm điều đó với bạn.Ngài hoàn hảo, ngần ngại, tất cả mọi thứ.Nhưng tại sao bạn đã phải thích anh ấy.Vì vậy, bạn ghét anh ta và bạn nói rằng bạn sẽ không bao giờ hẹn hò với họ bởi vì bạn biết rằng nó sẽ không bao giờ diễn ra, nhưng ở phía sau đầu của bạn đằng sau tất cả những gì "ghét", bạn sẽ luôn ở đó cho anh ta và yêu anh ta, và bạn muốnđược ở bên anh ấy.Nhưng bạn ghét anh ta.

Ví dụ

tôi rất ghét cái sự thật rằng tôi yêu bạn