if i were a boy là gì - Nghĩa của từ if i were a boy

if i were a boy có nghĩa là

Một bài hát của Beyonce trong album thứ 3 "I Am ... Sasha Fierce".Đây là bài hát phân biệt giới tính nhất của Argubaly.

Thí dụ

Trong bài hát của Beyonce "Nếu tôi là một cậu bé", cô nói rằng chỉ những người làm tổn thương những người yêu thương họ, lừa dối, gắn bó với bạn bè của họ khi vặn vít, và không bao giờ được điều hiển nhiên.