Im so tired nghĩa là gì

Tired đi với giới từ gì? Tired nghĩa là gì? chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng Tired trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng Ngolongnd.net tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Im so tired nghĩa là gì
Tired đi với giới từ gì?

Nội dung chính:

 • 1. Tired nghĩa là gì?
  • Giải nghĩa
 • 2. Tired đi với giới từ gì?
  • be tired ofsth/sb
  • be tired from
 • 3.Tiredđi với các từ gì?
  • Tired đi với các trạng từ sau
  • Tired đi với các động từ sau
 • 4. Một số từ liên quan vớiTired

1. Tired nghĩa là gì?

Theo từ điển Cambridge, Tired có nghĩa là:

Giải nghĩa

Trong Tiếng Anh, Tired đóng vai trò là tính từ

Cách đọc: UK /taɪəd/ US /taɪrd/

 • Mệt; muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi

I am dead tired
Tôi mệt đến chết được

 • Quá quen thuộc, nhàm, chán

to be tired of doing the same things
chán làm những việc giống nhau
to grow tired of
phát chán về, phát chán vì

2. Tired đi với giới từ gì?

Tired được sử dụng rất phổ biến trong khi nói và viết. Vậy sau Tired là giới từ gì?

be tired ofsth/sb

to be boredwith anactivityorperson:
Im so tired of doing the samejob,dayafterday.
Dont yougettired ofarguingall thetime?
Imsickandtired of youtellingme what to do all thetime.

be tired from

Im still a bit tired from the journey.

3.Tiredđi với các từ gì?

Tired đi với các trạng từ sau

awfully, bone (informal), dead, desperately, extremely, really, terribly, very

Polly suddenly felt bone tired.

| a bit, a little, pretty, quite, rather | just

Of course Im not ill. Im just tired.

| enough

He felt tired enough to go to sleep standing up.

| mentally, physically | visibly | out

Tired đi với các động từ sau

be | become, get, grow (formal) She had grown heartily tired of his company.

4. Một số từ liên quan vớiTired

Từ đồng nghĩa:

 • exhausted: Im too exhausted to take the dog for a walk.
 • worn out: I was completely worn out.
 • burned out: He was completely burned out after a full week of performances.
 • drained: Id worked a twelve-hour day and was absolutely drained.
 • wiped out: Ive been up since 4 a.m. and am just wiped out.
Im so tired nghĩa là gì
Im so tired nghĩa là gì
Hướng dẫn đăng ký thủ tục hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp online bằng App VssID
Tất cả các cấu trúc câu trong tiếng Anh PDF
Tags: Tired đi với giới từ gì?Tired nghĩa là gì?