infinity path là gì - Nghĩa của từ infinity path

infinity path có nghĩa là

Con đường bên phía trước nhà Chaz's.Quá khứ đáng sợ uốn cong sông.Đó là một con đường dài với ánh sáng bên cạnh nó, và vào ban đêm, nó sương mù và trông giống như nó kéo dài đến vô cùng.Không thực sự tồn tại trong ngày.

Thí dụ

Một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới, mặc dù một chút lạnh.