Khí khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng 3 lần thì độ lớn lực tĩnh điện sẽ

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A.

Tăng 4 lần.

B.

Tăng 2 lần.

C.

Giảm 4 lần.

D.

Giảm 4 lần.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Phân tích: Vì lực Cu – lông tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điện. Nên khi giảm khoảng cách hai lần, tức bình phương giảm 4 lần, dođó, lực sẽ tăng lên 4 lần.

Chọnđápán A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Điện tích - Định luật Culông - Điện tích - Điện trường - Vật Lý 11 - Đề số 1

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

 • Chọn phương án sai. Lực tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai chất điểm

 • Cho hai điện tích dương q1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 (μC) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là

 • Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu, đặt tại 2 đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độđiện trường tại đỉnh còn lại của tam giác do hai điện tích kia gây ra:

 • Hai quả cầu nhỏ tích điện giống nhau đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng cộng của chúng là 6.10-5 C. Tìm điện tích mỗi quả cầu ?

 • Đặt hai điện tích q1 và q2 lại gần nhau trong không khí thì chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • Đặt hai điện tích +q và

  Khí khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng 3 lần thì độ lớn lực tĩnh điện sẽ
  cách nhau một khoảng cách d trong chân không thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng cóđộ lớn và F. Giữa nguyên khoảng cách, tiến hành đặt hai tấm điện môi có hệ sốđiện môi lần lượt là m, n có cùng chiều dày là 0,5d vào khoảng giữa hai điện tích. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng là:
  Khí khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không tăng 3 lần thì độ lớn lực tĩnh điện sẽ

 • Biểu thức nào sau đây là biểu thức của định luật Cu – lông khi đặt điện tích trong chân không?

 • Cho một vật tích điện tích q1 = 2.10-5 (C) tiếp xúc một vật tích điện tích q2 = –8 .10-5 (C) .Điện tích của hai vật sau khi cân bằng là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Bên cạnh sự khác nhau về qui mô, cường độ, thời gian, không gian, diễn biến và các bước phát triển của chiến tranh, điểm khác nhau lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) với cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam là

 • Phương pháp nào sau đây không tạo ra được sinh vật biến đổi gen?

 • Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với xã hội Việt Nam là

 • Chọn đáp án đúng để sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian: 1. Đại hội Quốc dân được triệu tập tại Tân Trào. 2. Liên Xô tuyên chiến với Nhật. 3. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1”. 4. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào.

 • Bằng kỹ thuật chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con vật khác cùng loài để tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau. Kĩ thuật này được gọi là

 • Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến đầu thế kỉ XX, nhân dân ta còn phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược đó là

 • Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền:

 • Sắp xếp theo thứ tự thời gian tồn tại của các triều đại phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X-XV.

 • Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzym amilaza dùng trong công nghiệp sản xuất bia là đột biến:

 • Giai cấp nông dân Việt Nam có đặc điểm gì?

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên (3 ) lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:


Câu 36126 Thông hiểu

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên \(3\) lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ:


Đáp án đúng: c


Phương pháp giải

Sử dụng biểu thức tính lực tương tác tĩnh điện:$F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}$

Ôn tập chương 1: Điện tích - Điện trường --- Xem chi tiết

...

Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 3 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. tăng 9 lần.

Đáp án chính xác

B. tăng 3 lần.

C. giảm 9 lần.

D. giảm 3 lần.

Xem lời giải

Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. Tăng 3 lần.

B. Tăng 9 lần.

C. Giảm 9 lần.

Đáp án chính xác

D. Giảm 3 lần.

Xem lời giải