Khoa học tự nhiên lớp 6 trang 123

Đề bài

Gọi tên các loài động vật trong hình 22.5 và nêu vai trò của các động vật trong đó.

Khoa học tự nhiên lớp 6 trang 123

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và dựa vào kiến thức thực tiễn.

Lời giải chi tiết

Một số động vật thân mềm:

a) Sên trần: phá hại mùa màng, rau củ, thực vật.

b) Trai: thực phẩm, trang sức (ngọc trai), lọc nước (trai ăn mùn bã hữu cơ ở tầng đáy nước).

c) Ốc: Thực phẩm.

d) Bạch tuộc: thực phẩm.

e) Hàu: thực phẩm, làm thuốc.

Đề bài

Sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm nguyên sinh vật

A. Trùng roi.                       B. Trùng kiết lị.

C. Thực khuẩn thể.            D. Tảo lục đơn bào.

Lời giải

Thực khuẩn thể là virus không phải nguyên sinh vật.

Chọn C.

Đề bài

Hãy sử dụng các từ gợi ý: sinh vật, đơn bào, đa bào, tự dưỡng, dị dưỡng, nhân thực, nguyên sinh, tế bào, phân bố để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Nguyên sinh vật có cơ thể cầu tạo chỉ gồm một (1) .. Chúng xuất hiện sớm nhất trên hành tinh của chúng ta. Nguyên sinh vật (2) ... ở khắp nơi: trong đất, trong nước, trong

không khí và đặc biệt là trên cơ thể (3) ... khác.

Nguyên sinh vật thuộc Giới (4)... là những sinh vật (5) .... đơn bào. sống (6)...

Tảo thuộc giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực (7) ... hoặc (8)... sống (9)...

Lời giải

(1) tế bào     (2) phân bố       (3) sinh vật  

(4) nguyên sinh      (5) nhân thực       (6) tự dưỡng/dị dưỡng 

(7) đơn bào      (8) đa bào       (9) tự dưỡng

Lời giải bài 2 trang 123 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 27: Nguyên sinh vật

Câu hỏi: Hãy sử dụng các từ gợi ý: sinh vật, đơn bào, đa bào, tự dưỡng, dị dưỡng, nhân thực, nguyên sinh, tế bào, phân bố để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Nguyên sinh vật có cơ thể cầu tạo chỉ gồm một (1) .. Chúng xuất hiện sớm nhất trên hành tinh của chúng ta. Nguyên sinh vật (2) … ở khắp nơi: trong đất, trong nước, trong

không khí và đặc biệt là trên cơ thể (3) … khác.

Nguyên sinh vật thuộc Giới (4)… là những sinh vật (5) …. đơn bào. sống (6)…

Quảng cáo

Tảo thuộc giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực (7) … hoặc (8)… sống (9)…

Trả lời: 

(1) tế bào  (2) phân bố   (3) sinh vật   (4) nguyên sinh   (5) nhân thực

(6) tự dưỡng/dị dưỡng  (7) đơn bào  (8) đa bào   (9) tự dưỡng    Chuyên mục:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy sử dụng các từ gợi ý: sinh vật, đơn bào, đa bào, tự dưỡng, dị dưỡng, nhân thực, nguyên sinh, tế bào, phân bố để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Nguyên sinh vật có cơ thể cầu tạo chỉ gồm một (1) .. Chúng xuất hiện sớm nhất trên hành tinh của chúng ta. Nguyên sinh vật (2) ... ở khắp nơi: trong đất, trong nước, trong

không khí và đặc biệt là trên cơ thể (3) ... khác.

Nguyên sinh vật thuộc Giới (4)... là những sinh vật (5) .... đơn bào. sống (6)...

Tảo thuộc giới Nguyên sinh là những sinh vật nhân thực (7) ... hoặc (8)... sống (9)...

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) tế bào     (2) phân bố       (3) sinh vật  

(4) nguyên sinh      (5) nhân thực       (6) tự dưỡng/dị dưỡng 

(7) đơn bào      (8) đa bào       (9) tự dưỡng

Loigiaihay.com

Sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm nguyên sinh vật.

Quảng cáo

Đề bài

Sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm nguyên sinh vật

A. Trùng roi.                       B. Trùng kiết lị.

C. Thực khuẩn thể.            D. Tảo lục đơn bào.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Thực khuẩn thể là virus không phải nguyên sinh vật.

Chọn C.

Loigiaihay.com

Khoa học tự nhiên lớp 6 trang 123
Chia sẻ

Khoa học tự nhiên lớp 6 trang 123
Bình luận

Bài tiếp theo

Khoa học tự nhiên lớp 6 trang 123

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Khoa học tự nhiên lớp 6 trang 123