Khối hộp chữ nhật lớp 1

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

Hướng dẫn học bài: Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương trang 52 sgk Toán 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

1. Xem các hình sau rồi kể tên đồ vật có dạng: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.(Hình bài 1 trang 52, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, nhận diện các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương:

Khối hộp chữ nhật lớp 1
  • Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật là: Bể cá, hộp quà, tủ lạnh
  • Đồ vật có dạng khối lập phương là: Hộp đựng giấy, xúc xắc

2. a, Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương?(Hình bài 2a trang 52, SGK Toán 1)

b, Xếp hình em thích bằng những khối hộp chữ nhật và khối lập phương.

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, nhận dạng và đếm các hình có dạng khối hộp chữ nhật và khối lập phương:

Khối hộp chữ nhật lớp 1

b, Sử dụng những khối hộp chữ nhật và khối lập phương xếp thành các hình mà em thích.

3. Kể tên các đồ vật trong thực tế:

Khối hộp chữ nhật lớp 1

a, Có dạng khối hộp chữ nhật.

b, Có dạng khối lập phương.

Hướng dẫn:

a, Đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật: Tủ quần áo, viên gạch xây nhà, bao diêm....

Khối hộp chữ nhật lớp 1

b, Đồ vật có dạng khối lạp phương là: đồ chơi, khối rubik, xúc xắc....

Khối hộp chữ nhật lớp 1


Từ khóa tìm kiếm google:     bộ sách cánh diều, toán lớp 1 bộ sách cách diều, bài Khối hộp chữ nhật - Khối hộp lập phương

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 168                          [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập về thời gian                          [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100                          [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100                          [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10                          [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập các số trong phạm vi 10                          [Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 156                           [Cánh diều] Toán 1               [Cánh diều] Tự nhiên xã hội 1               [Cánh diều] Tiếng Việt 1 tập 1               [Cánh diều] Tiếng Việt 1 tập 2               [Cánh Diều] Đạo đức 1               [Cánh Diều] Hoạt động trải nghiệm 1               [Cánh Diều] Âm nhạc 1               [Cánh Diều] Mỹ thuật

Video liên quan

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Khối hộp chữ nhật lớp 1