Kỳ thi GCSE cuối cùng năm 2023 là gì

(Thiết kế và công nghệ. Kỹ thuật thiết kế) H004/01 Nguyên lý kỹ thuật thiết kế - Bài viết 15/05/2023 PM 1h 45m (Thiết kế và Công nghệ. Thời trang và Dệt may) H005/01 Nguyên lý Thời trang và Dệt may - Bài viết 15/05/2023 PM 1h 45m (Thiết kế và Công nghệ. Thiết kế sản phẩm) H006/01 Nguyên tắc thiết kế sản phẩm - Văn bản 15/05/2023 PM 1h 45m (Lịch sử cổ đại) H007/01 Quan hệ giữa các quốc gia Hy Lạp và giữa các quốc gia Hy Lạp và phi Hy Lạp, 492-404 TCN - Văn bản 19/ . Kỹ thuật thiết kế) H404/01 Nguyên lý kỹ thuật thiết kế - Văn bản 06/07/2023 PM 1h 30m (Thiết kế và Công nghệ. Kỹ thuật thiết kế) H404/02 Giải quyết vấn đề trong Kỹ thuật thiết kế - Bài viết 16/06/2023 AM 1h 45m (Thiết kế và Công nghệ. Thời trang và Dệt may) H405/01 Nguyên lý Thời trang và Dệt may - Bài viết 06/07/2023 PM 1h 30m (Thiết kế và Công nghệ. Thời trang và Dệt may) H405/02 Giải bài toán trong Thời trang và Dệt may - Bài viết 16/06/2023 AM 1h 45m (Thiết kế và Công nghệ. Thiết Kế Sản Phẩm) H406/01 Nguyên Lý Thiết Kế Sản Phẩm - Văn bản 06/07/2023 PM 1h 30m (Thiết kế và Công nghệ. Thiết kế sản phẩm) H406/02 Giải quyết vấn đề trong thiết kế sản phẩm - Bài viết 16/06/2023 AM 1h 45p (Lịch sử cổ đại) H407/11 Sparta và thế giới Hy Lạp - Bài viết 23/05/2023 AM 2h 30p (Lịch sử cổ đại) H407 . Antigone - Văn bản 14/06/2023 AM 1h 45m (Kịch và Sân khấu) H459/42 Giải cấu trúc văn bản để trình diễn. Cloud Nine - Văn bản 14/06/2023 AM 1h 45m (Kịch và Sân khấu) H459/43 Giải cấu trúc văn để diễn. Động đất ở London - Văn bản 14/06/2023 AM 1h 45m (Kịch và Sân khấu) H459/44 Giải cấu trúc văn bản để biểu diễn. Stockholm - Văn bản 14/06/2023 AM 1h 45m (Kịch và Sân khấu) H459/45 Giải cấu trúc văn bản để trình diễn. Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet Street 14/06/2023 AM 1h 45m (Kịch và Sân khấu) H459/46 Giải cấu trúc văn bản để biểu diễn. The Crucible - Văn bản 14/06/2023 AM 1h 45m (Kịch và Sân khấu) H459/47 Giải cấu trúc văn bản để biểu diễn. The Visit - Văn bản 14/06/2023 AM 1h 45p (Kịch và Sân khấu) H459/48 Giải cấu trúc văn bản để trình diễn. Woza Albert. - Văn bản 14/06/2023 AM 1h 45p (Kinh tế) H460/01 Kinh tế vi mô - Văn bản 18/05/2023 AM 2h 00m (Kinh tế) H460/02 Kinh tế vĩ mô - Văn bản 22/05/2023 PM 2h 00m (Kinh tế) . Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y102/01 Anglo-Saxon England and the Norman Conquest 1035-1107. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30p (Sử) Y103/01 Anh 1199-1272. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30p (Sử) Y104/01 Anh 1377-1455. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30p (Sử) Y105/01 Anh 1445-1509. Lancastrians, Yorkists và Henry VII. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30p (Sử) Y106/01 Anh 1485-1558. Tudor sớm. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30p (Sử) Y107/01 Anh 1547-1603. Tudor sau này. Văn bản 06/09/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y108/01 The Early Stuarts and the Origins of the Civil War 1603-1660. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y109/01 The Making of Georgian Britain 1678-c. 1760. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30phút (Lịch sử) Y110/01 From Pitt to Peel. Anh 1783-1853. Văn bản 06/09/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y111/01 Những người Tự do, Bảo thủ và Sự trỗi dậy của Lao động 1846-1918. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30p (Sử) Y112/01 Anh Quốc 1900-1951. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30phút (Sử) Y113/01 Anh Quốc 1930-1997. Văn bản 09/06/2023 PM 1h 30p (Sử) Y136/01 Anh 1485-1558. Tudor sớm. Văn bản 17/05/2023 PM 1h 30p (Sử) Y137/01 Anh 1547-1603. Tudor sau này. Văn bản 17/05/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y138/01 The Early Stuarts and the Origins of the Civil War 1603-1660. Văn bản 17/05/2023 PM 1h 30phút (Sử) Y143/01 Anh Quốc 1930-1997. Văn bản 17/05/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y201/01 The Rise of Islam c. 550-750. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y202/01 Charlemagne 768-814. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y203/01 The Crusades and the Crusader States 1095-1192. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử Ký) Y204/01 Thành Cát Tư Hãn và Vụ Nổ Từ Thảo Nguyên c. 1167-1405. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y205/01 Thám hiểm, Gặp gỡ và Đế chế 1445-1570. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y206/01 Tây Ban Nha 1469-1556. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y207/01 Cuộc Cải cách Đức và Sự cai trị của Charles V 1500-1559. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y208/01 Philip II 1556-1598. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y209/01 Vương Quốc Châu Phi c. 1400-c. 1800. bốn trường hợp nghiên cứu. Bài viết 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y210/01 Nga 1645-1741. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y211/01 Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế Mughal ở Ấn Độ 1526-1739. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y212/01 Cách mạng Mỹ 1740-1796. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y213/01 Cách mạng Pháp và ách thống trị của Napoléon 1774-1815. Giấy viết 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y214/01 Pháp 1814-1870. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y215/01 Ý và Thống nhất 1789-1896. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y216/01 Nước Mỹ vào thế kỷ 19. Mở rộng về phía Tây và Nội chiến 1803-c. 1890. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y217/01 Nhật Bản 1853-1937. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y218/01 Quan hệ quốc tế 1890-1941. Bài viết 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y219/01 Nga 1894-1941. Bài viết 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y220/01 Ý 1896-1943. Bài viết 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y221/01 Democracy and Dictatorships in Germany 1919-1963. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y222/01 Chiến tranh Lạnh ở Châu Á 1945-1993. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Sử) Y223/01 Chiến tranh Lạnh ở Châu Âu 1941-1995. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y224/01 Apartheid và Hòa giải. Chính trị Nam Phi 1948-1999. Văn bản 13/06/2023 AM 1h 00m (Lịch sử) Y243/01 Cách mạng Pháp và ách thống trị của Napoléon 1774-1815. Văn bản 23/05/2023 PM 1h 30phút (Sử) Y249/01 Nga 1894-1941. Văn bản 23/05/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y251/01 Democracy and Dictatorships in Germany 1919-1963. Văn bản 23/05/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y252/01 The Cold War in Asia 1945-1993. Văn bản 23/05/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y253/01 Chiến tranh Lạnh ở Châu Âu 1941-1995. Văn bản 23/05/2023 PM 1h 30m (Lịch sử) Y301/01 The Early Anglo-Saxons c. 400-800. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30phút (Lịch sử) Y302/01 The Viking Age c. 790-1066. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y303/01 Chính phủ Anh và Giáo hội 1066-1216. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y304/01 Giáo hội và Dị giáo Trung cổ c. 1100-1437. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30phút (Sử) Y305/01 Phục Hưng c. 1400-c. 1600. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30phút (Lịch Sử) Y306/01 Nổi Dậy Và Rối Loạn Dưới Thời Tudors 1485-1603. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y307/01 Tudor Foreign Policy 1485-1603. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30phút (Sử) Y308/01 Công Giáo Cải Cách 1492-1610. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y309/01 The Ascendancy of the Ottoman Empire 1453-1606. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Sử) Y310/01 Sự Phát Triển Của Quốc Gia. Pháp 1498-1610. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y311/01 Nguồn gốc và sự phát triển của Đế quốc Anh 1558-1783. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y312/01 Văn hóa đại chúng và cơn sốt phù thủy của thế kỷ 16 và 17. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Sử) Y313/01 Pháp Quốc 1610-1715. Bài Viết 24/05/2023 AM 2h 30phút (Lịch Sử) Y314/01 Thách Thức Của Chủ Nghĩa Dân Tộc Đức 1789-1919. Bài Viết 24/05/2023 AM 2h 30phút (Sử) Y315/01 Bản Chất Chiến Tranh Thay Đổi 1792-1945. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30phút (Lịch sử) Y316/01 Anh và Ireland 1791-1921. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y317/01 China and its Rulers 1839-1989. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30m (Lịch sử) Y318/01 Russia and its Rulers 1855-1964. Bài Viết 24/05/2023 AM 2h 30phút (Lịch Sử) Y319/01 Dân Quyền Tại Hoa Kỳ 1865-1992. Bài viết 24/05/2023 2h 30p (Lịch Sử) Y320/01 Từ Thực Dân Đến Độc Lập. Đế quốc Anh 1857-1965. Văn bản 24/05/2023 AM 2h 30phút (Sử) Y321/01 Trung Đông 1908-2011. Ottoman đến mùa xuân Ả Rập. Bài viết 24/05/2023 AM 2h 30p (Toán nâng cao) Y410/01 Core Pure (AS). Bài viết 15/05/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y411/01 Cơ học a (AS). Bài viết 19/05/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y412/01 Statistics a (AS). Bài viết 14/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y413/01 Lập mô hình với thuật toán (AS). Bài viết 26/05/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y414/01 Phương pháp số (AS). Bài viết 16/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y420/01 Core Pure (AL). Bài viết 25/05/2023 PM 2h 40p (Toán nâng cao) Y421/01 Chuyên ngành Cơ học (AL). Bài viết 14/06/2023 PM 2h 15p (Toán nâng cao) Y422/01 Chuyên ngành Thống kê (AL). Bài viết 16/06/2023 PM 2h 15p (Toán nâng cao) Y431/01 Tiểu học Cơ học (AL). Bài viết 14/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y432/01 Môn Thống kê (AL). Bài viết 16/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y433/01 Lập mô hình với thuật toán (AL). Bài viết 06/05/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y434/01 Phương pháp số (AL). Bài viết 22/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y435/01 Extra Pure (AL). Bài viết 23/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y436/01 Tinh khiết hơn với Công nghệ (AL). Bài viết 26/06/2023 PM 1h 45p (Toán nâng cao) Y531/01 Pure Core (AS). Bài viết 15/05/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y532/01 Thống kê (AS). Bài viết 19/05/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y533/01 Cơ học (AS). Bài viết 14/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y534/01 Toán rời rạc (AS). Bài viết 26/05/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y535/01 Toán thuần túy bổ sung (AS). Bài viết 16/06/2023 PM 1h 15p (Toán nâng cao) Y540/01 Pure Core 1 (AL). Bài viết 25/05/2023 PM 1h 30p (Toán nâng cao) Y541/01 Pure Core 2 (AL). Bài viết 06/05/2023 PM 1h 30phút (Toán nâng cao) Y542/01 Thống Kê (AL). Bài viết 14/06/2023 PM 1h 30p (Toán nâng cao) Y543/01 Cơ học (AL). Bài viết 16/06/2023 PM 1h 30p (Toán nâng cao) Y544/01 Toán rời rạc (AL). Bài viết 22/06/2023 PM 1h 30p (Toán nâng cao) Y545/01 Toán thuần bổ sung (AL). Bài viết 23/06/2023 CH 1h 30p (Toán bổ sung) 6993/01 Bài 1 23/06/2023 CH 2h 00p (Toán chính A (MEI) H868/01 Introduction to Quantitative Reasoning - Bài viết 18/05/2023 PM

GCSE 2023 cuối cùng là gì?

Các kỳ thi cấp độ GCSE, AS và cấp độ A sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 năm 2023 với kỳ thi cuối kỳ sẽ diễn ra vào 27 tháng 6 năm 2023 . Các kỳ thi và đánh giá chính thức VTQ (trình độ kỹ thuật nghề nghiệp) đã diễn ra trong suốt cả năm và tiếp tục trong học kỳ này.

Ngày của GCSE cuối cùng là gì?

Tất cả các kỳ thi GCSE, trên tất cả các hội đồng thi, diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023 trong năm học này. Kỳ thi đầu tiên bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 năm 2023 và kỳ thi GCSE cuối cùng sẽ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 6 . (Các cấp độ A tiếp tục lâu hơn một chút).