l-town brown là gì - Nghĩa của từ l-town brown

l-town brown có nghĩa là

Một loại cỏ dại từ Levittown Pennsylvania.Trong đó người nghèo như mọi người sống ở đây.Nó được trộn lẫn với bụi bẩn, để cho nó thêm không có gì.

Thí dụ

Chúng tôi hút thuốc rằng L-Town Brown tôi nghĩ rằng họ đặt một chút đến nhiều bụi bẩn mặc dù.